woensdag 2 januari 2013

De HEER van de hemelse machten

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...  (2)

…  want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten.

Jeremia 15:16

Heer, U bent de Heer van de hemelse machten, de Heere der Heerscharen, de Heer van de legermachten, de legerscharen, de Heer Zebaoth.
U bent de grote Koning, van U en U alleen is alle macht, in de hemel en op de aarde.
Niemand is als U.
U staat boven alle krachten en machten, zowel in de hemelen als op de aarde.
Alles is door Uw hand geschapen, alles is door Uw hand ontstaan en daarmee is ook alles aan U onderworpen.
Niemand is aan U gelijk.
En ik behoor U toe …

De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.
Psalm 46:8,12

HEERE, God van de legermachten, wie is als U?
Groot van macht bent U, HEERE; Uw trouw omringt U.
Psalm 89:9

Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God.
Psalm 84:4


Ik behoor toe aan deze Almachtige God en Heere;
de Heer Zebaoth.
Hij, de Almachtige,
de Heere van de legermachten,
is mijn God door de Here Jezus Christus.

 (Opwekking 673)
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten