Boekinfo

Boekinfo 

Informatie over boeken die ik heb gelezen (of lees)
en van waaruit stukjes of citaten op deze site staan.De diepe plaats
waar niemand komt
Gesprekken met God op de treden van mijn ziel


Na het indrukwekkende boek Gods voordeur laat Jill Briscoe haar lezers opnieuw openhartig delen in haar stille omgang met God. Aan de hand van bijbelteksten en gebeden laat deze vrouw o.a. zien hoe ook zij heeft moeten leren om nederig te zijn. Iedere dag zoekt ze contact met haar Maker om dicht bij de Bron te kunnen blijven. Ze gaat met God in gesprek om zijn aanwezigheid te zoeken. Deze gesprekken en de geloofservaringen van Jill Briscoe staan centraal.


Trilogie
Kristen Heitzmann>> Info


Leven uit de Psalmen
Warren Wiersbe


De Psalmen hebben altijd een bijzondere plaats gehad in het leven van gelovigen. Deze poëtische liederen, bevatten zowel uitingen van vreugde en dankbaarheid als hartverscheurende smeekbeden om genade en kracht.
 Met 365 dagen leven uit de Psalmen kun je iedere dag de rijkdom van deze liederen ervaren. In dit opbouwende en bemoedigende boek peilt Warren W. Wiersbe de diepten van de Psalmen in persoonlijke overdenkingen waarvan je het hele jaar door zult willen genieten.
 Als je, net als de gelovigen van vroeger, ernaar verlangt om de Psalmen tot een deel te maken van je dagelijkse uitdrukking van liefde en dankbaarheid jegens God, is dit boek een uitstekend hulpmiddel.


Boekenserie: Het land van de gouden rivieren
Kristen Heitzmann


Bestsellerauteur Kristen Heitzmann werkt momenteel aan de boekenserie 'Het land van de gouden rivieren', waarvan 'Bruid van de bergen' het eerste deel is en 'De heer uit het zuiden' het tweede. Het derde deel 'Een klein geluk' is op komst. Ze staat bekend om haar ijzersterke dialogen en levensechte personages.
>> Meer Info
   

Het beste deel komt nog
Corrie ten Boom

 

Op haar vele reizen over de wereld heeft Corrie ten Boom verscheidene zieke en stervende mensen kunnen helpen en troosten, maar ze wilde zo graag meer doen. Omdat ze wist dat ze niet ieder van ons persoonlijk zou kunnen bezoeken, heeft ze de Heer om raad gevraagd. En Hij maakte haar duidelijk dat ze dit boek moest schrijven.
(De eerste foto is van het oude boekje (welke mijn moeder had), en de tweede foto van het boekje dat nu nog leverbaar is)


Toeval bestaat niet
Joke Verweerd

Pluk-de-Dagboek

Natuurlijk is er voor elke dag wel een bijbeltekst te ‘vinden’, maar in dit bijzondere dagboek gaat het om ‘krijgen’. Elke dag kun je blindelings een kaartje pakken waarop de tekst staat die aan beurt is. Zo krijg je iedere dag iets mee.
Toeval bestaat niet biedt voor elke dag een tekst, een paar zinnen, een klein gedichtje, een moment van bewustwording of een eyeopener, om mee te nemen onderweg, de dag door, bij zon en regen, vreugde en verdriet. Elke dag een cadeautje, om uit te pakken en te koesteren.
Dit boek heeft niet als doel om teksten uit te leggen of kennis over te dragen, maar om het wonder van geloven te vangen.
Laagdrempelig, lichtvoetig en blij.


Liefde tot het einde
Susannah Spurgeon

'Een klokkenspel om de oude waarheden van vrije genade en liefde tot in de dood luid te laten weerklinken.'
Met deze woorden duidt Susannah Spurgeon in het kort de strekking aan van haar overdenkingen in dit boekje. Verwondering over het feit dat God Zijn liefde en genade bewijst aan een schuldig zondaarshart, is het telkens weerkerende onderwerp waarover ze met veel gevoel geschreven heeft.


U komt de lofzang toe
Noor van Haaften

'God geeft Zijn kinderen telkens weer een nieuw lied in hun mond en een glimlach op hun lippen.
Hij geeft dit lied, waarmee duidelijk wordt dat Hij en niet onze omstandigheden de bron van onze vreugde is.'

