dinsdag 15 januari 2013

Niemand is aan U gelijk

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is … (15)

Niemand is aan U gelijk
Wie van de goden, Heer, is aan U gelijk?
Wie is als U, ontzagwekkend en heilig?
Wie doet zulke machtige wonderen, zoveel indrukwekkende daden?

Exodus 15:11

Samen met de Israëlieten zong Mozes een lofgezang tot God, nadat Hij hen bevrijd had van de Egyptenaren (Exodus 15:1-18)
Uit dit lied komen deze woorden.

God had zulke grote wonderen gedaan.
In deze lofzang bezingt Mozes alleen nog maar de wonderen bij de Rietzee.

Vers 8 - Door de adem van Uw neus is het water opgehoopt, de stromen stonden als een dam, de watervloeden zijn gestold in het hart van de zee.
Als Mozes zijn arm uitstrekt over de zee, stuurt God een sterke oostenwind die de gehele nacht bleef waaien zodat het water uiteen week en de Israëlieten droogvoets naar de overkant konden.
Het water aan weerszijden van het pad stond als muren omhoog.
(Exodus 14:15,16, 21,22)

Vers 10 – Maar U, U blies en de zee overspoelde hen, als lood zonken zij in het donkere water.
De Egyptenaren die hen achtervolgden zagen het pad en gingen hen achterna.
Echter, als zij zich in het midden van de zee op het pad bevinden, zorgt God ervoor dat er paniek ontstaat door de wielen van de wagens in de modder vast te laten lopen.
Op dat moment beseffen de Egyptenaren dat de God van Israël voor de Israëlieten strijd en ze willen vluchten; maar het is te laat.
Mozes strekt opnieuw op bevel van God zijn arm uit en het water stroomde naar haar oorspronkelijke plaats terug en overspoelden de Egyptenaren.
Iedereen verdronk, niemand werd gespaard.
(Exodus 14:23-29)

Al wat Mozes hoefde te doen, was zijn arm uitstrekken en zijn staf  uitsteken over de zee en God deed de rest.
God streed voor Zijn volk en vernietigde de vijanden van Zijn geliefde volk.

Als je de gedeelten lees uit Exodus 14:1-4, dan zie je hoe God alles van te voren al had uitgedacht en wist hoe de Egyptenaren zouden reageren, wat ze zouden doen.
Hij bewerkte hun harten zodat precies zou gebeuren zoals Hij had voorzegd.
Dit alles opdat Zijn roem, Zijn heerlijkheid gezien zou worden door de Egyptenaren, en zij zouden weten dat Hij de HEER is.

En Mozes kan niet anders dan samen met de Israëlieten een lofzang zingen, waarin de grootheid van God wordt bezongen.
Want niemand is aan Hem gelijk.
Niemand doet zulke machtige wonderen en indrukwekkende daden!

‘Zingen wil ik voor de Heer,
want groot is Hij en machtig:
paard en ruiter wierp Hij in de zee.
De Heer geeft mij sterkte en kracht,
Hij is mijn behoud.
Hij is mijn God,
de God van mijn vader,
Hem bewonder ik,
Hem bewijs ik eer.
Een held in de strijd,
de HEER is Zijn Naam.’

Exodus 15:1-3

                                                          The Brooklyn Tabernacle Choir

Helaas kloppen beeld en geluid aan het eind niet helemaal,
maar sluit je ogen en laat je meenemen in de aanbidding 
tot dicht bij Zijn troon.
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten