donderdag 26 juni 2014

Gelukkig wie bij de Heer bescherming zoeken

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...    (102)

Gelukkig wie bij de Heer bescherming zoeken.

Psalm 2:12


Als ik mijn bescherming zoekt bij de Heer, ben ik gelukkig omdat:

Hij beschermt mij; Hij is een schild, een rots, een vesting, een toevlucht. (Ps. 3)
Hij geeft mij rust en veiligheid. (Ps. 4)
Hij zegent mij, en beschermd mij liefdevol als een schild. (Ps. 5)
Hij bevrijdt mij mits ik oprecht ben; Hij is een rechtvaardige Rechter.  (Ps. 7)
Hij laat mij niet in de steek.(Ps. 9)
Hij is betrouwbaar. (Ps. 12)
Hij is liefdevol, brengt redding en vreugde. (Ps. 13)
Hij geeft goede raad; Hij is aan mijn zijde en wijst mij de weg naar het leven. (Ps. 16)
Hij geeft antwoord, schenkt aandacht aan mijn woorden; Hij luistert naar wat ik te zeggen heb. (Ps. 17)
Hij is mijn sterkte, mijn bolwerk, mijn machtige bevrijder;
Hij hoort mij, helpt mij en houdt mij staande; Hij is sterk als een rots, geeft overwinning;
Hij is Volmaakt. (Ps. 18)
Zijn richtlijnen zijn volmaakt en geven levenskracht; Zijn woord is zuiver en betrouwbaar, en blijft voor altijd gelden. (Ps. 19)
Hij verhoort, verricht grote daden en brengt bevrijding. (Ps. 20)
Hij vergeeft, wijst mij de weg die ik moet gaan, geeft mij raad en ziet mij waar ik ook ben. (Ps. 32)
De hemel getuigt van Zijn wonderen; de engelen roemen Zijn trouw.
De hemel en aarde zijn van Hem, de wereld met al haar bewoners; Hij zette haar onwrikbaar vast. (Ps. 89)
Hij is koning en bekleed met het hoogste gezag, met macht en majesteit.
Hij is er vanaf het eerste begin. (Ps. 93)
Hij is de Allerhoogste God. (Ps. 97)
Eeuwig duurt Zijn liefde. (Ps. 136)
Hij kent en doorgrond mij; is voor en achter mij, ja, Zijn hand ligt op mijn schouder.
Hij weefde mij in de schoot van mijn moeder, zag mijn vormeloos begin.
Zijn gedachten zijn diep en oneindig in getal. (Ps. 139)
Alles raakt verzadigd als Hij Zijn hand opent.
Alles wat Hij doet is rechtvaardig en uit alles blijkt Zijn liefde.
Op wat Hij zeg, kun je vertrouwen. (Ps. 145)
Er is niemand bij wie ik meer bescherming vind dan bij Hem.
Er is niemand die meer om mij geeft, meer voor mij zorgt, dan Hij.
Er is niemand groter, niemand sterker, niemand machtiger dan Hij.
Ja, ik ben gelukkig, omdat ik mijn bescherming heb gevonden bij Hem.
Dank U wel, Heer God Almachtig; ik prijs Uw Naam!

maandag 16 juni 2014

Jezus, mijn Steen der hulp


Het was afgelopen vrijdagmorgen dat ik weer eens naar de site van Jenedy Paige ging om te kijken naar haar schilderijen.
Voor wie haar niet kennen, Jenedy Paige is kunstschilder en maakt prachtige schilderijen, voornamelijk portretten.
Bij een paar van haar schilderijen heb ik een gedicht geschreven (zie bijvoorbeeld helemaal onderin mijn Blog - Ochtendmeditatie), maar soms sluit een schilderij ook prachtig aan bij wat ik al eerder geschreven heb, en zo bezoek ik af en toe haar site.
Ik heb ook haar toestemming om afbeeldingen van haar schilderijen (met vermelding van haar naam en site) op mijn Blogs te plaatsen.
(mocht je dus één van haar schilderijen tegen komen en willen overnemen, houdt het copyright in ere en vraag ook om haar toestemming en vermeldt vervolgens dan ook altijd naam en site!!!)