Noor van Haaften neemt ons mee naar diverse muzikale momenten in de Bijbel: de vreugdedans na de bevrijding uit Egypte, de komst van David als musicus naar het hof van Saul, de psalmen en de klaagliederen... muziek, zang en dans spelen een grote rol in de geschiedenis van Israël. Ook in het Nieuwe Testament komt muziek voor, als manier om God te aanbidden. Noor van Haaften besteedt daarnaast ook aandacht aan de rol van lofprijzing in ons leven.
En ze concludeert: U komt een lofzang toe!


Oog in oog met Jezus
Samaa Habib
(Bodie Thoene)

Ergens in het Midden Oosten wordt een kerk opgeblazen door een gewelddadige islamitische groepering. De enige deur achterin is niet groot genoeg voor de vijfhonderd mensen die proberen te vluchten. Sommigen sterven ter plekke. 
Na de chaos, het vuur en de rook, komt een jonge vrouw weer tot leven. 

In dit zinderende, waargebeurde verhaal, heeft de dood niet het laatste woord. Vanaf de dag dat Samaa door Jezus wordt geroepen en de islam verlaat, tot het moment dat ze oog in oog met Jezus staat, is haar leven getekend door Gods bovennatuurlijke liefde en kracht. 

Haar levensverhaal is boeiend en vol van hoop en bemoediging. Het toont dat Gods kracht door alle barricades heen breekt. Daarnaast is het een ontroerend bewijs voor het feit dat er ooit een Redder op ons staat te wachten met wie we oog in oog zullen staan.


Dicht bij Jezus
Sarah Young

Het boekje staat hier nog vernoemd daar er op dit Blog verwijzingen naar zijn,
Maar zelf ben ik met het lezen ervan gestopt, omdat ik mijn vraagtekens heb bij dit boekje.
Wees waakzaam bij het lezen van dit boekje is mijn advies; laat je leiden door Gods Geest.


Pluspunt
Tineke Tuinder -Krause

Schrijfboek
Aantrekkelijk ouder worden

Voor een 50-, 55- of 60-plusser verandert er veel: het uiterlijk verandert, de plaats in de maatschappij, de rol in de kerk, je wordt misschien oma…

Als je wat ouder wordt, ga je een nieuwe fase van je leven in. Dat is soms lastig, maar het biedt ook veel voordelen. Samen met God kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken. De overdenkingen in dit boek willen je daarbij helpen. In de schrijfruimte kun je je eigen gedachten en inzichten rondom het onderwerp schrijven.

Om te lezen, te kijken, te overdenken en te genieten!


Een vrouw naar Gods hart
Elizabeth George

In dit dagboek wil Elizabeth George je bemoedigen met praktische adviezen uit haar eigen leven, haar boeken en haar radioprogramma’s. Voor elke dag een opbouwende gedachte – verfrissend, prikkelend of bemoedigend – en een kort gebed.

De schrijfster wil je helpen om:
 • God elke dag gehoorzaam te zijn
 • Te vertrouwen op Zijn beloften
 • Je familie en vrienden nog meer lief te hebben
 • Beter met je problemenen zwakheden om te gaan
 • Een Vrouw naar Gods hart te worden

Of je getrouwd bent of single, jong of oud, je zult in dit dagboek hoop, hulp en vreugde vinden. Omarm het plan dat God met je leven heeft!


Vrouwen rond het Kruis
Annemarie Heijningen
(met dit boekje moet je een paar dagen (twee) voor Aswoensdag beginnen, anders kom je niet goed uit - mijn eigen ervaring)

Lijdenstijd:
7 x 7 dagen
in stilte bedenken
waarvoor Hij kwam,
wat Hij deed,
hoe Hij stierf.

Zie Zijn leven
door de ogen
van de vrouwen
om Hem heen.

FEM! dagboek voor de lijdenstijd.
Voor haar, van jou
Een deel van de opbrengst van dit boek komt ten goede aan Nigeriaanse vrouwen die weduwe zijn geworden door het geweld tegen christenen.
SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) helpt hen om een inkomen te genereren voor zichzelf en hun kinderen.


