zondag 25 januari 2015

De Heer is ...

Iedere week krijg ik de Oppepper binnen van Koos en Maria Stenger van Actief*; deze keer stond er iets in dat ik heel graag wil delen.


De Heer is mijn onderwijzer;
de weg naar de wijsheid zal ik niet kwijtraken.
Hij leidt mij op nederige paden van ervaring
en heeft elke dag weer een nieuwe les voor mij.
Hij kent de weg naar de bron van het onderricht
en toont mij stap voor stap hoe mooi de waarheid is. 
De wereld is een prachtig, door Hem geschreven boek,
en Hij toont mij voorzichtig iedere bladzijde.
Wat ben ik telkens weer dankbaar als ik Zijn woorden begrijp
en zie hoe Hij mij meevoert naar de toppen van de wijsheid.
Ook in het duister loopt Hij naast mij;
juist dan fluistert Hij tot mijn hart.
De reis valt mij soms zwaar, maar nooit is het hopeloos,
want ondanks mijn gemodder blijft God geduldig.
Altijd weer houdt Hij rekening met mijn zwakheden,
en Hij helpt mij om de waarheid door mijn tranen heen te begrijpen.
Voorzeker leidt Hij mij dagelijks met vreugde en pijn
naar de volmaakte kennis van Zijn liefde. 


Vrij bewerkt naar een schrijven van Henry Van Dyke
>> Koos en Maria Stenger - Actief
Met toestemming

dinsdag 20 januari 2015

Forevermore - Karla Fay Tucker

Als het tijd is voor mijn boterhammetje, kruip ik lekker op de bank met mijn bordje en zet de TV aan.
Na wat zappen, blijf ik steken bij Family 7.
Ik hoor nog het laatste stukje met Jan van Barneveld (Eindtijd en Profetie) en als de reclame komt doe ik nog snel even mijn was in de droger en een nieuwe in de machine.
Als ik weer terug kom, zie ik dat er een film begonnen is.
Hoewel het acteerwerk me in eerste instantie een beetje overdreven en zijig overkomt, is er iets waardoor ik toch blijf kijken.
Als de film is afgelopen, biggelen de tranen over mijn wangen, terwijl er een brandende vraag in mijn binnenste is: is dit echt waargebeurd; was deze vrouw echt zo veranderd; was Jezus echt zo zichtbaar in haar?
Hoewel ik nog wel wat anders te doen heb, is mijn eerste gang toch naar boven naar mijn laptop.
Als ik verschillende filmpjes en interviews met/over haar bekijk en beluister, word ik stil, en ja, Jezus was duidelijk zo zichtbaar in haar.
Ze ging niet gebukt onder wat ze had gedaan, ze had de vergeving die zij van God had ontvangen aangenomen en de vreugde die daardoor haar deel werd, is zo overduidelijk zichtbaar.
'Wie Jezus heeft vrijgekocht, is waarlijk vrij!'
Het raakt me diep.

De film bleek op You Tube te staan en ik wil hem heel graag delen en je uitnodigen om er voor te gaan zitten en hem te bekijken.zondag 11 januari 2015

Vertrouw Mij!

Mijn lieve kind,
Ik zie hoe je ogen zoekend rondgaan
in de hoop iets van Mij te zien,
iets van Mij te horen,
iets, al is het maar het kleinste beetje,
van Mijn aanwezigheid te merken.

Ik proef de hunkering in je ziel.
Ik hoor je stille schreeuw,
de wanhopige roep
vanuit je diepste binnenste.
Ik zie je worsteling en je strijd.
Ik zie hoe je soms lacht
terwijl je hart huilt.
Ik zie, Mijn kind, Ik zie,
en Ik hoor en voel,
ook al denk jij van niet.

Ik zie je vermoeidheid;
Ik zie hoe je bijna niet meer verder kunt.
Ik hoor je vragen nog voor je ze stel;
Ik zie hoe je er niets van begrijpt.
Ik zie je tranen,
ook die je in stilte huilt,
verborgen voor ieder ander mens,
maar niet voor Mij.
Ik zie de tot vuist gebalde hand
in je mond om de schreeuw
te verstommen …
Ik zie, Mijn kind, Ik zie,
Ik hoor, proef en Ik voel,
ook al denk jij van niet.

Al wat Ik je zeggen kan, is dit: 'Vertrouw Mij!'
Vertrouw Mij als Ik zeg,
dat jouw plannen niet de Mijne zijn;
Ik ga andere wegen dan jij.
Zoals de hemel uitreikt boven de aarde,
zo gaan ook Mijn wegen en plannen,
boven die van jou te boven.

Vertrouw Mij als Ik zeg,
dat Ik je niet alleen zal laten,
dat Ik je nooit zal verlaten.
Vertrouw Mij als Ik zeg,
dat Ik opbeur wie moe zijn,
sterk maak wie geen kracht meer heeft;
ja, dat wie op Mij hopen,
steeds weer nieuwe kracht zullen vinden.

Vertrouw Mij als Ik zeg
dat je niet bang hoef te zijn,
want echt, geloof en vertrouw Mij toch,
Ik ben echt bij je
en ga met je mee!

