woensdag 26 januari 2022

De Liefde van Christus
Neem de tijd ...

Deel 2

Dit jaar gebruik ik met mijn Stille Tijd weer eens het Dagboek van Andrew Murray, en opnieuw zijn het de woorden 'Neem de tijd o mijn ziel ...' die mij raken en stilzetten.
Was het zesenhalf jaar geleden in verband met de liefde van God, deze keer zetten de woorden mij stil bij de liefde van Christus en hoe belangrijk het is om iedere dag opnieuw alleen met Hem alleen te zijn, om één te worden met Hem aan het begin van elke nieuwe dag, en om onszelf te kunnen bekleden met Hem, en de noodzaak daarvan.
En zo ontstond er een 'Deel twee' van de woorden 'Neem de tijd, o mijn ziel ...' 

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om in de stilte 
van de nieuwe dag
met Christus alleen te zijn.
Neem de tijd totdat Hij
en de innerlijke mens
verenigd zijn teneinde geheel
voor Hem te kunnen leven.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om te luisteren
naar wat Hij te zeggen heeft,
naar wat Hij je wil leren.
Neem de tijd en laat je vullen
met Zijn liefde en ontdek
hoe Zijn liefde de liefde
van de wereld kan verdrijven.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om met Christus
alleen te zijn zodat je je
kunt bekleden met Hem.
Neem de tijd zodat Hij
elke dag opnieuw
je schoonheid, vreugde
en bescherming zal zijn.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd en overdenk
de noodzaak van deze waarheid
van het bekleden met Hem.
Neem de tijd om te beseffen
dat dit nodig is om de gehele dag
in Hem te kunnen blijven
en om met Hem te wandelen.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd en haast je niet.
Neem de tijd tot je geheel
met Hem bent omkleed.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd …

‘Want de liefde van Christus dringt ons, …
…, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.’
2 Korinthe 5:14,15

‘Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.’
1 Johannes 2:15

‘Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.’
Galaten 3:27

‘Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.’
Romeinen 13:14 

 👉 >> Blog 'De liefde van God'
            Neem de tijd ... (1)
 
👉  >> Dagboek 'Gods beste geheimen'
            Andrew Murray

donderdag 13 januari 2022

Om over na te denken ...

Citaat van C.G. Moore
Uit: Een leven op het altaar
Van: Ellen Vaughn
Biografie van Elisabeth Elliot
'U zou er weinig mee winnen als Hij u naar Zijn einddoel zou brengen via de weg die u kent.
Hij kiest voor u een weg die u niet kent, zodat u wordt gedwongen om talloze gesprekken met Hem te voeren, waardoor de reis, voor Hem en voor U, voor altijd onvergetelijk zal zijn.'


maandag 3 januari 2022

Een lamp overdag ... 

Er is weer een nieuwe 'Bemoediging voor de Nacht'.
>> 'Een lamp overdag' n.a.v. Psalm 119:105

Welterusten en slaap lekker straks!

Een liefdevolle groet,
Rita