zaterdag 30 januari 2016

Yes! ik word een dagje ouder ...

Met vreugde ouder worden.


Al even heb ik het boekje ‘Pluspunt’ van Tineke Tuinder –Krause in mijn bezit, maar het was er nog steeds niet van gekomen om erin te beginnen.
Het is ook niet zomaar een leesboek, maar een lees-schrijfboek met gedachten over ouder worden; aantrekkelijk ouder worden, staat er zelfs op de voorkant.
Een boekje, dat je uitdaagt om niet alleen te lezen, te bekijken, te overdenken en van te genieten, maar ook om op te schrijven wat je bezighoudt.
Om je gedachten, vragen en antwoorden toe te vertrouwen aan het papier.

Aan de ene kant vraag ik me af of ik niet te jong ben voor dit boekje (ik ben 54 en wordt dit jaar 55), aan de andere kant … hoe je het ook wendt of keert, ik ben wel in de herfst van mijn leven gekomen.
Tenminste zo zie ik dat.
Zeg maar van 0 tot 25 jaar is de lente van je leven, van 26-50 de zomer, van 51-75 jaar de herfst en van 76 tot …  de winter.
Misschien slaat het nergens op, maar toch, zo ervaar ik het, en dat in ogenschouw genomen, schaar ik mijzelf toch maar bij de categorie ouder worden.
Want zeg nu zelf, ouder worden zegt immers niet gelijk dat je echt oud wordt, of oud bent.

Wat mij vooral aansprak aan dit boekje, was wat er óók op de voorkant staat, namelijk ‘aantrekkelijk ouder worden’.
Echter ook wat op de de achterkant staat, namelijk over de nieuwe fase van je leven die ook voordelen biedt, sprak mij aan, want ja, ik ben inmiddels, als oma van twee prachtige kleindochters en een derde, die iedere dag geboren kan worden, in een nieuwe fase van mijn leven gekomen,
Twee kinderen getrouwd, en nog wel twee ‘thuis’, al is dat ‘thuis-zijn’ meer op papier en vanwege een bed, dan wat anders, maar goed ..., ook dat is goed.


In ‘Blogger-land’ zijn veel Blogs over gezinnen, soms met alleen kleine/jonge kinderen, soms jong en wat ouder, maar er zijn maar weinig Blogs (misschien meer dan ik weet van heb, in dat geval: laat hier onder maar wat links achter – heel graag zelfs) over of rond het ouder worden.
Hmmm, misschien dat ik naar aanleiding van dit boekje wel enkele blogs ga schrijven.
Gewoon mijn gedachten delen (en hopelijk ook reacties daarop terug ontvangen) over de dingen die in het boekje naar voren komen.
En vooral, omdat er, zelfs op deze leeftijd, nieuwe dingen op mijn pad zijn komen die ik mag gaan doen.
Dingen, waarvan ik niet meer had gedacht dat dat nog zou gebeuren.
En mede daardoor ervaar ik dat ik met vreugde ouder word.
Daarnaast zou ik ook echt voor geen goud meer twintig willen zijn.
Eigenlijk kan en durf ik inderdaad wel te zeggen: Yes! ik word een dagje ouder!
En weet je, ik ben daarin zooo … benieuwd naar wat God nog allemaal gaat doen in- en met mijn leven.
Want, ik mag dan misschien een dagje ouder worden, maar ik ben nog vol verlangen, misschien nog wel meer dan toen ik jong was, om God te dienen en te eren in wat ik kan en mag doen.

Ben zo eigenlijk ook wel heel benieuwd wat en waar het boekje mij gaat brengen …


donderdag 28 januari 2016

A,B,C,D, ...

Een arme, eenvoudige herdersjongen zat op zondagmorgen op de heuvel en waakte over de schaapjes.
Het was een prachtige dag.
Alles blonk in het vroege morgenlicht en het kereltje voelde zich rijk en verbonden met God.
Als hij God toch eens beter mocht kennen?
Wat zou dat fijn zijn.

In de verte hoorde hij de kerkklok luiden.
De dorpelingen gingen naar de dienst om te bidden...
‘O, wat zou het fijn zijn om net als die mensen te kunnen bidden,’ dacht de herdersjongen.
Maar hij had niet geleerd om te bidden.
Hij kende geen gebeden.
Toen kreeg hij een idee ...

Hij knielde neer onder een boom en begon het alfabet op te zeggen.
“A, B, C,D…”
Op dat moment kwam er een boer langs.
“Wat ben jij nou aan het doen?” vroeg de verbaasde boer.
“Ik ben aan het bidden mijnheer,” antwoordde de herdersjongen.
“Maar waarom zeg je dan het alfabet op?”vroeg de boer weer.
“Ik weet niet hoe ik moet bidden,” zei de jongen aarzelend, “maar ik dacht dat als ik wil dat God voor mij en mijn schaapjes zorgt, ik Hem alles kan geven wat ik weet.
Dan kan Hij van al die letters een goed gebed maken en me zo helpen.
U denkt toch wel dat God het begrijpt ?”
“Dat doet hij zeker, beste jongen,” zei de boer ontroerd.

“Als het hart de juiste dingen denkt, kunnen de woorden uit de mond nooit verkeerd zijn.”
Copyright 2010 Actiefonline 
Met toestemming

vrijdag 22 januari 2016

U ziet het wel!

Naar: Psalm 10:14

U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat men het in Uw hand geeft.


De hemel kan gesloten lijken,
en God daardoor onbewogen.
Maar niets van dit alles  is waar,
want Hij is een God die alles ziet
en vol is van mededogen.

Hij aanschouwt onze moeite en  ons verdriet,
Hij weet wat er in ons omgaat, in ons leeft;
en Zijn handen zijn naar ons uitgestoken
opdat een ieder loslaat en het in Zijn hand geeft.

Geen gewone handen, maar doorboorde handen;
handen, die kennen elke moeite, pijn en verdriet.
Handen van een God, die Zich voor ons liet doden.
Kunnen we nog twijfelen, ons afvragen,
of God ons wel ziet?


Net voor de Kerst kreeg ik het dagboekje 'Het geheim van de Hoogste' cadeau, en soms inspireert een stukje mij tot het schrijven van een gedicht, zoals hier.

Wil je meer lezen?
Houdt dan mijn blog 'Ogen die zien' in de gaten.

donderdag 14 januari 2016

Waardevol leven

Wat is een waardevol leven?
Is dat rijkdom,
is dat macht,
is dat een goede baan
met allerlei mogelijkheden?

Wat is een waardevol leven?
Is dat populair zijn,
is dat bekend en beroemd zijn,
je bevinden op de hoogste mogelijke
maatschappelijk trede?

Wat is een waardevol leven?
Is dat schoonheid,
is dat een goed figuur,
is dat een uiterlijk
zonder onvolkomenheden?

Wat, wat is een waardevol leven?

Is een waardevol leven
een leven zonder
pijn en verdriet,
zonder moeite en zorg,
zonder strijd?

Is een waardevol leven
een leven zonder ziekte,
zonder misvormingen;
waar alles goed en mooi is,
waar niemand lijdt?

Wat, wat is een waardevol leven?


Waardevol leven.
Waardevol leven.
Is het leven waardevol?
Is mijn leven waardevol?
Wat vind ik waardevol?
Wat betekent waardevol voor mij?
Wat is voor mij een waardevol leven?
Ben ik waardevol?
Waar ben ik vol van?Waardevol leven was het thema van de VrouwenConferentie waar ik vorig jaar was en bovenstaande woorden staan dus al een tijdje op ‘papier’.
Meerdere keren las ik het terug, en steeds kon ik er niet toe komen om het als een blogje te plaatsen, tot vandaag.
Als ik het vandaag opnieuw teruglees en er over nadenk, komt de gedachte binnen dat het niet aan mij is om antwoord te geven op de gestelde vraag(en), noch om er uitgebreid op in te gaan, maar dat ik het gewoon mag neerleggen, zodat een ieder die het leest de woorden mee kan nemen om er zelf over na te denken.

Het is alleen aan mij om met deze vragen te wijzen op onze hemelse Vader, op Zijn woord, waarin  je alles vindt wat van werkelijke waarde is.
En boven alles op Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus, Die Zijn leven heeft gegeven om ons -jou en mij- te redden en het eeuwige leven te geven.
In Hem heb je alles; in Hem ben je alles.


Enkele Bijbelgedeelten die je kunt lezen:

Genesis 1 (m.n. vers 16-23)
Psalm 139 (m.n. vers 13,14)
Jesaja 3:16-23
Jesaja 43:18,19
Jeremia 29:11 (Lees eventueel ook vers 12,13)
zondag 10 januari 2016

Live God's way ...

