vrijdag 11 januari 2013

Onvoorstelbaar!

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de Heer is ...   (11) 

Dat u me zo kent
kan ik niet bevatten,
het gaat mijn verstand te boven.

Psalm 139:6

David spreekt hier met grote verwondering over het feit dat God hem zo kent en ik kan niets anders dan hem daarin volgen.
Er is niets dat ik kan doen aan onderzoek of wat dan ook, waardoor ik zou kunnen ontdekken of gaan begrijpen hoe het mogelijk is dat God mij zo kent, mij zo doorgrond.

Het gaat werkelijk mijn verstand te boven, dat Hij weet wat ik wil gaan zeggen.
Ik kan het niet bevatten dat Hij weet wat ik aan het doen ben, of wat ik ga doen.

Het gaat mijn verstand te boven dat Hij van verre mijn gedachten begrijpt.
Ik kan het niet bevatten dat Hij om mij heen is; voor mij, achter mij.

Een andere vertaling zegt: ’Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

Ik kan niet anders dan stil worden en vol verwondering en bewondering zien naar deze grote en indrukwekkende God en neerknielen en Hem de eer geven die Hem, en Hem alleen, toe komt.

Heere, mijn God,
ik kan het niet begrijpen
dat U mij zo kent.
Dat U mij doorgrond
en altijd en in alles
bij mij bent.

Mijn hart is vol verwondering,
over Uw grootheid,
over wie U bent.
Uw Naam wil ik loven,
vol verwondering prijzen,
dat U mij zo goed kent.

De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.
Psalm 145:3

Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
Psalm 150:2

Dan zal ik u eren en danken, uw grootheid bezingen.
Psalm 69:31


Geen opmerkingen:

Een reactie posten