woensdag 8 maart 2023

De kleine dingen van het dagelijks leven ...

Gedichten (en enkele gedachten, samenvattende woorden en/of citaten) bij het boekje >> 'Liefde tot het einde' van Susannah Spurgeon.
Hoofdstuk 14.
Psalm 139:2 
‘Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.’

Overbekende woorden deze woorden uit Psalm 139, maar wat doen ze ons als we -misschien opnieuw, een moment nemen om ze te overdenken?
Wat voor effect hebben deze woorden op ons?
Voelen we ons er ongemakkelijk onder, of kunnen we ze lezen en overdenken met een blij hart?

Susannah Spurgeon zegt het zo mooi:
‘Niets dan de volle verzekerdheid van het geloof in het dierbaar bloed dat voor u op Golgotha werd gestort, kan u deze vrijmoedigheid schenken. 
Gelukkig bent u, mijn ziel, als u weet dat God door de wonden van Jezus heen op u ziet.’

‘Geheel zijt gij schoon, 
Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u.’
Hooglied 4:7

Hierin ligt het geheimenis van met vreugde, -zonder dat we ons ongemakkelijk voelen of in verlegenheid gebracht, deze woorden kunnen lezen.
Tegelijkertijd mogen ze een aansporing zijn om ons waakzaam te maken over hoe we ons dagelijks leven leven.
‘Mijn zitten en mijn opstaan …’
Hoe is onze houding en ons gedrag?
Thuis, op ons werk, als ‘niemand’ ons ziet, in welke omstandigheid dan ook.
‘Gij verstaat van verre mijn gedachten …’
Wat gaat er om in ons hoofd?
Hoe makkelijk brengen onze gedachten ons niet in verwarring, maken ze ons bezorgd of opstandig, zijn ze zondig en allesbehalve heilig.

Een laatste citaat van Susannah Spurgeon, omdat ik hem zo ontzettend mooi vind, maar ook opdat het tot hulp mag zijn voor een ieder, die net als ik, zo kan worstelen met zijn gedachten:
‘De God Die uw gedachten ‘van verre’ kan verstaan, heeft de kracht om ze te beteugelen. Nee, meer nog: voor dat ze u bereiken, terwijl ze nog op afstand zijn en niet onder woorden gebracht, zal Hij ze reinigen en zuiveren.’


‘Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; 
beproef mij, en ken mijn gedachten.
En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; 
en leid mij op de eeuwige weg.’
Psalm 139:23,24


Door Jezus alleen

Heer, het besef dat U
alles van mij weet,
zelfs wat ik denk,
maakt mij niet bang,
noch bezorgd, noch
brengt het mij in
verlegenheid.

Want ik weet dat U
van mij houdt
zoals ik ben;
met al mijn fouten
en al mijn gebreken,
met al mijn worstelingen
en in al mijn strijd.

Welk een gevoel van
veiligheid ligt er besloten
in dit weten.
Welk een vreugde en 
dankbaarheid omdat U
naar mij omziet met
zulk een tederheid.

Begrijpen kan ik het niet,
het is zo onvoorstelbaar
bijzonder en groots.
Laat het mij toch doen leven
tot Uw glorie en eer en 
met koninklijke 
waardigheid.

Jezus, mijn Redder en Heer,
ik dank U, want U bent het 
door Wie de Vader mij ziet;
U stierf voor mij, vergoot 
Uw bloed voor mij, en 
bekleedde mij met het kleed 
van Rechtvaardigheid.

U komt toe al mijn lof,
mijn dank en mijn eer.
U wil ik loven en prijzen,
Uw Naam grootmaken
en bezingen tot in
alle eeuwigheid.

-  Amen -