maandag 29 juni 2015

No Longer SlavesAfgelopen week liet mijn oudste zoon mij dit nummer horen/zien en wat raakt het mijn hart!
Wat een proclamatie, wat een statement: I am no longer a slave of fear; I am a child of God!
Welk een liefde, welk een bewogenheid, welk een betrokkenheid van God, onze Vader, met ons leven!

Yes, I am a child of God!
I am no longer a slave of fear!

- Amen -

woensdag 10 juni 2015

Het vuur van vervolging

Het is alweer even geleden dat er op Facebook een berichtje stond met een foto(filmpje) van een kooi die in brand stond.
De christen (ik weet niet meer of het een man of een vrouw was) die erin zat werd levend verbrand om zijn/haar geloof.
Ik hoef de filmpjes over deze dingen niet te zien, een enkel beeld is voor mij al voldoende, alleen een enkel beeld heeft al een zeer grote impact op/in mij.
Ik weet nog dat ook dit berichtje me aanvloog, en dat angst een weg zocht in mijn binnenste en zich probeerde vast te zetten.

‘Wat zou ik zeggen, wat zou ik doen?
Heer, …?
Zou ik sterk genoeg zijn, standvastig genoeg?
Zou ik genoeg geloof hebben?
Heer, …?’

Ik weet, God geeft wat we nodig hebben op het moment dat we het nodig hebben, niet van te voren, en ook niet erna.
Maar toch …
Het berichtje, de foto van de brandende kooi, het kwam regelmatig in mijn gedachten die dag, en mijn gevoelens en gedachten knaagden …

‘Hoe kunt U dit toch aanzien, Vader?
Dit, en al die andere dingen die gebeuren?’

Begrijpen doe ik er niets van, maar als het mij al zo enorm raakt en mijn hart tot tranen brengt, hoeveel te meer zal het Hem niet doen?
Want ik weet dat Hij meer van een ieder van ons houdt, dan ik ooit zal kunnen.

’s Avonds stap ik in mijn bed en pak gewoontetrouw mijn kleine dagboekje ‘Nieuw elke morgen’ van Charles Spurgeon.
Ik lees, en ineens zijn daar de volgende woorden:

‘Het vuur van vervolging kan de koorden die u aan Hem binden, niet verbranden.
U bent veilig.

Spoedig zult u bij de verheerlijkten zijn.’

Het vuur van de vervolging …
Veilig …
Spoedig zult u …
Het beeld van de brandende kooi waarin een kind van God levend verbrandt, doemt in mij op.
De afschuwelijke pijn die deze persoon moet hebben doorstaan vliegt me aan en o, wat hoop ik dat hij/zij niet lang bij kennis zal zijn geweest, of net als Stefanus dwars door het vuur heen, Jezus heeft mogen zien zitten aan de rechterhand van Zijn Vader.
‘Spoedig zult u bij de verheerlijkten zijn.’

En toch ervaar ik hoe God op dat moment mij met deze woorden moed in wil spreken, te midden van de verschrikkingen van dit vuur van vervolging.

‘Mijn kind, de koorden die jou aan Mij binden kunnen door niets, dus ook niet door dit letterlijke vuur van vervolging, worden verbrand.
Wat er ooit gebeuren zal, Ik zal voor je zorgen en je de kracht en de moed geven die je nodig hebt.’

De laatste twee weken bleven mijn gedachten regelmatig naar dit zinnetje gaan en ik ervaar dat ik geen rust zal hebben voor ik de woorden heb opgeschreven, en dat als ik het niet doe het een gemiste kans zal zijn.
God wil dat we weten, en dat we vasthouden aan deze wetenschap, dat niets ons zal kunnen scheiden van Zijn liefde.
Hij wil dat we niet zien op dit vuur van vervolging, maar op Hem en wat ons wacht bij Hem.

‘Het vuur van vervolging kan de koorden die ons aan Hem binden, niet verbranden!
We zijn veilig.
Spoedig zullen we bij de verheerlijkten zijn.’

‘Ontferm U, Heer Jezus,
ontferm U, Vader,
over een ieder die wordt vervolgd
en die zich bevindt
in het vuur van vervolging.
Overlaadt hen met Uw liefde
en Uw kracht.
Dat zij U mogen zien, Heer Jezus,
en zullen weten dat zij veilig zijn.

Laat ons aller oog op U,
en U alleen, zijn gericht
 in elke omstandigheid.

