zondag 31 januari 2021

'I Still Believe'Gisteravond deze film gekeken samen met mijn man, 
en wat waren we ervan onder de indruk!
Wat een getuigenis!!
En wat een prachtige nummers zitten er ook in deze film;
ben nu nog van verscillende nummers aan het nagenieten
via YouTube.

Echt een aanrader om te kijken!

Wel menig traantje weg moeten vegen,
maar ja, zo steek ik nu eenmaal in elkaar.


* Wij hebben de film op Netflix gekeken.

woensdag 27 januari 2021

Remedie tegen ontmoediging

Soms hebben we even een reminder nodig.
We weten het wel, maar toch kunnen we zo in beslag genomen worden door dingen die in het leven spelen, dat we het perspectief een beetje kwijtraken.
Ons hoofd kan zo vol zijn van allerlei gedachten (vooral met alles wat nu speelt en gebeurt), vol van zorgen, vol van zaken die we op een rijtje moeten zien te krijgen, dat we het allemaal niet goed meer kunnen overzien en als we niet oppassen raken we verstrikt in onze eigen gedachten.
Gedachten die ons heel makkelijk kunnen ontmoedigen of beangstigen, en hoe meer er in ons leven speelt, gebeurt, of van ons wordt verwacht, hoe vatbaarder we hiervoor vaak zijn.
Zowel vanmorgen als gistermorgen houdt de Heer mij de remedie bij (of voor, of tegen) ontmoediging voor ogen, namelijk Zijn Woord!

God's woord is waarheid!
Psalm 12 vers 7 zegt: 'De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.'
Reine woorden, oftewel zuivere woorden, geen enkele onwaarheid zul je erin vinden.

Warren Wiersbe wijst in het Dagboek 'Leven uit de Psalmen' op de remedie voor ontmoediging, namelijk het Woord van God.
En hoewel we het denk ik allemaal (-Zijn kinderen althans) wel weten, toch lijken we het ook wel af en toe te vergeten, of te onderschatten en hoe goed is het dan om daar weer eens op gewezen te worden.
Hij zegt: 'Wanneer je je hart en geest voedt met de waarheid, krijg je weer perspectief en hernieuwde kracht. Voel je je ontmoedigd? Bemoedig jezelf met het Woord van God!'

Spreuken 30:5 zegt: 'Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.'

Ben jij ontmoedigd?
Voel je je ontmoedigd?
Neem dan je toevlucht tot God's Woord!
Zijn Woord is vol beloften waarin Hij ons keer op keer vertelt dat Hij bij ons is, ons wilt helpen, troosten en kracht zal geven en het toont ons ook keer op keer dat Hij een veilige schuilplaats is.


donderdag 21 januari 2021

De lieflijkheid van God over Zijn volk

Gedichten (en enkele gedachten, samenvattende woorden en/of citaten) bij het boekje >> 'Liefde tot het einde' van Susannah Spurgeon.
Hoofdstuk 10.‘En de liefelijkheid des Heeren onzes Gods zij over ons.’
Psalm 90:17

Een vrij lastig hoofdstukje om te volgen.
Deels komt de verwarring die het oproept voort uit de verschillende vertalingen die ik er op nasloeg om het beter te kunnen begrijpen, en die niet alleen verschillende woorden gebruiken voor het woord ‘liefelijkheid’, maar ook zelfs de strekking compleet veranderen.
Bijvoorbeeld de NBV: ‘Laat ons Uw genade zien, Heer, onze God.’
Of de GNB: ‘Heer, onze God, toon ons genegenheid, …’
Of de BGT: ‘Heer, onze God, laat ons zien hoe goed U bent.’
Geen van deze vertalingen brengen mij bij de heiligheid van God, en Zijn oproep om ook heilig te zijn als Hij.
En toch is dat waar het in dit hoofdstukje om gaat, om Gods heiligheid over en in ons leven.
De vraag die bij de schrijfster bovenkomt is deze: ‘O mijn ziel, rust deze liefelijkheid -deze schoonheid- nu op u en op uw dagelijks leven?’
Een vraag die ze koppelt aan God’s opdracht om heilig te zijn en in hoeverre dit in ons leven een plek heeft.
En die het gebed in haar legt dat God haar ziel zal doen ontwaken tot een diep besef van de grote verantwoordelijkheid die besloten ligt in het toebehoren aan Hem en het dragen van Zijn Naam.

De schoonheid van heiligheid.
Haar gedachten gaan daarbij terug naar de schepping; eens was alles goed: ‘God zag dat het goed was; zeer goed’.
Naar de zondeval; de mens in zonde gevallen en daardoor misvormd en geschonden.
Maar ze gaan ook naar de heuvel Golgotha, waar de Here Jezus, ‘Die één en al liefelijkheid was’, reiniging, verzoening en herstel bewerkt heeft met Zijn kostbaar bloed.
Zijn bloed, dat niet alleen onze mismaaktheid bedekt, maar ook wegneemt en ons de lieflijkheid schenkt. 

‘O mijn ziel, verlangt u er niet vóór alle dingen naar dat deze ‘schoonheid der heiligheid’ uw eervolle kleed zal zijn? Dan moet u heel dicht bij de Meester blijven, de deur van uw hart sluiten voor alle kwaad en die wijd openzetten opdat Zijn Heilige Geest zal binnenkomen, Die u, doordat Hij Christus aan u openbaart, op Hem zal doen lijken.’


Heiliging

O Heer, houd mij dicht bij U,
dicht bij wie U bent
en dicht bij Uw Woord.
Help mij om de deur van mijn hart
wijd open te houden voor Uw Geest,
maar gesloten voor elk kwaad.
Laat mij mijn leven zo leven
dat het U vreugde schenkt,
ja, Uw hart bekoort;
dat mijn leven heiliger wordt,
en steeds meer laat zien
dat ik U toebehoor.

donderdag 7 januari 2021

Onfeilbare liefde ...

De woorden ‘Unfailing love’, oftewel, ‘onfeilbare liefde’ komen voor zover ik het kon nakijken niet in de Nederlandse Bijbelvertalingen voor.
Daar worden de woorden 'goedertierenheid, of Gods trouw, goedheid en liefde' gebruikt.
De teksten in het ‘Promise Journal’ komen uit de NLT, oftewel de >> New Living Translation.
Maar welke woorden er ook gebruikt worden, één ding is zeker: de liefde van God is een onfeilbare liefde.

'De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen.
Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde.
Hij vormt hun aller hart; Hij let op al hun daden.'

Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.

Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild.
Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.
Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen.'

Psalm 33:13-15; 18-22

'Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.
...
maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen.'

Psalm 32:8,10b


Onfeilbare liefde,
is liefde die nooit faalt,
is liefde die volmaakt is,
is liefde die nooit dwaalt.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde;
liefde, die mij redde van de eeuwige dood.
Dank U, dat U mijn hulp bent en mijn schild,
mijn Helper in elke nood.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde
die mij altijd de juiste weg zal wijzen;
daar ook altijd over mij waakt,
en mij in alles wil onderwijzen.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde;
in U verheugt zich mijn hart!
Op U, ja, op U alleen is mijn vertrouwen,
in voorspoed en in smart.


      >> Unfailing Love – Chris Tomlin 


N.a.v.  het stukje ‘Unfailing love’ uit >> ‘Love is …’ – Promise Journal


zaterdag 2 januari 2021

vrijdag 1 januari 2021

Weer van start op 'Quality Time' ...

Inmiddels zijn we twee jaar verder, jaren waarin het me gewoon niet lukte om iets te schrijven voor mijn Blog 'Quality Time'
Nu de rust een beetje is weergekeerd, is daar opnieuw het verlangen om ook voor dit Blog weer  te schrijven.
Hoe heerlijk was het immers niet om, soms wel een hele dag, bezig te zijn met een stukje voor dit Blog.
'Moe maar voldaan' waren de woorden die mij dan altijd typeerden.
Ik heb wel even zitten nadenken over wat ik nu wilde doen, gewoon verder, of ...?
Ineens kwam het idee in mijn gedachten om eens een jaartje iets te schrijven, en hopelijk ook te dichten, bij een christelijk lied dat mij erg aanspreekt, of veel voor mij betekent.
Uiteraard niet zonder Gods Woord, tenslotten draait het daarom in dit Blog.
Het wordt mijn streven om hier weer iedere week iets te plaatsen.


Quality Time - Mijn momenten met God

Mocht je willen meelezen,
D.V. zondag 3 januari zal het eerste stukje geplaatst worden,
en vervolgens (hopelijk) iedere volgende zondag ...
Ik hoop je daar te mogen begroeten.

Een liefdevolle groet,
en hopelijk 'tot ziens',
Rita