De vraag, die vanuit het boekje 'Love is ...' naar mij toekomt is: 'Wat gebeurt er als we op Gods manier leven?'
Daaraan gekoppeld zijn de woorden uit Galaten 5:19-23, waar heel duidelijk de verschillen staan tussen een levenswandel door de Geest en een zelfzuchtige levenswandel; de vrucht van de Geest tegenover de wat voortkomt uit ons zelfzuchtige ik.

Aan de vrucht kent men de boom ...


God's manier

Als we op God's manier 
ons leven leven,
zal het als bomen in een boomgaard
op tijd zijn vrucht geven.

Liefde, blijdschap, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Als we op God's manier
ons leven leven,
zal het Hem alle lof en eer,
die Hij waard is, geven.


N.a.v.  het stukje ‘Live God's way’ uit >> ‘Love is …’ – Promise Journal


dinsdag 5 januari 2016

zondag 3 januari 2016

De tijd tikt door….!

 Woord van de Maand
Door: Tjitske Meijer


'Er is voor alle dingen een moment  
en voor alle dingen onder de hemel is er een tijd.'

Prediker 3:1-2


In onze huidige taal zou je het zo kunnen verwoorden: “Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan”, wat betekent: ‘Aan alles komt een eind!’
Het kan op een beschouwende, filosofische manier gebruikt worden, zoals bij het afscheid van iemand die lange tijd een bepaalde functie heeft bekleed.
Maar het wordt net zo goed gebezigd in heel prozaïsche situaties, bijvoorbeeld om te zeggen dat je na een bezoek weer opstapt - of om het bezoek een hint te geven dat het tijd wordt om te vertrekken.

Dit spreekwoord wordt vaak verbonden met het Bijbelboek Prediker.
Alleen het verschil hierin is, dat de woorden die Prediker ons leert zijn: dat alle dingen in de wereld zijn tijd en beloop hebben, zoals God het heeft bepaald.
De tijd van God tikt door maar de mens geeft er geen aandacht aan omdat hij/zij zo in beslag genomen wordt door de eigen dagelijkse beslommeringen.
Opgeslurpt door Social Media, wat niet echt sociaal maakt, en mede daardoor Zijn Tijd niet opmerkt! En voor je het weet is er weer een dag voorbij!
Je zou jezelf kunnen afvragen wat je met je tijd gedaan hebt en of hetgeen waaraan je je tijd gaf een toegevoegde waarde had.
Of was het misschien, voor de zoveelste keer, weer een verloren tijd, een tijd die nooit meer terug komt?

Wij denken dat wij de tijd kunnen bepalen door onze eigen klokken in te stellen.
Soms zouden we wel de tijd even stil willen zetten, de tijd naar ons hand willen zetten.
Maar God, die de tijd heeft ingesteld, gehoorzaamt niet aan de mens maar aan Zijn eigen tijd, een tijd die Hij heeft ingesteld en niet de mens.
Mijn geboortetijd was in Gods hand, mijn levenstijd is in Gods hand, zo ook mijn stervenstijd is in Zijn hand.
David zegt: “Mijn tijden zijn in Uw hand” (Psalm31:16).
Het is God die het leven in Zijn hand houdt en erover beschikt en niet de mens, ook al zou deze het graag willen.

De klok van God tikt op Zijn tijd door, dag in dag uit.
Hij is een God van Liefde, Hij is een God van genade en geeft de mens nog Zijn genadetijd.
En wanneer de tijd vol is, dan zal Hij je geen hint geven om te zeggen dat het tijd wordt om te vertrekken, maar wanneer je nog geen keuze hebt gemaakt voor Zijn Zoon, sluit Hij de deur net als
in de dagen van Noach.
Dan zal het stil zal zijn en het tikken van de klok zal ophouden.
Dan is de genadetijd vol!

Terwijl ik achter mijn laptop zit om dit ‘woord’ af te ronden denk ik aan de vele klokken hier bij mij in het gebouw die ook telkens weer, wanneer het gewicht de vloer raakt, omhoog getrokken moeten worden om het weer te laten lopen.
Zo is het ook met jouw levensklok.
Ook al geloof je misschien niet in God, Hij geeft je elke dag het leven!
Hij trekt als het ware elke morgen jouw gewicht weer op, en zo kun je weer een dag ‘lopen’, dag
in, dag uit, jaar in, jaar uit, totdat……, ja, totdat God, Die jou het leven heeft gegeven jou ‘gewicht’ niet meer optrekt, en het stil wordt!

Het is de liefde van Jezus die mij dringt om je waarschuwen en je te wijzen op de Boodschap van Zijn verlossende liefde.
Jezus werd geboren om die weg te gaan naar Golgotha om te sterven voor onze zonden om
jou en mij te verzoenen met God Zijn Vader.
Denk niet dat je nog wel even de tijd hebt, want je weet niet eens hoe je leven er morgen uitziet, en wat als er geen morgen meer zal zijn?
Ga niet tegen de klok van God in maar loop met de klok van God mee!
Als je Hem nog niet kent, neem Hem aan als je Verlosser en ren naar Hem toe nu Hij je nog die tijd geeft.

Hartelijke groet,
Tjitskevrijdag 1 januari 2016

De regie van mijn leven

Voor het jaar 2016 heb ik de agenda van Puur! en vanaf dat ik hem in huis heb (en heb doorgekeken), word ik met regelmaat getrokken naar week 53 waar de agenda begint.
Bijna iedere dag open ik wel even de agenda en laat mijn hand soms even zachtjes over dit woord gaan en ik kan haast niet wachten om hem in gebruik te gaan nemen.
Het woord is natuurlijk echt niet alleen voor deze week 53, maar het was voor mijzelf wel een woord wat binnenkwam als: 'hier mag je het jaar mee afsluiten, maar ook mee beginnen.'
En zo lazen we (we sluiten het jaar altijd af met een stukje lezen uit de Bijbel en gebed) even voor 0.00 uur het laatste gedeelte uit Deuteronomium 33 en stonden even stil bij dit vers:

Wat een bijzondere woord om een jaar mee af te sluiten en tegelijk ook om mee te beginnen!
Het eerste is een feit: bij de eeuwige God ben ik veilig; zijn we veilig.
Het tweede gedeelte is een belofte: Zijn eeuwige armen dragen mij; dragen ons.
Hoe bijzonder, hoe waardevol, hoe kostbaar!


Zijn eeuwige armen ...

Zijn armen waren reeds onder mij toen ik nog in de moederschoot groeide, verborgen alles en iedereen.
Zijn armen waren er toen ik geboren werd en opgroeide ...
Zijn armen zijn er nu ik in de herfst van mijn leven ben gekomen.
En Zijn armen zullen onder mij zijn als ik oud word en grijs.
En ja, Zijn armen zullen ook onder mij zijn en mij dragen als mijn einde komt.
Zijn eeuwige armen ...
Van voor de schepping tot in een eindeloze eeuwigheid ...
Niet te bevatten voor ons menselijk verstand, maar ik geloof, o ja, ik geloof!

En als ik zo aan het begin van dit nieuwe jaar (opnieuw) uitspreek dat ik Hem alles wil geven (iedere dag een beetje meer ...); zo verlang te leven naar Zijn wil; toegewijd wil zijn aan Hem; Hem de regie over mijn leven geef, dan kan ik dat doen in het volste vertrouwen dat Hij mij op die weg zal dragen.
Geen dag hoef ik het alleen te doen, geen dag hoef ik deze weg alleen te gaan.
Bij Hem ben ik veilig, want Zijn eeuwige armen dragen mij.


Heer, al mijn plannen,
al mijn eigen verlangens en hoop,
geef ik over aan U,
want ik verlang ernaar om Uw wil
voor mijn leven aan te nemen.

Ik geef mijzelf aan U,
mijn tijd, mijn alles, want,
Uw wil verlang ik te doen;
de taken, die U voor mij hebt,
verlang ik op mij nemen.

Vul mij, ja, maak mij vol
van Uw Heilige Geest;
laat mij steeds Uw zachte stem
horen en verstaan,
zodat mijn toewijding aan U
alleen maar toe zal nemen.

Hier ben ik, Heer,
werk Uw gehele wil
maar uit in mijn leven;
in Uw kracht verlang ik te gaan
om zo mijn positie in Uw koninkrijk
in te kunnen nemen.

Heer, zo geef ik U
de regie van mijn leven
in het volste vertrouwen
dat U mij in alles
houdt omgeven.

- Amen -