Een vrouw naar Gods hart
Elizabeth George

Werkelijke vrede en vreugde zijn het resultaat, wanneer vrouwen God gehoorzaam zijn op elk terrein van hun leven - ­en zo vrouwen naar Zijn hart worden. Vol warmte en recht uit het hart geschreven, wil Elizabeth George praktische, Bijbelse inzichten met je delen over de manier waarop jij Gods prioriteiten kunt nastreven. Prioriteiten die betrekking hebben op: *Je wandel met God - groeien door liefde voor de Schrift en in discipelschap; *Je bediening - leer je uit te strekken naar anderen en die ander te bemoedigen; *Je huis - schep een warme atmosfeer en een tapijt van schoonheid; *Je man -  koester de verplichting je man in liefde te dienen en te eren; *Je kinderen - bid trouw voor hen en onderwijs ze in het Woord van God.  Laat God Zijn grootste verlangen in jou vervullen. Maak je hart en je verstand klaar om Zijn wonderlijke werk te omarmen en laat je door Hem veranderen. Je zult blijvende vreugde en vrede vinden in een leven van gebed, een leven dat draait om de juiste prioriteiten, een leven als ...


Hoop
316 Gedachten die je bemoedigen
Max Lucado

Bemoedigende aforismen en Bijbelteksten 
In Hoop zijn enkele tientallen Bijbelteksten en honderden aforismen van Max Lucado bij elkaar gebracht in een prachtig geschenkboekje.
Hoop is een prachtige bundel vol bemoedigingen waar je blij van wordt. 

Uitgever: Voorhoeve
ISBN: 978-90-297-1877-6


Jouw identiteit 
Gods zelfportret
(Boekje dat we nu gebruiken met onze Vrouwenbijbelstudiegroep)
Dianne Fink

Niets heeft zo'n grote invloed - positief of negatief - op je relatie met God, met je echtgenoot, kinderen, familie, vrienden en collega's als jouw identiteit.
God heeft jou met liefde gemaakt en waarde aan je gegeven.
Toch worstelen veel vrouwen met hun identiteit, met de manier waarop ze zich zelf zien.
In deze studie wordt beschreven hoe God vanaf het begin van de schepping bezig is een wandtapijt te weven.
Ieder van ons maakt individueel deel uit van zijn wandtapijt.
Hij weeft ons om een zelfportret te maken waardoor Hij zichzelf aan de schepping kan laten zien.
Soms zien wij alleen de onderkant, maar God ziet het volledige beeld en … Hij vindt het prachtig!

Uitgever: Aglow International
ISBN: 90-71178-08-0


Schuilen bij God
Woorden vol hoop en bemoediging
Holley Gerth

Het kan soms flink stormen in je leven.
Waar zoek je dan je houvast?
Schuilen bij God biedt bemoediging en hoop door Bijbelteksten, overdenkingen en gebeden voor wie zich in moeilijke omstandigheden bevindt.

Uitgever: Ark Media
ISBN: 978 90 33815 75 1


Struikelend achter Jezus aan
Inspiratie voor onvolmaakte christenen
Michael Yaconelli

U denkt misschien dat u niet zo'n goede christen bent ...
U bidt niet genoeg.
U leest niet genoeg in de Bijbel.
U bent niet geestelijk genoeg.
Met andere woorden: u loopt struikelend achter Jezus aan.
'Nou,' zegt Michael Yaconelli, 'daar is niks mis mee.
Perfecte christenen bestaan nu eenmaal niet.
Dus laten we elkaar niets wijsmaken.'

Yaconelli durft de stelling aan dat struikelen er gewoon bij hoort.
Als we eerlijk zijn, heeft geen enkele christen zijn zaakjes perfect voor elkaar.
Misschien moeten we wel erkennen dat het een zootje is.
Maar het zou best eens kunnen dat Jezus zich bij zulke mensen thuis voelt.
Dat was in het begin al zo.

Dit boek kan u bevrijden uit de dwangbuis van geestelijk perfectionisme.
Het kan u leren genieten van de werkelijkheid dat God u liefheeft, ondanks uw tekortkomingen.
Hij wil u ontmoeten  en veranderen te midden van een rommelig en onvoorspelbaar bestaan.

Uitgever: Gideon-Boek
ISBN: 978 90 6067 972  2


Nieuw elke morgen
Bijbels Dagboek
Charles Spurgeon

Nieuw elke morgen is een full colour bijbels dagboek met 365 dagteksten van de geliefde Bijbelprediker Charles Spurgeon. Er is gebruik gemaakt van de NBG-vertaling uit 1951. Het staat vol met praktische en geestelijke inzichten.

