woensdag 30 januari 2013

Een genadig en barmhartig God

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de Heer is ...   (30)

Want ik wist het wel: U bent een milde God en vol medelijden, geduldig en vol liefde, altijd bereid de straf in te trekken.

Jona 4:2b

Hoewel Jona op dit moment niet zo blij is met deze God, de stad Ninevé des te meer.

Jona moest van God naar Ninevé om de stad te vertellen, dat God hun zonden niet langer kon aanzien en dat Hij hun stad zou vernietigen.
Jona deed dit echter niet, maar ging een totaal andere kant op en met een schip mee richting Tarsis.
Onderweg steekt er een geweldige storm op en uiteindelijk wordt Jona overboord gegooid, omdat hij aangaf dat het zijn schuld was.
Jona verdrinkt niet, maar wordt opgeslokt door een grote vis en hij blijft vervolgens drie dagen in de buik van de vis.
Jona bad tot God en de vis spuugde op bevel van de Heer, Jona uit.
Als nog ging Jona naar Ninevé en deed wat God hem had opgedragen.
(>> Bijbelboek Jona)

Toen de koning van Ninevé het echter hoorde, gaf hij de bevolking het bevel dat niemand, mens noch dier, iets meer mocht eten of drinken.
Iedereen moest rouwkleding dragen, tot God roepen en berouw tonen, in de hoop dat God van gedachten zou veranderen en op Zijn besluit zou terugkomen.

En dit is precies wat er gebeurt.
God zag hun berouw, zag dat zij zich bekeerden van hun zonden en Hij voltrok Zijn straf niet.

Onvoorstelbaar maar waar, Jona was hier helemaal niet blij mee, nee, hij werd zelfs heel erg boos.
En vanuit die boosheid zegt hij: ‘Ik wist het wel! Ik wist dat het wel dat U een genadig en barmhartig God bent. Een milde God, een God vol medelijden, geduldig en vol liefde, altijd bereid de straf in te trekken.
Jona had zo’n hekel aan de mensen van Ninevé, dat hij het hen niet gunde dat God hen genadig zou zijn.
Hij wist dus duidelijk wel precies wie God was en hoe Hij was.
Hij kende duidelijk het karakter van God.

God confronteert Jona met zijn egoïstisch gedrag en zijn gebrek aan medelijden.
Lees maar eens hoe God hem dit laat zien in Hoofdstuk 4:5-11

Het boek Jona lijkt soms in eerste instantie te draaien om Jona in de buik van de vis; wie kent dit immers niet?
Maar alles draait in wezen om de barmhartigheid van God, om Zijn grote genade.
Zijn liefde een de ruimte die er bij Hem is voor vergeving.

Als jij denkt, dat er voor jou geen vergeving meer mogelijk is; als jij denkt, dat jouw zonde(n) te groot of teveel zijn, dan wil ik je met dit woord niet alleen wijzen op het feit dat God een genadig en barmhartig God is, maar je er ook mee bemoedigen.
De zonden die de mensen uit Ninevé deden waren buitensporig groot.
Zo groot, dat God de stad wilde wegvagen.
Maar toen zij zich van hun zonden bekeerden en berouw toonden aan God, was Hij hen genadig en trok Zijn straf in.

De God van toen is Dezelfde als de God van nu; onveranderlijk en eeuwig!
Luister niet naar zachte stemmetjes die je vertellen dat er voor jou geen vergeving meer mogelijk is, dat is de boze, die je bij Hem vandaan wilt houden.
Hij wil immers niet dat er iemand tot inkeer komt.

Lees, herlees het verhaal van Jona en zie welk een barmhartig en genadig God Hij is.
Hoe liefdevol, geduldig, trouw en bereid tot vergeven.

Terwijl hij langs Mozes heen trok, riep hij: ‘Ik ben de Heer, een milde God, vol medelijden, vol liefde en geduld, een God op wie je vertrouwen kunt.
Exodus 34:6

U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven
en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
Psalm 86:5

En scheur uw hart en niet uw kleren.
Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.
Joël 2:13

Geen opmerkingen:

Een reactie posten