Dit maal bezocht ik ook haar Blog.
Haar schilderij "My Ebenezer" trok mijn aandacht; het raakte mij en met het lezen van het verhaal erachter werd ik vervolgens heel stil.
Jenedy en haar man verliezen hun eerstgeboren zoon, en schilderen is voor haar een manier om met haar verdriet om te gaan, een soort van ‘kunsttherapie’.
Ze noemt ‘My Ebenezer’ een ‘grief painting’, een  verdrietschilderij,


In 1 Samuël 7 lezen we hoe de Israëlieten een overwinning behaalden op de Filistijnen en in vers 12 staat er dan: ‘Toen nam Samuël een steen en plaatste die tussen Mizpa en Sen; hij gaf hem de naam Eben-Haëzer en zei: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.
Ik moet bekennen dat ik altijd heb gedacht dat Eben-Haëzer betekende: ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’, maar dit is dus helemaal niet zo; het betekent: Steen der hulp.
Het staat er in mijn Bijbelvertaling ook niet bij moet ik zeggen, en meestal is wat erachter staat min of meer de betekenis, maar nu dus niet.
Met het lezen van de werkelijke betekenis van deze naam en het getuigenis van Jenedy, raakte het schilderij mijn hart nog meer en ging het nog meer voor mij leven.
Ik raad je dan ook aan om het verhaal achter dit schilderij te lezen.
>> Jenedy paige - My Ebenezer 


Het beeld van de vrouw leunend op de steen, bracht mij bij Jezus, de Rots van ons heil, van onze redding.
Zoals de vrouw leunt op de steen, zo mag ik leunen op Jezus, sterker nog, Hij verlangt ernaar dat ik dit doe.

Jezus was(en is) het vaste fundament van Jenedy, Degene aan wie ze zich vasthield als er niets anders meer was, en ze wist, dat zolang ze zich aan Hem vasthield, ze niet zou vallen; maar ook aan wie ze zich nog steeds vasthoudt om ook verder te kunnen.
Jezus wil ook ons vaste fundament zijn, onze ‘Eben-Haëzer, onze Steen der hulp, aan wie je kunt vasthouden, zodat je niet zult vallen, op wie je kunt leunen in tijden van nood.
Van wie je op aan kunt, want Hij is betrouwbaar, op wie je terug kunt vallen, want Hij staat vast.

Eben-Haëzer - Steen der Hulp!
Jezus, mijn Eben-Haëzer.
Mag Hij ook jouw Eben-Haëzer zijn?


Eben-Haëzer:
Jezus,
Mijn ‘Steen der hulp’

Jezus,
U bent mijn rots,
mijn steen der hulp.
U bent mijn sterkte
en mijn kracht;
mijn toevlucht
voor elke dag.

Jezus,
U bent mijn rots,
mijn steen der hulp.
Bij U vind ik troost,
U richt mij op;
ja, U helpt mij
iedere dag.

Jezus,
U bent mijn rots,
mijn steen der hulp.
U bent mijn steun,
mijn toeverlaat;
op U vertrouw ik,
ja, elke dag.

Bij U schuil ik,
bij U huil ik,
bij U vind ik troost,
kom ik tot rust
en vind nieuwe kracht.

U richt mij op,
U bemoedigt mij,
U versterk mijn ziel
meer dan slaap
in de nacht.

Jezus,
U bent mijn rots,
mijn steen der hulp
voor iedere dag!


Copyright schilderij:
Jenedy Paige
Overname met toestemming


maandag 9 juni 2014

Blaas op mij, adem van God ...


Blaas op mij, adem van God.
Vul mij opnieuw met Leven.
Zodat ik zal liefhebben wat U lief heeft
en zal doen, wat U zou doen.


Blaas op mij. adem van God,
totdat mijn hart zuiver is,
tot onze wil één is,
in het doen en standhouden.

Blaas op mij, adem van God.
Vermeng mijn gehele ziel met Uzelf,
tot dit aardse deel van mij
gloeit met Uw Goddelijk Vuur.

Blaas op mij, adem van God.
Zo zal ik nimmer sterven,
maar met U het volmaakte leven leven
In Uw eeuwigheid.

Naar :
Breathe on me , breath of God.
By Edwin Hatch (1873)