vrijdag 4 januari 2013

Alleen door Jezus

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...   (4)
 
God heeft de macht u te sterken overeenkomstig het evangelie dat ik verkondig, de boodschap van Jezus Christus, …

Romeinen 16:25

Verloren en van God gescheiden;
ronddolend in het duister.
Zoekend, tastend;
licht in duisternis.

Een kind, een baby,
geboren in een stal.
Gehoorzaamheid lerend,
de mensgeworden God.

Hemelse heerlijkheid;
in zonde gehulde wereld.
God werd mens.
Troon en kruis,
glorie en schande,
samen verenigd.

Schuld en redding,
zonde en verlossing.
Gescheurd voorhangsel,
herenigd met God.
Weggerolde steen,
leven in eeuwigheid.

Verlossing en redding,
van God naar mens.
Zijn Zoon gegeven,
losprijs voor velen.
Macht en majesteit,
sterkte en kracht.

God.
Mens.

Vader.
Kind.

De Almachtige.
Een uitgestoken hand, doorboorde hand  ...

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten