vrijdag 4 januari 2013

Jahweh Nissi, de HEER is mijn banier

Deze week stond in het teken van Jahweh Nissi, oftewel: De Heer is mijn banier.
Bij het lezen van deze naam, ging er nog steeds geen belletje bij me rinkelen, maar na het lezen van de eerste paar zinnen viel het kwartje en werd ik opgetogen als een kind.

Op zich doet een vlag van een land mij niet zo heel veel.
Het ontroert me een beetje als ik een keertje zie dat een landgenoot met vlag op een podium staat; de vlag raakt me meer in de tijd rond 4 en 5 mei, maar meer eigenlijk niet zo.
Ik heb er, moet ik eerlijk bekennen, ook nooit zo over nagedacht.
De Nederlandse vlag is de vlag van ons land en daarmee klaar.
Maar als ik afgelopen maandag mijn dagboekje opensla en lees over vaandels en banieren, de betekenis daar achter, en de tekst uit Exodus 17:15,16 er achteraan, dan gebeurt er wat.

Vaandels of banieren dienden vroeger als identificatieteken en symbool van een volk en legers droegen deze altijd bij zich.
Een banier, een vlag, was al van grote afstand te zien en diende als verzamelpunt voor de troepen voor de strijd.

‘Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De Heer is mijn banier’.

Verder had ik nog niet eens gelezen of het was alsof er voor mijn ogen een verborgen vlag tevoorschijn kwam en zich ontplooide; de Heer als mijn banier.

Op onze Nederlandse vlag ben ik vaak niet zo trots; soms schaam ik me een beetje wat er van ons land aan het worden is, waarom het bekend staat.
Maar hier, hier ontplooit zich voor mijn ogen de Heer als mijn banier!
Ja, Hij is mijn banier!
Het identificatieteken, Het symbool, Het herkenningsteken van iedereen die Hem toebehoort!

Boven, achter mijn bureautje zoek ik verder naar Bijbelteksten over vaandels, banieren en mijn hart klopt verwachtingsvol.
Als ik even verder spiek naar de rest van de week in het dagboekje, zie ik verschillende teksten terugkomen en ik besluit geduldig te wachten.

Het dagboekje gaat verder …
De staf van Mozes, die hij omhoog moest houden, zodat het volk Israël kon overwinnen is waar dit hoofdstukje mee begon.
De staf, een zichtbaar teken van Gods macht.
Hij strijd de strijd en overwint.
(Exodus 17:8-16)

De geestelijke strijd die je ook achter dit verhaal kan zien.
De Amelekieten als symbool van alle machten die zich tegen God kanten.
Zoals het volk Israël bevrijdt was vanuit hun slavernij uit Egypte, zo zijn wij bevrijdt van de slavernij van de zonde en van satan op het moment dat we onszelf overgeven aan de Here Jezus Christus.
We hebben echter op weg naar ons eeuwig vaderland nog wel steeds te maken met allerlei strijd.
Hoe belangrijk is het daarin niet om te denken aan de banier van God macht.
De overwinning is aan Hem!

De slang op een paal, waar een ieder die daar naar opkeek, genezing zou ontvangen van de slangenbeet.
(Numeri 21:8,9)
De Mensenzoon, Die omhoog geheven moet worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.
(Johannes 3:14,15)
Zijn banier van liefde over mij, over jou.
(Hooglied 2:4)

Het gemopper en het geklaag van het volk in de woestijn bracht dodelijke slangen als straf.
Maar het volk kwam tot inkeer en kreeg berouw en smeekt God om vergeving.
De bronzen slang, die Mozes op Gods bevel moest maken en op een paal moest zetten, zou genezing brengen voor een ieder die er naar opkeek.
De bronzen slang werd een banier van genezing en vergeving over het volk.
En Johannes past later dit beeld weer toe op de kruisiging van de Here Jezus.
Door Zijn wonden zijn wij genezen; ‘de beet van de zonde’ wordt daar onschadelijk gemaakt.
Daar ontvangen wij vergeving.
Zijn banier over ons is liefde.


Jesaja 49:22-25 - God heeft de macht om te redden.
Jesaja 11:10-12 – Het kruis werd een banier;
                              Jezus omhooggeheven, Hij brengt bijeen,
                              overwinning!
Psalm 60:6 - Gij hebt hun die U vrezen, een banier gegeven,
                      om zich bijeen te scharen vanwege de
                      boogschutters, …

Banier, vaandel, vlag; wat hebben deze woorden een diepere betekenis gekregen.
Wat schuilt er een kracht achter de Naam ‘Jahweh Nissi’.

God heeft ons, Zijn kinderen een banier gegeven om ons bijeen te scharen.

Zijn banier is geheven, we hoeven alleen maar op te kijken en te geloven.
 

Jahweh Nissi

Geen opmerkingen:

Een reactie posten