Mijn lieve kind,
geloof en vertrouw Mij;
bergen zullen wijken,
heuvels wankelen,
maar onwrikbaar
is Mijn liefde voor jou;
onwankelbaar Mijn belofte!
Ik heb gesproken;
Ik, Die met jou begaan is!

donderdag 8 januari 2015

Een man in de put

Een man viel in de put en kon er zelf niet meer uitkomen.
Een meelevend iemand kwam langs en zei: "Ik voel met je mee."
Een objectief iemand kwam langs en zei: "Het is logisch dat iemand in zo'n put valt."
Een Farizeeër zei: "Alleen slechte mensen vallen in een put."
Een wiskundig iemand berekende hoe hij precies in de put was gevallen.
Een verslaggever wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put.
Een fundamentalist zei: "Je verdient de put."
De fiscus vroeg of hij wel zijn belasting voor de put betaalde.
Een klagend iemand zei : "Je klaagt nu wel, maar wacht tot je mijn put hebt gezien !"
Een charismatisch christen zei: "Belijd dat je niet in de put zit."
Een optimist zei: "Het had veel erger kunnen zijn."
Een pessimist zei: "Het zal nog veel erger worden!"

Jezus zag de man, pakte hem bij de hand en trok hem uit de put!(Bron mij onbekend)

donderdag 1 januari 2015

Vertrouw Mij, Mijn kind, en ken Mij in alles!

‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden rechtmaken.’

Spreuken 3:5,6


In alle stilte begint de eerste dag van het nieuwe jaar; op ons hofje heerst diepe rust.
Werd er voorgaande jaren nog weer gelijk vuurwerk afgestoken, deze ochtend is het stil en blijft het stil.
Slechts een enkele volwassene en een paar jongelui zijn buiten om de rommel van het vuurwerk op te ruimen, en korte tijd later is er niet veel meer wat ons herinnert aan de jaarwisseling.
Slechts nog een eenzame vuurkorf getuigt van de overgang van het ene jaar naar het andere.
Als mijn man en ik genieten van de stilte onder het genot van een kom koffie worden mijn gedachten op deze nieuwjaarsmorgen getrokken naar een Bijbeltekst uit Spreuken; de tekst speelt al wat langer door mijn hoofd.
Het is een tekst die komt uit het eerste hoofdstuk van het boek ‘Een vrouw naar Gods hart’, een boek dat ik aan het lezen(bestuderen) ben.
Nu, op deze nieuwjaarsmorgen komt dit woord opnieuw in mijn gedachten en als ik de woorden nogmaals lees en overdenk, besef ik dat ik deze woorden mee moet nemen die nieuwe jaar in en ze moet leren leven.
Als toewijding mijn verlangen is, dan begint het bij deze woorden, en ik kan niet anders dan me even terugtrekken op mijn kamertje om te bidden en er dieper over na te denken.
En terwijl mijn man geniet van zijn favoriete serie, zoek ik de stilte om de woorden te overdenken en een plek te geven.
Boven, in de stilte, word ik er bij bepaald om het vers ervoor er ook bij te nemen.
Deze tekst komt niet terug in het eerste hoofdstuk van het boek, maar ik besef dat dit woord onlosmakend is verbonden met de andere.
En God spreekt op deze stille ochtend ...


‘Vertrouw Mij met heel je hart’
Mijn kind, je kunt Mij vertrouwen!
Mijn richtlijnen zijn volmaakt en ze geven je levenskracht.
Mijn getuigenis is betrouwbaar, en schenk je wijsheid.
Mijn bevelen zijn juist en zijn een bron van vreugde.
Mijn woord is zuiver en geldt voor altijd!

‘Steun niet op je eigen inzichten’
Weet je, Mijn kind, de mens is zo broos; ja, als stof is hij.
Het leven is maar kort; eigenlijk ben je als een bloem in het gras.
Eén windvlaag en het is met je gedaan.
In jouw ogen zijn je wegen altijd de juiste, maar Ik toets je tot op de bodem van je ziel.

‘Ken Mij toch in al je wegen’
Laat je toch door Mijn Geest leiden, Mijn kind.
Zie (>> Jozua 9) wat er kan gebeuren als je vergeet om Mij om raad te vragen, en zie (>> 1 Samuël 23) hoe alles loopt als je Mij kent in de dingen die je wilt gaan doen.
Heb ontzag voor Mij, Mijn kind, en Ik wijs je de juiste weg!

‘Dan zal Ik je paden recht maken’
Mijn kind, Ik zal je leren en onderwijzen over de wegen die je moet gaan.
Je oren zullen achter zich het woord horen: Dit is de weg – wandel daarop!
Je zult onbelemmerd voort kunnen gaan en niet struikelen, hoe snel je ook gaat.
Ikzelf zal voor je uitgaan en je weg gladmaken.


Vertrouw Mij, Mijn kind en ken Mij in alles!


Naar: Psalm 19:8-10; Psalm 103:14-16; Spreuken 16:2; Galaten 5:16; Psalm 25:12; Spreuken 4:11; 
Jesaja 30:21; Jesaja 45:2; Psalm 32:8