vrijdag 18 januari 2013

Onveranderlijke God

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER ...   (18)

Steeds weer moet ik er aan denken, dan ben ik zo moedeloos.
Toch blijf ik hopen, want ik denk ook:
Het is een geschenk van de Heer dat wij nog leven,
Zijn liefde houdt nooit op, is iedere morgen nieuw.
Zijn trouw is groot.
Ik behoor aan de Heer, in het diepst van mijn hart;
daarom blijf ik op Hem hopen.
Goed is de Heer voor wie naar Hem uitkijkt, voor wie Hem zoekt.
Goed is het in stilte te wachten, te wachten op Hem, op bevrijding.

Klaagliederen 3:20-26

Bedenken hoe groot en indrukwekkend de Heer is, is ook een goede remedie om  moedeloosheid tegen te gaan, of om je er uit te halen als je dag(en) er door geteisterd wordt.

Jeremia is behoorlijk moedeloos, lees de verzen ervoor maar eens. (Klaagliederen 1-3:19)
Zijn gedachten blijven maar rondcirkelen rond de vernietiging van Jeruzalem en de ondergang van zijn volk.
Steeds opnieuw komen deze dingen terug in Zijn gedachten.
Zo vaak en zo erg, dat hij er moedeloos van wordt.
Maar in zijn diepste ellende ziet hij op wie God is.

Hij richt zich op de Schepper van het leven, en bedenk dat het een geschenk van de HEER is dat ze nog in leven zijn; God had hen ook totaal kunnen vernietigen.
Hij ziet de liefde van God en bedenk zich dat Gods liefde nooit ophoudt, dat ze iedere morgen nieuw is.
Hij richt zich op Gods trouw en bedenk zich dat hij Hem toebehoort en dat hij daarom hoop kan blijven houden.
God is immers goed voor wie Hem zoekt.

Voor vandaag de dag is alles nog steeds hetzelfde.
God is een eeuwige en onveranderlijke God.
Het is nog steeds door Zijn genade dat wij leven.
En nog steeds is Zijn liefde iedere morgen nieuw.
Nog steeds is Hij trouw.
Nog steeds is Hij goed voor een ieder die Hem zoekt en naar Hem uitkijkt.
God is een God die ons, door wie Hij is, vult met hoop.
Hoop in de diepste ellende, in de diepste moedeloosheid, in de diepste misère.


HEER, als ik bedenk hoe groot en indrukwekkend U bent, dan kan ik niet om Uw grote liefde en trouw heen.
Bij monde van Uw profeet Jeremia, laat U ons zien dat U een God bent van genade, van liefde, van trouw en dus ook de God van hoop bent.
Misschien moeten we soms even wachten, maar U bent wie U zegt dat U bent en U doet wat U zegt dat U doet.
Dank U, Vader, voor Uw grote trouw en liefde, voor Uw genade.
Dank U, dat U onveranderlijk bent en dat Uw woorden van toen ook gelden voor nu.
U bent de God die hoop geeft door wie U bent, door wat U doet en door wat U gedaan heeft.
Aan U alle lof, glorie en eer!

- Amen -

1 opmerking:

  1. Mooi, Rita, Hij blijft de zelde, onveranderlijke en machtige God. Hij is er altijd.

    BeantwoordenVerwijderen