zaterdag 19 januari 2013

Liefde

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER ...   (19)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3:16

Het is een heel bekende tekst; ik denk misschien wel de meest bekende tekst uit de Bijbel en misschien ook wel de meest gebruikte.
Het is geloof ik ook de eerste tekst die ik ooit uit mijn hoofd heb geleerd.
En nu, als ik iedere dag tijd apart zet om stil te staan bij hoe groot en indrukwekkend Hij is, wil ik ook weer eens tijd nemen om dit woord nog eens goed te overdenken en de diepe betekenis ervan tot me door te laten dringen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder,
die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven hebbe.

Met alles wat God schiep, zei Hij: ‘Het is goed.’
Alleen toen Hij de mens, man en vrouw, schiep, zei Hij: ‘Het is zeer goed.’
De mens is geschapen als kroon op Zijn schepping; geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.
Geschapen om in een innige relatie met Hem te leven.
Maar helaas was dit slechts van korte duur.
De mens viel in zonde, werd ongehoorzaam aan Zijn Maker en de tijd die ze samen in elkaars nabijheid konden doorbrengen, was voorbij.
De zonde was een onoverbrugbare kloof geworden tussen de Schepper en Zijn schepping.
De mens werd uit het paradijs verbannen en zwoegend en ploeterend zou hij zijn dagen moeten doorbrengen.

Maar God hield zo ontzettend veel van de mens, dat Hij ook van af het begin Zijn reddingsplan klaar had, om de verbroken relatie tussen Hem en de mens te herstellen.
Het was echter niet zomaar een plan.
Want de mens zou van zijn kant af nooit en te nimmer ook maar iets kunnen doen wat deze verbroken relatie met God zou kunnen herstellen.
God is zo groot, zo heilig, zo rein, zo zuiver, zo …
Alleen iemand die zelf zonder zonde is, zou deze kloof kunnen dichten.

Maar met dat de mens in zonde is gevallen, geeft hij de zonde door aan zijn kinderen.
Elk kind dat uit de mens wordt geboren, is net zo zondig en schuldig als zijn ouder.
Op heel de aarde was er geen mens die dit zou kunnen doen.
Alles hing af van de liefde van Hem die de mens, die ons heeft geschapen.

Hoe groot zou Zijn liefde voor ons mensen zijn?
Hoeveel zou het Hem waard zijn om die relatie weer te herstellen?
Wat of hoeveel zou het Hem mogen kosten?
Wat had Hij voor ons, voor een herstelde relatie met Zijn zondige kinderen over?

Het tekstwoord hierboven geeft ons het antwoord.
Hij hield zoveel van ons, het was Hem zoveel waard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, gegeven heeft.
Gegeven heeft …

God gaf Zijn eniggeboren Zoon, Jezus.
Gaf Hem over in de handen van ons mensen om in onze plaats te lijden en te sterven voor onze zonden.
Alleen Jezus, Gods eigen Zoon, kon door mens te worden, in onze plaats de straf op de zonde dragen en volbrengen.
God die mens werd, de kruisdood stierf, neerdaalde in het dodenrijk en opstond uit de dood op de derde dag en is teruggegaan naar Zijn Vader in de hemel.

Opdat een ieder …

Een ieder?
Iedereen?
Ook die moordenaar, de verkrachter, die dief, die …?
Ook die overbuurvrouw, die altijd maar staat te roddelen, die buurman, die altijd ruzie loopt te maken?
Ik, met mijn zonden, die misschien niet zo zichtbaar zijn, of makkelijker te verdoezelen voor de buitenwereld?
Echt iedereen?

Ja, echt iedereen die in Hem gelooft!
Dat is de voorwaarde.
Iedereen die in Hem gelooft.
Die gelooft dat Hij aan het kruis gestorven is voor zijn, voor haar zonden.

En een ieder, ja iedereen, die zo in Hem, in Zijn volbrachte werk op Golgotha, gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven ontvangen.

Niet verloren gaan …
Eeuwig leven ontvangen …

Nooit meer gescheiden leven van God.
Nooit meer zonder Hem door het leven hoeven gaan.
Straks voor altijd bij Hem zijn.
Geen zonden meer, geen pijn, geen verdriet, geen …
De relatie herstelt.

Alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft …

Zoveel hield Hij van ons …
Zoveel was het Hem waard …
Johannes 3:16,17

Zoveel mocht Hem kosten ...
Zoveel had Hij voor ons over …
Jesaja 53

Geen opmerkingen:

Een reactie posten