- Amen -woensdag 3 juni 2015

Waar ons hart vol van is …

Met de veranderde vormgeving van mijn Blog, heeft ook het Woord v.d. Maand van 'His word stands 4 ever' een andere plaats gekregen.
Voortaan zal het gewoon tussen de berichten staan en verder te vinden zijn onder het Label 'Woord v.d. Maand'.


'En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, 
maar wordt vervuld met de Heilige Geest.' 

Efeze 5:18

Iedereen kent wel een aantal spreekwoorden, maar wat velen misschien niet weten is dat er heel
veel spreekwoorden rechtstreeks uit de Bijbel komen.
Om er enkele te noemen:
'Hij wast zijn handen in onschuld.'
Deze uitdrukking komt uit het Bijbelboek Mattheüs.
In deze passage wast Pontius Pilatus, de Romeinse heerser van Judea die de opdracht gaf tot de kruisiging van Jezus Christus, zijn handen in onschuld ten overstaan van een opstandige menigte.
Hij deed dit omdat hij de menigte ervan wilde overtuigen dat hem bij Christus’ kruisiging geen enkele blaam trof.
'Een teken aan de wand' is terug te vinden in Daniël 5.
'Op twee gedachten hinken' zie: 1 Koningen 18 en 'Op handen dragen komt uit Psalm 91. '
Al deze spreekwoorden en spreuken vanuit de Bijbel bevatten geweldige levenslessen die we zeker ter harte mogen nemen.
Ons hart zou er vol van moeten zijn.

'En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest.' 

Blijkbaar was het nodig dat Paulus dit tegen de Christenen in Efeze moest zeggen, want mede
dankzij de Christenen deden de kroegen in deze havenstad goede zaken.
Laat je niet vol lopen met alcohol, leid hierdoor geen losbandig leven, geef jezelf niet over aan onreinheid, aan liederlijke taal, ontucht, ongebondenheid, zedeloosheid met allerlei andere dingen, maar wordt vervuld met de Heilige Geest.
In de grondtekst staat: 'Wees voortdurend vervuld met de Heilige Geest.'

Als je vervuld bent met wijn, ( of - figuurlijk - met duistere praktijken) dan neemt de wijn de controle over je persoon en je gedrag over.
Je bent dan 'onder invloed' van de wijn.
Als de Geest van God je vervult, dan neemt de Geest van God de controle over en ben je 'onder invloed' van de Geest.
Het verschil is dat de wijn de eigen persoonlijkheid uitschakelt en de Heilige Geest doet dat niet.

Paulus zegt: 'Wordt vervuld met de Heilige Geest' ; dit staat in de gebiedende wijs.
Het is een opdracht.
Je bent er zelf verantwoordelijk voor.
Toen we tot geloof kwamen nam Gods Heilige Geest intrek in ons leven maar het 'wordt vervuld zijn van Zijn Geest', is iets waar we dagelijks aan moeten werken.
Wij zijn er zelf verantwoordelijk voor om ons hart te beschermen tegen de invloeden van deze wereld die via allerlei kanalen ons hart binnenstromen.
'Wordt vervuld' is simpelweg: 'Laat het Woord van Christus overvloedig in uw hart wonen en leef het uit.'
Wordt vervuld van Hem en uw mond zal overlopen met psalmen en lofliederen.
Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven.

Zwingli gebruikte het aardige beeld van paard en wagen.
De Geest is als een paard, die de wagen van het Woord ons hart binnentrekt.
Dit paard loopt aan de teugel van het Woord.
Met andere woorden: de Geest is altijd verbonden met het Woord en de gehoorzaamheid daaraan.

Gods zegen,
Tjitske


maandag 1 juni 2015

Wacht op de Heer!


'Goed is de Heere voor wie Hem verwacht,
voor de ziel die Hem zoekt.
Goed is het te hopen en stil te wachten
op het heil van de Heere.'

Klaagliederen 3:25,26

Ben ik bereid om op Hem te wachten?
Ook als het lang(er) duurt?
Ben ik bereid Hem gehoorzaam te zijn als het antwoord anders is dan ik graag wil?

David wachtte lang op de Heer (Psalm 40:2-4) en door zijn wachten ontdekte hij dat de Heer zijn hulpgeroep had gehoord en Zich over hem ontfermde.
Hij gaf hem zelfs een nieuw lied, een lied om Hem te danken.

'Zeker, mijn ziel, zwijg voor God,
want van Hem is mijn verwachting.'

Psalm 62:6