Auteur Charles Spurgeon weet de wijsheden uit de Bijbel heel dicht bij mensen van nu te brengen. Zijn eenvoudige overdenkingen in prachtige taal laten iets zien van de rijkdom van deze wijsheden. 

Uitgever: Ark media
ISBN: 978 90 33819 20 9


Het territorium
Kan één man alleen op zoek naar gerechtigheid het opnemen tegen de krachten van het kwaad die hem bedreigen?
Randy Alcorn

Als een schokkende moord hem in de wereld van jeugdbendes en rassenhaat drijft, gaat Clarence Abernathy wanhopig op zoek naar antwoorden op het geweld en op zijn eigen twijfels en worstelingen op het gebied van geloof en raciale vraagstukken.
Aangemoedigd door zijn collega-columnist Jake Woods (de hoofdpersoon uit Randy Alcorn's bestseller Deadline) gaat Clarence een merkwaardig bondgenootschap aan met de blanke rechercheur Moordzaken, Ollie Chandler. Ondanks hun verschillen komen de twee dichter bij elkaar door hun gemeenschappelijke doel: een verbeten strijd tegen de duistere krachten die hun territorium niet gemakkelijk prijsgeven.

Inzichten en hoop zijn verweven in deze nieuwe roman van Randy Alcorn, die met realistische en onvergetelijke personages een krachtige boodschap weet over te brengen van de strijd in het geloof en verzoening tussen bevolkingsgroepen.
'Het territorium' is een roman vol spanning, humor, ontroering en stof tot nadenken.

Uitgever: Novapress
ISBN13  978 90 63181 51 2


God op Zijn woord vertrouwen
Bijbelstudie
Beth Moore

In deze bijbelstudie ontdek je wat het betekent om God werkelijk op zijn Woord te vertrouwen.
Beth Moore neemt je op een bemoedigende manier mee door de Bijbel.
Ze daagt je uit om zelf aan de slag te gaan met de woordstudies en praktische toepassing.
Met Abraham, Mozes en andere geloofsgetuigen als voorbeeld word je aangemoedigd om je vertrouwen in God te verdiepen.
Je leert om Hem te herkennen in alles om je heen en je groeit in een intiemere relatie met Hem.

Uitgeverij: Medema
ISBN: 978-90-6353-640-4


Zijn Naam is Jezus
De Belofte van Gods Liefde vervuld
Max Lucado

Max Lucado neemt je mee op een wandeling door de Evangeliën.
Bekende en iets minder bekende verhalen brengt hij opnieuw tot leven.

Jezus' geboorte, zijn missie, zijn dood, zijn opstanding en zijn erfenis.
Rond deze thema's groepeerde bestsellerauteur Max Lucado tientallen verhalen, die hij de lezer laat meebeleven.
De schitterende foto's in dit boek ondersteunen de boodschap: God met ons, Zijn naam is Jezus.

Uitgeverij Voorhoeve
ISBN: 978-90-297-1985-8


Een muur van water
E. Gibson

Noord-Ierland: het decor van een bloedige burgeroorlog tussen Katholieken en Protestanten.
Kate Hamilton is temidden van de strijd opgegroeid, maar daarna naar Engeland verhuisd.
Wanneer ze in l 969 besluit in Belfast te gaan studeren, keert ze terug naar een wereld van aangrijpende herinneringen - maar wel een wereld die ze denkt te begrijpen.
Voor Kate is de hele Noord-lerse situatie glashelder totdat ze kennismaakt met Deirdre, Colm Kennedy, Jack en Liam, die al haar ideeën over katholiek en protestant, goed en fout overhoop gooien.
Alle zekerheden onder haar keurig geordende leventje verdwijnen wanneer de werkelijkheid tot haar doordringt.... maar dan is er ook genade, nieuw begrip en echte liefde.
Een ontroerende roman over het volwassen-worden van een jonge vrouw in een verscheurd land.


De ontluiking
Adrian Plass

Een bijbels dagboek
In dit boek kijkt Adrian Plass op zijn bekende eerlijke en humoristische manier naar de angsten en zorgen waar velen van ons in verstrikt of gevangen zijn.
Met zijn unieke vermogen om tot de kern van de zaak door te dringen, met woorden uit de Bijbel en met gebeden, moedigt hij ons aan en stelt hij ons in staat om te komen tot die vrijheid waar we allen naar verlangen. De vrijheid van de liefde. Vrijheid in Christus, die gestorven is en opgestaan uit de dood, zodat wij lief kunnen hebben en werkelijk vrij kunnen zijn. Vrijheid is het plan dat God met ieder van ons heeft.
In geen ander boek schreef Adrian Plass zo eerlijk vanuit zijn eigen hart. Hij weet waarover hij het heeft. Zijn eigen ervaring met afknappen, eenzaamheid en pijn behoedt hem voor goedkope en oppervlakkige antwoorden op ingrijpende vragen.
Al lezend zullen we glimlachen als we de komische kant van onszelf zien. We zullen Gods ontsnappingsplan ontdekken, om ons te bevrijden van onze angsten en we zullen de ontluiking ervaren als onze gevangenisdeuren opengaan. God heeft de sleutel, Hij kan ons bevrijden uit onze gevangenis van angst en bezorgdheid. Hij voert ons naar de vrijheid van zijn liefde.
 Centraal in dit dagboek staat het leven en sterven en de opstanding van Jezus Christus. Dat maakt dit boek tot een bijbels dagboek dat niet alleen bij Pasen uitkomt, maar ook van Pasen vertrekt.
Uitgever: Merweboek
ISBN: 90-71864-68-5


Gods beste geheimen
Andrew Murray

Doorweven met tal van praktische raadgevingen is dit boek de moeite meer dan waard.
Een prachtig dagboek.
Geschreven met het doel om christenen te helpen een evenwichtige relatie met de Here te hebben.
Uit de rijkdom van zijn wandel met God geeft Murray veel door wat de moeite waard is.
Elke dag een bijbeltekst met korte overdenking tot opbouw van het geloofsleven.

Uitgever: Gazon
ISBN: 906-442-007-6


Parels onder het stof
Joni Ereckson Tada

 

Ook dit dagboek biedt die verrassende invalshoek waardoor onopvallende dingen van alledag plotseling 'parels onder het stof' blijken te zijn.
Uitgaande van direct herkenbare onderwerpen demonstreert de schrijfster hoe wij, door met andere ogen te zien, Gods liefde en genade keer op keer kunnen ervaren.
De lezers vinden voor elke dag van het jaar een korte meditatie over een bijbelvers, een kort gebed en een gedachtebepaler.
Zo is Parels onder het stof een boek dat het dagelijks leven van iedere christen meer inhoud kan geven.  

Uitgever: Kok Voorhoeve
ISBN: 90-297-1198-1


Mijn Herder
Evangelie-Lectuur
© www.uhwdw.nlKlaar-over
Evangelie - Lectuur
Ik fluister je naam
Lynn Cote

'Ik fluister je naam' maakt deel uit van een trilogie.
Dit eerste deel gaat over de oorlogsweduwe Jessie die zich na de verschrikkelijke Amerikaanse burgeroorlog in het grote Chigago moet zien te redden.
De roman heeft het allemaal in zich: oorlog en liefde, zelfzucht en bekering - en de grote brand van 1871 die voor alle betrokkenen een louterende werking heeft.

Uitgever: Groot Goudriaan
ISBN: 9789061406655


Groeien in vertrouwen
Marleen Ramaker

Vertrouwen is een van de meeste fundamentele basisbehoeften van de mens.
Vertrouwen in het leven, in onze plaats in de wereld en in onze betekenis voor anderen.
God wil erin voorzien.
Maar hoe kunnen we deze God leren vertrouwen, ook wanneer Hij dingen in ons leven toelaat die we niet begrijpen, of wanneer Hij dingen in ons leven toelaat die we niet begrijpen, of wanneer we zoveel gebrokenheid om ons heen te ervaren?
Waar is God en hoe kunnen we groeien in vertrouwen in Hem en onze betekenis voor Hem en anderen?
Marleen Ramaker gaat in veertien hoofdstukken op een persoonlijke, bijbelse en praktische wijze op deze vragen in.
Het is een boek dat persoonlijke aandacht verdient, maar ook uitstekend geschikt is voor bespreking in groepsverband.
De vragen aan het einde van elk hoofdstuk en suggesties voor gebruik in gespreksgroepen zijn daarbij een hulpmiddel.

Uitgever: Barnabas
i.s.m. Proclama
ISBN: 90-5829-097-2


Vrees niet
Max Lucado

God is bij ons.
Hij wordt nergens door verrast.
Hij zorgt voor ons.
Hij leidt ons.
Hij heeft de regie in handen.
Hij ziet naar ons om.
Hij is vol liefde en vergeving.
Alle reden om niet bevreesd te zijn.

In dit bemoedigende geschenkboek laat Max Lucado de lezer opnieuw ervaren wat God ons in Zijn Woord zegt over Zijn hulp en Zijn nabijheid.
Vrees niet bestaat uit Bijbelteksten en korte gedachten die je aan het denken zetten.

Uitgever: Voorhoevewww.kok.nl
ISBN: 978-90-297-1997-1Vals Getuige
Randy Singer

Een Chinese wetenschapper heeft een formule ontdekt die alle internetcodes kan kraken.
Hij is bang dat zijn ontdekking voor slechte doeleinden gebruikt zal worden.
Lukt het hem te voorkomen dat de formule in verkeerde handen terechtkomt?
De Chinese maffia zet premiejager Clark Shealy onder druk om de Chinese wetenschapper aan hen over te leveren.
Het lukt Shealy om zijn vrouw te redden en de formule veilig te stellen, maar hij betaalt daarvoor een hoge prijs.
Vier jaar later zit Shealy met zijn vrouw in een getuigenbeschermings-programma onder de nieuwe namen David en Stacie Hoffman.
Als Shealy ontdekt dat zowel de Chinese maffia als de FBI achter hem aanzit vanwege de formule, wendt hij zich tot rechtenstudente Jamie Brock voor juridische bijstand.
Kan David uit de handen blijven van de maffia?
Lukt het hem en de drie studenten om de code veilig te stellen?
En hoe zuiver zijn de motieven van de FBI?

Uitgeverij: Kok Kampen
ISBN: 978-90-43514-86-6


Puur
Donald Miller
Verlangen naar echt geloof.
Donald Miller laat je meekijken in zijn zoektocht naar een pure, eerlijke manier van geloven die hij hem past.
De afstandelijke God uit zijn jonge jaren heeft plaatsgemaakt voor een liefdevolle, persoonlijke God. Miller worstel nu met vragen als 'Houden christenen zich niet te veel vast aan gewoontes?
Moet ik het altijd eens zijn met de manier van geloven van andere chirstenen?
Zal iedereen een plekje kunnen vinden in de bestaande kerken?

Uitgeverij: Ark Boeken
ISBN: 978-90-33818-58-5


Verborgen Schatten van heiligheid
Joni Eareckson Tada

In dit prachtige cadeauboek zien we hoe wij ook heilig en apart gezet mogen leven voor God.
Vanuit haar eigen ervaring legt de schrijfster uit dat wanneer wij ernaar streven op Jezus te gaan lijken, wij een lichtend voorbeeld worden voor anderen.

Uitgeverij:Barnabas
ISBN: 978-90-5829-127-1


Paulus
Walter Wangerin'Het is waar!
Het is echt waar.
Hij heeft de Heer gezien.
De Heer heeft hem omgehakt als een bremstruik en toen van hem, als van bruikbare planken, een compleet nieuwe tempel gebouwd!'

In deze roman wordt een fascinerend beeld geschilderd van de gecompliceerde persoonlijkheid en de gedrevenheid van de apostel Paulus.
De auteur geeft blijk van grote betrokkenheid bij de boodschap die Paulus verkondigde, maar ok van grondige kennis van het leven en denken in de eerste eeuw van onze jaartelling.

Walter Wangerin verwierf wereldwij bekendheid met 'Het boek van God', uitgegeven bij De Boekerij.

Uitgever: Barnabas
ISBN: 90-5829-261-4


5 Kruisen in de jungle
Elisabeth Elliot
Hun verhaal schokte de wereld. In de herfst van 1956 besloten vijf jonge zendelingen om contact te leggen met de Auca-stam, die diep in het ondoordringbare oerwoud van Ecuador woonde. Bijna 300 jaar eerder was de eerste toenaderingspoging mislukt, toen de zendeling door de Auca's met speren was vermoord. Met hulp van Mission Aviation Fellowship werd nu een nieuwe poging voorbereid om hen door de lucht te bereiken.

Voordat de Piper landde op de oever van de Curary rivier werd geprobeerd om vanuit de lucht vriendschap te sluiten. Daarvoor was een techniek ontwikkeld, om vanuit het vliegtuig een emmer met geschenken te laten zakken, die op de grond neergezet kon worden.

Na tientallen verkenningsvluchten was het team uiteindelijk ingevlogen en kampeerde op een zandbank langs de rivieroever. Honderd kilometer verderop zaten hun vrouwen achter de kortegolfradio ademloos te wachten op nieuws....

Slechts enkele maanden later heeft Elisabeth Elliot in 'Through Gates of Splender' de afloop van 'Operation Auca' beschreven, waarbij haar echtgenoot Jim Elliot, Nate Saint, Roger Yuoderian, Ed McCully en Pete Fleming de dood vonden. Dit indrukwekkende boek heeft in de afgelopen decennia reeds honderdduizenden geinspireerd!"

Uitgever: MAF Zendingsvliegers
ISBN: 9789080599017


Zet een geranium op je hoed en wees blij!
Pijn is onvermijdelijk, maar je hoeft er niet onderdoor te gaan, dus ...
Barbara Johnson

Een vrouw met recht van spreken, na vier verpletterende ervaringen in haar leven.
Haar man kwam bijna om bij een verkeersongeluk en herstelde langzaam van zijn ernstige verwondingen.
Haar oudste zoon sneuvelde in Vietnam; de volgende zoon werd doodgereden door een dronken automobilist; en haar derde zoon verdween in het homosexuele circuit.
Daarbovenop werd bij haarzelf suikerziekte vastgesteld.
Als u snak naar een beetje blijdschap in uw leven, dan is dit boek voor u!
Barbara Johnson kan u helpen de sprankelende vonkjes te vinden die er altijd zijn, zelfs bij het vreselijkste verdriet.
In haar moeilijke omstandigheden leerde zij deze les: Pijn is onvermijdelijk, maar je hoeft er niet onderdoor te gaan.
Je kunt de bloemen plukken of het onkruid.
Met kriebelende, aanstekelijke humor leert ze u hoe er blijdschap kan opborrelen in uw hart.


Uitgever: Gideon
ISBN: 90 6067 629 7Gods Namen - Jouw gebed
Een leidraad voor elke dag  

 Ann Spangler


In de Bijbel kom je vele verschillende namen van God tegen.
Door zijn namen laat God zien wie Hij is en wie Hij voor ons wil zijn: de Schepper, de Eeuwige, de God die mij ziet, de God die geneest, de Heer mijn Rots, de Heer mijn Herder ...

In dit unieke dagboek ontdek je aan de hand van Gods namen vele facetten van zijn persoonlijkheid. Iedere week verdiep je je in één Hebreeuwse naam van God.
Elke dag lees je een bijbelgedeelte waarin deze naam van God voorkomt.
De overdenking helpt je om de betekenis van de naam toe te passen op je dagelijks leven en deze te gebruiken voor je eigen gebed.
Zo leer je Gods karakter, liefde en trouw steeds beter kennen.

Anderen vertrouwen op paarden en wagens,
wij op de Naam van de Heer, onze God.

Psalm 20:8

Gods namen - jouw gebed kan zowel gebruikt worden voor persoonlijke Stille Tijd als voor Bijbelstudie in kleine groepen.

Uitgeverij: Medema
www.medema.nl
www.jongbloed.com
ISBN: 978-90-6353-582-72 opmerkingen:

 1. Ik heb een vraag aan u,

  Ik ben op zoek naar het boek Genieten van Gods nabijheid en is haast nergens meer te koop. Ik zag dat u het gelezen heeft. Heeft u dit boek nog en zo ja mag ik het lenen of kopen van u.

  Ik hoor graag van u, wij hebben het nodig voor onze kring namelijk,

  Groet Brenda

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Brenda, mijn excuses voor mijn late reactie, maar helaas heeft Blogger de meldingen van reacties uitgeschakeld waardoor ik geen melding meer krijg van reacties.
   Na lang zoeken daar nu wel (hopelijk) een oplossing voor gevonden, maar ja, dat neemt niet weg dat mijn reactie te laat is.
   Mochten jullie het boek nog willen lenen dan is dat zeker mogelijk.
   Nogmaals mijn excuses en een hartelijke groet, Rita.

   Verwijderen