dinsdag 1 januari 2013

Hij gaat aan mijn zij

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...   (1)

Awesome God van Carmen


Het laat me maar niet los, het woord ‘Bedenk hoe groot en indrukwekkend de Heer is’  uit Nehemia 4:8.
Steeds opnieuw blijft het maar terugkomen in mijn gedachten.
En zo wordt dit woord van God voor mij een woord, waar ik niet alleen het nieuwe jaar mee wil beginnen, maar dat ik ook mee wil nemen het nieuwe jaar verder in.
Dit woord wil ik graag elke dag voor ogen gaan houden .
Als ik leer om echt iedere dag Zijn grootheid voor ogen te houden, me te bedenken hoe indrukwekkend Hij is, dan zullen de dingen die op mijn weg komen altijd in een ander licht staan dan als ik me dit niet bedenk.

Nu kunnen omstandigheden, de dingen die gebeuren, soms als reuzen op me afkomen en me overweldigen en me soms eerst in het nauw drijven, maar als ik nu iedere dag eens tegemoet zou treden en in zou gaan met Zijn grootheid voor ogen, me bedenkend hoe indrukwekkend onze Hij wel niet is, en van daaruit leer leven, hoe anders zullen mijn dagen dan niet worden, niet zijn.
Als ik door de grote en indrukwekkende daden van God heen naar mijn omstandigheden kijk, naar de dingen die op mijn weg komen; als ik Zijn woorden naast mijn omstandigheden zet, hoe anders zal ik ze dan bekijken.
Als ik de dagen van het komende nieuwe jaar in zal gaan, met wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en doet, voor ogen, dan kijk ik als het ware door een andere bril en zal ik alles ook anders gaan zien.
In een ander licht, in een andere setting, in ander perspectief.
Onze God is zo ontzagwekkend groot, Zijn kracht en macht onbeschrijflijk en Zijn liefde en trouw eeuwig.

De Bijbel staat vol van de indrukwekkende daden van de Heer; vol van Zijn liefde en bewogenheid voor ons mensen.
Van het begin tot het einde staan Zijn grote en indrukwekkende daden opgetekend.
Van, hoe Zijn hand alles schiep vanuit het niets, tot hoe het allemaal eens zal zijn als de Here Jezus terugkomt.
En tussen de schepping en de wederkomst is alles opgeschreven om ons te leren, te bemoedigen, te ondersteunen, te leiden, van het begin van ons bestaan tot naar wat op ons wacht.
Wat een geweldige God hebben wij toch!
Hoe indrukwekkend is dit te beseffen alleen al niet!

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was onherbergzaam en verlaten.
Een watervloed bedekte haar en er heerste diepe duisternis.
De wind van God joeg over het water…*a

Tegen een ieder die de profetische woorden van dit boek hoort, zeg ik met nadruk: wie iets aan dit boek toevoegt, hem zal God straffen met de plagen die erin beschreven staan; en wie uit dit profetische boek iets weglaat, hem zal God zijn recht ontnemen op de levensboom en de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.
Hij die van dit alles getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Ja, kom Heer Jezus!
De genade van de Heer Jezus zij met U allen.’*b

Hij is er, was er en zal er altijd zijn.
Want alles komt van God en alles bestaat door Hem en voor Hem.
Aan Hem de eer in eeuwigheid!
Amen.*c


Adonai, Heer, wat een geweldig woord om dit jaar mee te mogen beginnen, maar ook om mee te nemen dit jaar in.
Het is het verlangen van mijn hart, Heer, om vanuit dit woord, vanuit dit licht, dit nieuwe jaar in te gaan en mij elke dag te gaan beseffen, me bewust te worden, te maken, van wie U bent.
Om de dingen die op mijn pad komen, die U op mijn pad brengt of toelaat in mijn leven, te zien in het licht van wie U bent en wat U doet.
Ik kan niet bedenken, noch overzien, welke veranderingen dit te weeg zal gaan brengen in mijn relatie met U en dus ook in mijn leven, maar dat het een verandering zal brengen, geloof ik met heel mijn hart.
En ik zie er naar uit, Heer.
Ik verlang ernaar dichter tot U te groeien, U beter te leren kennen, meer op U te gaan lijken.
Lieve Vader, leid mij zo aan Uw hand, ook dit komende nieuwe jaar en breng mij dichter tot Uw hart.
Open mijn ogen opdat ik dagelijks zal zien hoe groot en indrukwekkend U bent.
Of het nu in Uw woord is of in de dingen om mij heen; open mijn ogen, o God, open mijn ogen door de kracht en leiding van Uw Geest.

In Jezus' Naam bid ik U dit.

- Amen -

*a Genesis 1:1,2
*b Openbaring 22:18-21
*c Romeinen 11:36Heer, er is niets
waar U geen weet van hebt;
alles is in Uw hand.
Zo gaat U naast mij
 iedere dag van mijn leven;
tot ik kom
in mijn hemels Vaderland.


Een ieder Gods rijke en onmisbare zegen voor het komende jaar toe gebeden!

1 opmerking: