zondag 6 januari 2013

Heilig en toch dichtbij

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...  (6)

De Heer is boven alles verheven,
Hij woont in de hemel,
voor altijd,
Zijn naam is Heilige God.
Hijzelf zegt:
'Ik woon in de hemel, ongenaakbaar,
maar ook bij wie verdrukt worden,
bij wie gering zijn
Ik zal hen opbeuren en nieuwe moed geven.

Jesaja 57:15

Deze God, zo heilig en groot, die boven alles en iedereen verheven is; die woont in de hemel, in het Heilige (HSV), woont ook bij ons mensen.
De mens, waarvan David schrijft in Psalm 8:5: 'Wat is toch de mens dat U om hem geeft, wat betekent hij, dat U voor hem zorgt?'
De mens, waarvan David schrijft in Psalm 103: 'Hij kent onze broosheid, Hij weet dat wij maar stof zijn. Kort is het leven van de mens, hij is als een bloem in het gras: een windvlaag, en het is gedaan, je vindt haar niet meer terug.'
Hij, wiens Naam is: Heilige God, beurt op en geeft nieuwe moed; of zoals een andere vertaling zo heel bijzonder zegt: '

‘Ik ben de Heilige die woont in den hoge,
maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed:
Ik geef nieuw leven aan het vernederde gemoed,
nieuw leven aan het geslagen hart.
 
 
Heilig en hoogverheven is Hij,
die in de hemel woont,
maar Zich tegelijk als
 een liefdevolle Vader toont.
 
Heilig en hoogverheven is Hij,
die omziet naar gebrokenen van hart;
nieuw leven geeft
en heelt alle smart.
 
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten