zondag 25 oktober 2015

Ineenvouwen ...Er is weer een nieuwe 'Bemoediging voor de nacht', >> 'Ineenvouwen ...'
N.a.v. Psalm 150:1,2

Dat het ineenvouwen zulk een rust mag brengen, dat de slaap komt voor je 'Amen' hebt kunnen zeggen.

Een goede nacht toe gebeden en een liefdevolle groet,
Rita

maandag 12 oktober 2015

Geef mij ogen die zien ...

Een nieuwe dag en ook nu bent U erbij; eigenlijk was U geen moment bij mij vandaan.
Toen ik gisteravond ging slapen was U bij mij, dekte U mij toe met Uw vleugels en als ik vanmorgen mijn ogen opendoe bent U er nog en bent U getuige van mijn eerste schreden die ik zet op deze nieuwe dag.

Hoe bijzonder dat U zo elk moment bij mij bent, weer met mij mee gaat deze nieuwe dag in, naast mij gaat, voor mij uit gaat ...
Hoe bijzonder dat U mij de weg wilt wijzen, richting aangeeft, terwijl Uw hand zachtjes tegen mijn rug rust.
Als ik goed oplet voel ik de warmte van de afdruk, het bewegen van Uw vingers, een lichte druk van aansporing om te gaan waar ik misschien eigenlijk niet wil, of niet durf, of ...

Een nieuwe dag, met nieuwe kansen; voorbij is gister, nieuw is vandaag.
Een nieuwe dag, met nieuwe geschenken, genadegeschenken van U.
Ja, zelfs door moeilijkheden, zorgen, pijn en verdriet heen ...

O, open mijn ogen, Vader, voor alles wat U aan mij wilt geven vandaag. 
Laten mijn hart en handen open zijn om te ontvangen.
Laat alles vandaag mij brengen bij U, de Gever.
Open mijn ogen, Vader, doe mij zien, maak mij  bewust van de omvang van Uw Genade; van wat U gegeven heeft, maar ook vandaag wilt geven.
En doe mij U ook zien, Heer, als het tegenzit vandaag; doe mij ook dan kiezen om te ontvangen wat U daar doorheen wilt geven, mij wilt leren ...
Laat zo mijn leven, mijn handel en wandel, vol worden/zijn van dankbaarheid aan U,  tot eer van U. En laat het ook tot een zegen voor een ieder die ik ontmoet.
Ja, zegen mij om tot zegen te zijn!

Hier ben ik, Heer ... 
met open handen, met een geopend hart ... 
klaar om te ontvangen ... 
en door te geven ...zondag 11 oktober 2015

Wees waakzaam en standvastig, moedig en sterk!Heer,
Uw woord klinkt:
‘Wees waakzaam en
wees standvastig in het geloof,
wees moedig en wees sterk.'

Mijn kind, let goed op;
laat niemand je
op een dwaalspoor brengen!
Velen zullen dit namelijk
proberen te doen
en ze zullen daarbij
Mijn Naam gebruiken.
Je zult berichten en geruchten
van en over oorlogen horen,
maar blijf kalm
en raak niet in paniek;
Mijn kind, het moet gebeuren.
Volkeren zullen tegen elkaar
in opstand komen,
er zullen hongersnoden zijn
en aardbevingen;
ze zullen je vervolgen
en onderdrukken,
ja, ter dood brengen.
Verraad en haat zal er zijn
en dit alles vanwege Mijn naam.

Wees kalm en bedachtzaam, Mijn kind,
want de boze gaat rond als een briesende leeuw
op zoek naar een ieder die hij kan verslinden.
Verdedig je tegen hem, Mijn kind,
door sterk te staan in het geloof!

Wees moedig en vastberaden.
Laat je niet uit het veld slaan
en laat je geen schrik aanjagen,
want Ik ben bij je elke dag weer;
Ik laat je niet in de steek!

Houdt moed, Mijn kind, en vergeet niet
dat Ik de wereld heb overwonnen!
Houdt moed en leef
vanuit Mijn opstandingskracht;
de kracht, die Mij deed opstaan
uit de dood, is in jou!

Nogmaals zeg Ik je, Mijn kind,
wees waakzaam en standvastig,
moedig en sterk,
en je zult de Kroon des Levens ontvangen!


Naar: 1 Korinthe 16:13; 1 Petrus 5:8;
          Mattheüs 24:4-10; Mattheüs 28:20

zaterdag 10 oktober 2015

Maar bij Mij wilt u niet komen ...

Woord van de Maand
Door: Tjitske Meijer

'U bestudeert de Schriften en u denkt 
daardoor eeuwig leven te hebben. 
Welnu, de Schriften getuigen over Mij, 
maar bij Mij wilt u niet komen 
om leven te ontvangen.'

Johannes 5:39-40


Met studeren denken we vaak aan het volgen van een opleiding en verwerven van kennis.
Maar het is veel meer dan dat.
Studeren is je ergens in willen verdiepen om te zorgen dat je meer over je lesstof aan de weet komt. Het is als het ware in je lesstof gaan wonen.

Een bron waaruit steeds meer geput wordt is internet waar men informatie vandaan haalt.
De boekenkast thuis en/of de bibliotheek worden steeds minder populair.
En deze vorm van studeren passen velen van ons, bewust of onbewust, ook toe.
Ik geloof dat dit een goed streven is, maar via deze zoekmachines moeten we wel voor ogen houden dat niet alle informatie Bijbelgetrouw is.

De schriftgeleerden waar Jezus mee sprak waren mannen die grondige studie maakten van de
Schrift, in het bijzonder de vijf boeken van Mozes.
Zij onderwezen het volk en gaven antwoord op levenspraktische vragen.
Maar door hun verkeerde uitleg van de schriften versperden zij de toegang tot het Koninkrijk der Hemelen, niet alleen voor de mensen maar ook voor henzelf. (Matt. 23:14)
Jezus liet hen weten dat zij de sleutel tot de kennis hadden weggenomen – 'Ik Ben die sleutel en die willen jullie niet.' (Lucas 11:52)
Jullie menen door enkel de schriften te lezen en te bestuderen het eeuwige leven te hebben.
De Schriften spreken over Mij, zegt Jezus, en toch werd dit zorgeloos en ongelukkig door hen over het hoofd gezien in de toepassing ervan.

In hoeveel kerken zien we ook vandaag de dag waar de toegang tot het Koninkrijk der Hemelen
wordt versperd?
Velen zitten iedere zondag onder het Woord maar het Woord woont niet in hen.
Zij nemen hun rugzak met al hun twijfels en onbeantwoorde vragen, hoe ze van hun zonden gered
kunnen worden, week in week uit, weer mee naar huis.
De Sleutel die toegang geeft om het Koninkrijk der Hemelen te openen is vervangen door menselijke wetjes en ellendige tradities.
Jezus zegt dat we zelf de Schriften moeten onderzoeken en niet zomaar alles klakkeloos aan
moeten nemen wat de dominee, prediker of voorganger zegt!
Ga ontdekken wat Jezus, die het vleesgeworden Woord is, zegt.
Christus bood hen het leven aan maar het werd niet aanvaard.
Blijf niet, net zoals de schriftgeleerden, halsstarrig weigeren wanneer Jezus je eeuwig leven wil
aanbieden.
Grijp het met beide handen aan.
Zorg dat het Woord van God in u woont, in uw hart, en niet alleen onder u.
Laat het niet alleen klinken in uw oren, maar laat het Woord regeren in uw hart, en geloof!


Hartelijke groet,
Tjitskevrijdag 9 oktober 2015

Duizendmaal dank ...

Afgelopen maandagmorgen zijn we met onze VrouwenBijbelstudiegroep het seizoen gestart met het thema ‘Dankbaarheid’.
We maken daarbij gebruik van het boek, de gesprekgids/werkboek en de DVD ‘Duizendmaal dank’ van Ann Voskamp.
De DVD en het werkboek bevatten 5 sessies (hoofdstukken), maar daar het best aardig grote hoofdstukken lijken, gaan we er voor nu vanuit dat we twee keer doen over een hoofdstuk, zodat we niets hoeven te overhaasten of af te rafelen.
We zullen wel zien hoe dit in de praktijk werkt.

De afgelopen twee weken was ik er al aardig ingedoken.
Ik heb het beginstukje van de DVD meerdere keren bekeken en heb daar het één en ander uitgehaald waarvan ik dacht dat het waard was om nog even over na te denken en samen over te praten.
Terwijl ik er zo mee bezig was, leidde God mij naar Jezus, naar Zijn volbrachte werk aan het kruis voor ons; naar Zijn lijden en sterven, Zijn opstanding en terugkeer naar Zijn Vader.
En ik besefte dat daar alleen al ons grootste dankbaarheidspunt lag.
Ik miste dit in het boekje, dat namelijk eigenlijk gewoon begint met dat het belangrijk en waardevol is om oog te krijgen voor de kleine dingen in het leven; de ‘microscopische, vluchtige momenten’ (zoals ze dat zo mooi zegt) waaraan we door de drukte en de hectiek van ons dagelijks leven en bestaan zo snel en makkelijk aan voorbij gaan.
Ik besefte weer opnieuw dat hoe moeilijk ons leven ook kan zijn, hoe zwaar onze omstandigheden, en hoelang dingen soms ook duren, als kind van Hem hebben we altijd en iedere dag een reden om Hem te danken.
Hier ben ik me (helaas) vaak helemaal niet zo van bewust, zeker niet de afgelopen jaren, waarin ik soms alleen maar bezig was met overleven, en zelfs dat was soms al moeilijk genoeg.
Het kijken naar hoe groot en indrukwekkend God is, heeft mij daar echt doorheen geholpen.
En nog steeds is dat iets waar mijn oog op valt als ik in mijn Bijbel lees, en gaat het dan van binnen als het ware gloeien van ‘wauw, dat is mijn God en Vader!’
Natuurlijk waren er zeker ook momenten van dankbaarheid, maar alle moeilijkheden, de pijn, het verdriet, de vermoeidheid … ontna(e)men me vaak het zicht op die kleine momenten, die ‘gewone’ dingen, die als je er oog voor krijgt niet alleen bijzonder blijken te zijn, maar ook je gezichtsveld verlegd van jezelf naar God, naar Jezus.
Het is zo mijn verlangen om meer oog te krijgen voor die ‘gewone’ momenten, voor die kleine dingen, zodat het niet alleen lijkt alsof ik alleen maar oog heb voor hoe groot en indrukwekkend Hij is, maar dat mijn hart zich tegelijk zal gaan vullen (tot overlopen toe) met dankbaarheid bij het zien, het ontdekken en het bewust worden van deze dingen.

Een tekst die mij (opnieuw) ook bewust maakte van het feit dat God ons nog veel meer redenen tot dankbaarheid heeft gegeven, is Efeze 1:4, waar staat:
‘Gezegend zij  de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,  …'
Deze tekst is ook de basis van het lied ‘Count Your Blessings’ van Johson Oatman jr., wat door Johannes de Heer is vertaald in ‘Tel je zegeningen, tel ze één voor één’.
O, wat valt er nog ontzettend veel te ontdekken, wat is er nog ontzettend veel waar ik me bewust van moet/mag worden van de geschenken die God mij(ons) heeft gegeven en geeft, iedere dag opnieuw, en wat verlang ik ernaar om die te ontdekken.


Daarnaast werd ik er ook bij bepaald dat dankbaarheid een opdracht is van God.

Kolossenzen 3:15
‘En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.’

1 Thessalonicenzen 5:18
‘Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.’
(Niet voor alle dingen, maar in alle dingen.)

Dankbaar zijn, dankbaarheid tonen, is dus ook gehoorzaam zijn aan Hem, en niet een kwestie van alleen maar voelen of ervaren.
Terwijl als we gaan danken we automatisch uitkomen bij (nou ja, als we geloven), bij Hem.
Hoe bijzonder is het dan ook, dat als ik zo bezig ben met deze dingen, mijn moeder mij ‘toevallig’ de volgende quote van Bonhoeffer  toestuurt:

‘Dankbaarheid zoekt achter de gave de Gever.’

Het ontdekken en bewust worden van ‘alles’ wat God ons heeft gegeven, leidt tot dankbaarheid en dat brengt ons zo weer terug bij Hem, omdat Hij Degene is van wie we alles hebben ontvangen.


Als ik zo terugkijk op het laatste half jaar van mijn leven, naar alle veranderingen, mooie en goede, moeilijke en verdrietige, dan wil ik me richten op de mooie en goede dingen die zijn gebeurd en voorkomen uit alles.
En daarin past dit thema zo mooi.
Ik ben zo benieuwd waar God mij (ons) gaat brengen, ons naar toe gaat leiden, in en op elk gebied van ons leven.
Eén ding weet ik wel, dat Zijn woord waar ik dit jaar mee begonnen ben en het gebed van Toewijding  (zie zijkant van mijn Blog) mijn leven drastisch veranderd heeft en er daardoor ruimte is ontstaan voor nieuwe dingen, waaronder voor dit.
En hoe moeilijk, pijnlijk en verdrietig alles soms ook was, het is goed en vult mij met diepe dankbaarheid naar mijn hemelse Vader.

Het is niet mijn doel om 'Duizendmaal dank' te evenaren, of om ook maar in de voetsporen daarvan te treden, maar wel dat dit mij zal helpen om mij nog dichter bij mijn Vader te komen, meer nog van Hem te zien  en te ontdekken, vooral in de kleine dingen van het leven van alledag.
Dat mijn ogen open zullen gaan voor Zijn geestelijke zegeningen waar Hij mij in Christus mee gezegend heeft en waar mijn ogen nu nog voor gesloten zijn.
Opdat mijn leven meer en meer zal zijn en worden tot Zijn glorie en eer.


Dankbaarheid vult mijn hart,
ja, dwars door- en ondanks
alle moeiten en smart.
Ik zie Zijn trouwe hand,
en weet: daardoor
hield (en houd) ik stand.

Zo kan (en wil) ik verder gaan,
mijn hart en oog gericht op
wat Hij voor mij heeft gedaan.
En ik verlang nog meer te zien
van die geweldige God en Vader
die ik dien.

Ik dank, U, Vader, ik prijs Uw Naam!
Ik dank U, Jezus, ik prijs U, Heer!
Voor al Uw zegeningen en genade
breng ik U mijn dank, lof en eer!

- Amen -


zondag 4 oktober 2015

Love is ...

Het derde hoofdstukje van het Promise Journal 'Love is ...' brengt mij bij 1 Korinthe 13:1-8: 'De liefde is ... '
Als we dit zinnetje af willen maken, dan is dit hoofdstuk in de Bijbel de plaats waar je de woorden daarvoor vindt.
Maar hoe moeilijk is het niet om deze woorden ook in praktijk te brengen.

Het gedicht heb ik eerder geschreven bij dit Bijbelgedeelte geschreven, als het dan hier terugkomt in de Journal, kan ik niet anders dan dit gedicht daar bij voegen.

De liefde is ...     het meest

De Liefde is geduldig en vriendelijk.
Maar Heer, hoe vaak
verlies ik tóch mijn geduld
en maak ik
met mijn woorden
of door mijn gedrag,
van alles stuk.

De Liefde is niet jaloers,
vervalt niet in eigendunk of grootspraak.
Maar Heer, hoe vaak
gebeurt het me niet, dat ik,
zonder het vaak te beseffen,
me toch aan deze dingen
schuldig maak.

De Liefde kwetst niemands gevoel
en zoekt zich zelf niet.
Maar Heer, hoe vaak
ontbreekt niet de Liefde
in mijn woorden of gedrag;
denk ik toch alleen maar aan mijzelf
en zie ik daardoor noch de pijn,
noch de ander zijn verdriet.

De Liefde wordt niet verbitterd,
rekent het kwaad niet aan.
Maar Heer, hoe vaak bespeur ik
(als ik heel eerlijk ben) niet een spoor(tje)
van bitterheid en boosheid
om wat mij is aangedaan
en is het liefhebben van hen
één van de moeilijkste dingen
van mijn bestaan.

De Liefde verheugt zich niet over onrecht,
zij is blij met de waarheid.
Maar Heer, hoe vaak
gaan de gevolgen van onrecht
niet langs mij heen,
omdat het niet gericht is tegen mij.
En doet de waarheid mij soms zo'n pijn
dat ik in 't geheel niet blij kan zijn,
want ik ervaar alleen slechts strijd.

U zegt: 
De Liefde kan alles verdragen,
de Liefde blijft geloven,
de Liefde blijft hopen,
de Liefde geeft nooit op ...

Dan kniel in huilend neer
aan de voet van het kruis.
En smeek mijn geliefde Heer,
geef mij van Uw liefde,
geef mij, meer en meer.

Want van mijzelf
bezit ik zulk een Liefde niet;
schiet ik schromelijk te kort
en doe ik U en anderen daarmee
onnodig veel verdriet.

Vergeef mij, Here Jezus,
en doordrenk mij met Uw Geest.
Opdat eens in mijn leven,
de Liefde zij het meest.

- Amen -

N.a.v.  het stukje ‘Love is' uit >> ‘Love is …’ – Promise Journal