zondag 29 september 2013

Zaad van Hoop

'Zaai zaad van hoop en ervaar optimisme.
 Zaai zaad van twijfel en verwacht onzekerheid.'
 
Max Lucado
 
Het spreekwoord zegt het eigenlijk al: 'Hoop doet leven.'
Een mens heeft hoop nodig in zijn leven, het vooruitzicht op betere tijden, op mogelijkheden.
Zolang dat er is, kunnen we volhouden, hebben we de moed om verder te gaan.
Ik denk dat je wel kunt zeggen, dat, als hoop uit ons leven verdwijnt, dat dan ook het licht uit ons leven verdwijnt en alles donker wordt en somber.
 
Persoonlijk ben ik niet één van de meest optimistische mensen; van nature ben ik wat zwaarmoediger, maar wat is er veel veranderd nadat ik ben begonnen met mijn blogs.
Ik ben begonnen met schrijven om alles wat in mij leeft een plekje te geven, maar al gauw werd mijn schrijven een strohalm waar ik mij aan vast kon houden, wat mij moed gaf in de zware en verdrietige omstandigheden waar we in kwamen.
Gedachten, gebeden en gedichten die op 'papier' kwamen door wat ik las in de Bijbel of in boeken, zelfs zinnen uit tv programma's, werden voor mijzelf Zaden van Hoop; als ook muzieknummers, verhalen en schrijfsels van anderen die ik mocht plaatsen.
Het schrijven zorgde ervoor dat dat de Hoop in mij niet doofde.
Het hield mij gericht op Degene bij wie het Zaad van Hoop te vinden is; Degene die Het Licht is.
 
Soms, op momenten als ik het niet meer zag zitten, dwong ik mijzelf om teksten uit de Psalmen uit te schrijven.
Alleen al door het uitschrijven van het woord van God werd er hoop in mijn binnenste gezaaid.
En ik bemerkte dat het soms ook voor anderen Zaden van Hoop werden als ik het op mijn Blog plaatste.
Gods woord is voor mij Het Zaad van Hoop; mijn houvast in elke omstandigheid.
Het geeft vreugde en blijdschap, vrede en moed, ook in moeilijke en verdrietige omstandigheden.
Soms is het eerst (even) vechten, maar ik weet nu, welk een kracht Gods woord heeft, en wat het met je doet als je je daarop richt.
Nog kan ik als het ware voelen welk een verandering er in mij plaatsvond op het moment dat ik temidden van ... Zijn woorden uitschreef, waardoor wie Hij was, wat Hij deed, wat Hij kon doen, etc., de overhand kreeg en mijn gevoelens om de omstandigheden bedekte.
Twijfel en wanhoop werden verdreven en hoop nam hun plaats in.
Dat is wat Gods woord doet.
Gods woord is levend en krachtig!
 
Zaad van Hoop
is zaad van leven.
Zaad van twijfel
zal wanhoop geven.
 
Zaai het Zaad van Hoop,
het Woord van God,
diep in je hart.
Het zal je vreugde geven,
kracht en sterkte,
en helen elke smart.

Zaai het ook
in het leven van
een ander;
strooi Hoop maar
rijkelijk om je heen.
 
Laten we zo
tot steun zijn
voor elkander;
troost brengen
aan een ieder
die weent.
 
Zaad van Hoop
is zaad van Leven.
Laten we delen
en geven.

zaterdag 28 september 2013

De adem voor mijn ziel

Weer eentje van mijn oude Blog ...
20-06-2012


Sinds vorige week heb ik weer eens de CD - 'Worship again'van M.W. Smith in mijn CD-speler van de auto gedaan.

Heerlijk meezingen bij elk stukje dat ik rij.
Deze CD heb ik al wel tig keer gedraaid; ik heb hem bijna grijs gedraaid, zou je kunnen zeggen.
Dus de nummers zijn me aardig bekend en toch ...

Maandagmorgen rij ik bij de vriendin vandaan waarmee ik samen de Bijbelstudie van Beth Moore doe.
We hadden een geweldige ochtend; zowel in het doorspreken van de afgelopen week, als ook de DVD die we samen hebben gekeken met een nieuwe studie.
Eigenlijk waren we allebei behoorlijk onder de indruk en emotioneel door de dingen die we gehoord hadden.
Het raakte ons beiden heel diep.

God wil zoveel geven en doen, maar vaak geven wij Hem te weinig ruimte door ons gebrek aan geloof en vertrouwen, of Zijn antwoord is niet wat we willen horen en van daaruit lijkt het alsof Hij niet spreekt of niets doet.

Onderweg naar huis zing ik mee met de CD.
Mijn hart is vol van alles dat ik gehoord heb.
Bij een nummer dat ik wat minder goed ken en waarvan ik de woorden ook eigenlijk niet zo goed kan (kon) verstaan (waardoor dit nummer eigenlijk nooit echt iets bijzonders voor me betekend heeft) is er één zin in het nummer die er ineens uitspringt.
Nog niet eerder was deze zin mij opgevallen en zo dus ook niet de diepte en de reikwijdte van die zin.

'Your love is breath to my soul'*
'Uw liefde is de adem voor mijn ziel'

Ineens krijgt het nummer een heel andere invulling.
Snel zet ik het bewuste nummer opnieuw aan en concentreer me nu meer op de tekst.
Zo vaak gedraaid en niet eerder gehoord (lees: door gedrongen) wat er werd gezongen.
En dit na de bijzondere ochtend die ik heb gehad, dompel ik mij onder in de muziek en de betekenis van deze woorden en ik adem de liefde van mijn hemelse Vader in en besef dat dat hetgeen is wat we vanmorgen hebben gedaan.
Zijn liefde ingeademd; leven voor onze ziel.

Het is niet zo heel ver naar huis, dus veel tijd heb ik niet en thuis wacht de orde van de dag weer op me, met alle drukte die daar bij hoort.
Maar deze zin zit vast in mijn geheugen en iedere keer als in in mijn auto zit zoek ik het nummer op en luister het opnieuw en opnieuw.

Eindelijk heb ik vandaag even de tijd en ruimte om te gaan zitten en alles eens goed op een rijtje te zetten, nog eens goed te kijken en te luisteren naar dit nummer wat in één klap zo'n diepe betekenis heeft gekregen.


Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
als levend water dat mij doorstroomt.
Ik adem Uw liefde,
dat is alles wat telt.
Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
als levend water dat mij verkwikt
en mijn kracht herstelt.

Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
als een lied van hoop dat leven brengt;
Ik adem Uw liefde;
de aanraking van Uw hand.
Uw liefde is de adem van mijn ziel,
als levend water dat genezing brengt
en mijn wezen ontspant.

Uw liefde is de adem van mijn ziel,
het water dat stroomt vanuit Uw troon;
Ik adem uw liefde;
verkwikking, herstel, leven.
Uw liefde is de adem van mijn ziel,
ik adem Uw liefde,
ik weet mij met U verweven.
 

Zo dring het tot mij door dat je dingen kunt weten, en weten.
Dat het ene weten nog niet wil zeggen dat het dan ook landt of dat je jezelf iets eigen hebt gemaakt.
Want wat in je verstand zit moet soms ook nog afdalen in je hart.
Bewust worden van ...

Your love is breath to my soul.
Uw liefde is de adem voor mijn ziel.

Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoeveel U van mij houdt.
Maak mij bewust,
zodat ik Uw liefde
als water
door mijn ziel voel stromen.
Dan kan ik verder
hoe moeilijk alles ook is.

Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoeveel U om mij geeft.
Maak mij bewust,
zodat ik Uw liefde
als een warme omhelzing
in mijn binnenste voel branden.
Dan kan ik verder,
hoe zwaar het leven soms ook is.

Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoezeer U mij bemint.
Maak mij bewust,
zodat ik Uw liefde,
stromend en brandend
in het diepst van mijn ziel,
aanneem en accepteer.
Dan kan ik verder,
wat het leven ook brengt.

Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoeveel U van mij houdt.
Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
waardoor ik kan leven.
Maak mij bewust,
en adem, adem, adem,
ja, adem Uw liefde in mijn ziel.
Dan kan ik verder,
want de adem van Uw liefde
is mijn kracht.

* Het nummer heet: 'I can hear Your voice'

vrijdag 27 september 2013

Anderen liefhebben door jou te gebruiken

Laat Mij je ogen gebruiken om de noden van een ander te zien.
Laat Mij je oren gebruiken, om de hartenkreet van een eenzaam mens te horen.
En je tong, opdat Ik woorden van liefde en hoop mag spreken tot hen die terneergeslagen zijn.
Je hart wil Ik breken voor al die velen die Mijn liefde niet kennen.
Ik zou je handen willen gebruiken om de tranen te drogen bij hen die overmand zijn door het verdriet.
Om een schouderklopje te geven aan een ontmoedigd mens.
Om iemand overeind te helpen die ten val is gekomen op zijn weg.
En laat Mijn Woord je vervullen, zodat je overloopt met de warmte, de vreugde, de liefde en de hoop die daar in ligt besloten.
Want als Mijn Woord in je hart leeft en in je geest en gedachten woont, dan straal je die liefde uit en dan denken anderen: "Dat wil ik ook!"
Geef en het zal je gegeven worden.
En als je er op uit trekt om Mijn Woorden, Mijn liefde en Mijn Evangelie aan anderen door te geven, dan zal Ik Mijn liefde over je uitstorten.
Een genezer van harten, dat zul je dan zijn.

Jezus
                              
© www.actiefonline.nl
    Met toestemming overgenomen


 
Heer Jezus,
Hier ben ik.

Open mijn ogen,
zodat ik de nood van een ander zal zien.
Open mijn oren,
zodat de hartenkreet van een eenzaam mens
niet langzaam wegsterft zonder dat ik hem hoor.
Laat mijn tong een instrument zijn van Uw vrede,
met woorden van liefde en hoop voor hen
die terneergeslagen zijn.
Maak mijn hart breekbaar voor hen
die U niet kennen.
Gebruik mijn handen om de tranen te drogen van hen
die overmand worden van verdriet.
Of om een schouderklopje te geven,
of om iemand overeind te helpen die gevallen is.
Vul mijn hart en mijn geest met Uw woord.
Laat het daar woning maken,
zodat ik zal overlopen van liefde, warmte, vreugde en hoop,
zodat anderen gaan hunkeren naar U.
Laat mij van U ontvangen, en geven ...
Dank u wel,
dat als ik er op uittrek om anderen te laten delen in Uw liefde,
Uw woorden, Uw evangelie,
U Uw liefde over mij uitstort.

Maak mij,
laat mij zijn,
een genezer van harten.

- Amen - 
 
Uw dochter,
Rita en ...?
                     

woensdag 25 september 2013

Alweer een week verder ...

De helft (een aantal zijn nog op vakantie of waren er niet) van de enveloppen voor het Secret Sister Program zijn getrokken, de beurs is geweest en vandaag is het opruimdag van alle spullen: ordenen, tellen, kijken wat er moet worden aangevuld ...
En gister?
Gister heb ik even overgeslagen.
Dat was een dag van de boel de boel laten en bijkomen van de dag ervoor; iedere vezel in mijn lichaam protesteerde bij het opstaan, dus gewoon een heerlijke dag bankhangen achter de rug.

Het was een lange dag maandag, maar ook een hele goede en gezellige dag.
Caroline en ik konden door de krappe ruimte (waar maar twee tafeltjes waren gepland stonden er nu ineens vier) maar moeilijk op gang komen, maar uiteindelijk stond ons tafeltje er toch weer mooi bij en zagen we samen uit om vooral ons nieuwe bemoedigingsboekje te presenteren aan de boekhandel. (en wat met enthousiasme is ontvangen)
Naast de grote jongens (zo noemen we de grote uitgevers als KOK Kampen, Jongbloed, Ark Media etc.) staan er ook verschillende kleine bedrijfjes zoals dat van ons.
En vooral met hen vind ik het altijd erg leuk en fijn om even bij te kletsen.
Maar ook bijzonder, want hoewel je elkaar nauwelijks ken, deel je één ding, je liefde voor Jezus uitdragen in de producten die je hebt; iets wat bij de grote jongens zo anders is, meer zakelijker.
Dan ben ik blij, en God zo dankbaar, dat Hij mogelijkheden en ruimte geeft/schept voor mensen zoals Caroline en mij, om onze gaven en talenten met anderen te kunnen delen.
De meewarige blikken van de 'grote jongens' hebben Caroline en mij nooit weerhouden om 'ons ding' gewoon te blijven doen en uit te blijven stappen met nieuwe producten.
Waarom niet?
Omdat wij boven alles geloven dat God ons bij elkaar heeft gebracht en daar een bedoeling mee had, namelijk anderen bemoedigen met onze gezamenlijke gaven en talenten.

Af en toe gingen mijn gedachten terug naar de eerste beurs, naar mijn angst om mensen aan te spreken en onze Bundel 'Wandelend in Zijn licht' onder de aandacht te brengen.
Hoe mooi ik onze Bundel ook vond, hoe blij ik er ook mee was, in mij werd een mega strijd gestreden om er te mogen zijn en te doen waartoe God bij heeft geroepen.
Maar het enthousiasme van de boekhandels en de spontane, liefdevolle begroetingen van medestandhouders doen mij deze dag regelmatig opnieuw beseffen hoeveel er inmiddels is veranderd en dat ik er toch echt mag zijn met mijn eigen gaven en talenten.
Dat ik, en wat ik mag doen, waardevol is; zowel voor God als voor mensen.
Steeds meer ga ik beseffen en ervaren dat anderen bemoedigen 'mijn ding' is; dat heeft mijn hart, daar ligt mijn hart.

Dan gaan als vanzelf nu ook mijn gedachten naar het Secret Sister Program, waar alles om bemoedigen draait.
34 vrouwen gaan binnenkort van start om voor elkaar te bidden, elkaar te bemoedigen met een kaartje, een geschenkje.
Door mijn organiserende en coördinerende taak, kan ik niet deelnemen aan het programma, maar ik ben wel degene die alle gebedspunten ken en daarin ligt voor mij genoeg te doen.
Mijn hart is vol verwachting in wat God gaat doen door alle gebeden en bemoedigingen heen.
In mijn hart is een grote bede om wonderen, om genezingen van geest, ziel en lichaam.
(maar van geest en ziel het meest)

HEER,
in Uw handen ...
Dank U wel,
voor wat U gaat doen.
Ik zie vol verwachting uit!

- Amen -

dinsdag 17 september 2013

Weinig tijd en uitzien naar ...

Alweer een week geleden dat ik hier iets geplaatst heb.
Tja, ik ben ook nog nooit zo druk geweest als nu.
Alles valt ook een beetje samen; de organisatie voor de Kerstavond voor Vrouwen en alles wat ik daar voor moet doen/regelen, het Secret Sister Program dat per oktober begint, maar waarvoor zondag alles klaar moet zijn - de formulieren, de brieven, adressenlijsten etc., a.s. maandag de beurs, voor het eerst maar één dag en dan van 9.00 uur tot 21.00 uur, dus geen ruimte om de voorraad de week erop aan te vullen; daarnaast onze nieuwe bemoedigingsboekjes die nog ingepakt moesten worden, zowel voor de winkelier als voor het CBC , waar de winkelier ze kan bestellen.
En naast mijn huishouden moet natuurlijk wel mijn wekelijkse stukje voor op 'In rust met U' klaar zijn.
Al met al betekent dit voor hier dus op dit moment even weinig schrijfsels.

Ik mis het wel, ik mis het stukje rust dat van het schrijven uitgaat, maar ik weet ook dat hier weer ruimte voor komt.
Dit is gewoon even spits, maar wel allemaal geweldig om te doen.
Vooral naar wat het Secret sister Program gaat brengen, zie ik heel erg uit.
Vol verwachting klopt mijn hart als ik denk aan alle gebedspunten die er zijn en waar vrouwen regelmatig voor gaan bidden.
Ik zie zo uit naar wat God gaat doen in onze gemeente door de gebeden van de vrouwen heen!
Al met al zijn we met een groep van 34 vrouwen, wat betekent: 34 vrouwen die voor elkaar gaan bidden en elkaar gaan bemoedigen!
Aankomende zondag is het zover dat de vrouwen hun Secret Sister gaan ontvangen,oftewel, ze trekken de envelop met daarin het 'Alles-over-mij-formulier' van één van de 34  vrouwen die meedoen.
De afgelopen weken merkte ik dat men het ook wel heel spannend vindt.
En toch, hoe belangrijk is het niet om elkaar te bemoedigen met gebed, een kaartje, een kleinigheidje.
De Bijbel laat ons ook zien wat woorden betekenen, hoe belangrijk woorden van bemoeding zijn,

Woorden van een rechtvaardige zijn een bron van leven, …
De woorden van een rechtvaardige zijn voor velen als voedsel, …
Spr. 10:11a,21

Iemand is blij als hij de passende woorden vindt, het juiste woord op het juiste moment is een weldaad.
Spr. 15:23

Vriendelijke woorden zijn honing voor de ziel: ze zijn zoet en heilzaam.
Spr. 16:24

Verdriet drukt een mens terneer, een vriendelijk woord beurt hem op.
Spr. 12:25

Het goede woord op het juiste moment, is een gouden appel op een zilveren schaal.
Spr. 25:11
Wat geweldig is het dan om dit handen en voeten te mogen gaan geven.
In de wandelgangen hoorde ik regelmatig: dit is niet mijn ding, vastzitten aan iets, iedere dag of regelmatig bidden voor iemand die ik misschien niet of niet goed ken, bemoedigen met een kaartje, geschenkje ...
Toch zijn een aantal van hen de uitdaging aangegaan en uitgestapt in iets dat 'niet hun ding' is.
En het maakt mij zo blij, want de waarde ervan is zo groot, kan zo groot zijn.

We zijn vandaag de dag allemaal zo druk en de intrede van de computer en de mobiele telefoons met al hun mogelijkheden, drijft ons mensen nog verder uit elkaar door het onpersoonlijke ervan.
Een mailtje of smsje in plaats van een persoonlijk geschreven kaartje.
Een e-card met een bosje bloemen in plaats van even een bezoekje met een klein bloemetje of doosje bonbons.
Op zich niets mis mee, hoor, maar ...
Waar ik woon, groet men elkaar nog redelijk makkelijk.
Ik vind het ook leuk (al heb ik ook mijn ...dagen), als ik mijn hondje uitlaat en zo langs de weilanden loop, om mensen die ik tegenkom te groeten met een blij gezicht en een vriendelijke groet.
Ken ik hen?
Nee, echt niet, maar soms maakt het de dag van iemand net goed.
Dat zegt Gods woord toch!
Wat zou de wereld er anders uitzien, als we dat nu eens gewoon altijd zouden doen ...

Maar goed, mijn werk wacht - kaarten, brieven, huishouden ...
Snel aan het werk.

Een fijne dag allemaal en Gods zegen!dinsdag 10 september 2013

Er is liefde in het oog van de storm

Om mij heen zijn een aantal mensen in wiens leven het behoorlijk stormt momenteel.
Het weer (op dit moment) buiten komt aardig overeen met hoe zij zich voelen.
Een paar jaar terug las ik dit citaat: 'Er is liefde in het oog van de storm'.
Het komt uit het boekje: 'Schuilen bij God' van Holley Gerth' en het raakte en bemoedigde mij.
Het is mijn bede dat het voor hen (en misschien ook wel voor jou) tot bemoediging mag zijn.


In mijn (ons) leven hebben al heel wat stormen geraasd.
Ik heb het al heel wat keren uitgeschreeuwd: God, waar bent U, hoelang nog, houdt het dan nooit op.
En juist op momenten als ik denk er helemaal niet meer mee uit de voeten te kunnen, als ik het gevoel heb te verdrinken in het stijgende water, dan is alles ineens stil.
Dan lijkt het even alsof de wereld stilstaat.
De storm raast nog net zo voort.
De wind blaast en giert; de regen klettert er oplos, maar om mij heen is er even niets anders dan stilte.
Alsof ik mij bevind in een cocon; daarbuiten woedt en raast de storm, maar binnen mijn omheining is het stil.
Het oog van de storm.
En in dat oog van de storm kan ik even bijtanken, op krachten komen, voordat ik het gevecht met de storm weer aan moet gaan.
In dat oog is God met al Zijn liefde, met al Zijn kracht, klaar om mij te geven en te voorzien met alles wat ik nodig heb, om mij eraan te herinneren om toch heel dicht bij Hem te blijven, zodat we samen (verder) kunnen gaan.

De storm woedt,
regen en wind razen
om mij heen.
Ze bestoken mij,
dreigen mij omver te gooien,
ik strijd,
ik vecht,
ben ik dan alleen?

God, waar bent U,
waar is Uw ondersteunende hand?
Bijna ga ik ten onder,
zonder U houd ik geen stand?!

De regen overspoelt mij,
de wind drijft mij dan weer voor
en dan weer achteruit.
Het gaat maar voort,
er lijkt geen einde aan te komen,
ik strijd,
ik vecht,
mijn schreeuw klinkt luid.

God, mijn Vader,
waar, waar bent U dan?
Ik kan niet meer,
hoort dit alles bij Uw plan?

Dan ineens bevind ik mij in de stilte,
de storm raast onverminderd voort
buiten mij om.
Zoekend kijk ik rond,
verwachtend, hopend,
ik zwijg,
ik luister,
zachtjes klinkt een stem: ‘Kom.’
 
Vader, Vader God,
bent U daar?
Ik kijk omhoog en zie Uw hand;
mijn last lijkt minder zwaar.

Ik ga even rustig zitten
en koester mij in de liefde
van Zijn aanwezigheid.
Zijn Geest herstelt mijn kracht,
geef mij mijn weerbaarheid terug,
ik adem,
ik drink,
ik ben weer klaar voor de strijd.

Abba, mijn Vader,
de storm deed mijn ogen verblinden,
maar in het oog van de storm
deed U mij opnieuw Uw liefde vinden.

Dan is de stilte voorbij,
de wind en regen slaan opnieuw
ruw tegen mij aan.
Vooruit, achteruit,
opnieuw ben ik doorweekt,
ik strijd,
ik vecht,
vanuit mijn ooghoek
zie ik Hem naast mij gaan.


maandag 9 september 2013

Vrouwenconferentie

Sinds een aantal jaar geniet ik van de jaarlijkse Vrouwenconferentie van 'His word stands 4 ever' in Doorn.
Eve heerlijk een paar dagen weg van alle beslommeringen thuis en bezig met het woord van God in het prachtige gebouw  'Het Brandpunt' van Stichting Het zoeklicht.
Een kleinschalige conferentie van ongeveer 45 vrouwen, incl. leiding.
Het heerlijke hiervan is, dat al ga je alleen, je toch makkelijk aansluiting vind en niet ondersneeuwt in de massa.
Er zijn nog enkele kamers vrij, dus bij deze doe ik graag een oproep aan alle vrouwen
 
Indien mogelijk:  Laat even de boel de boel, en kom!
Kom tot rust door bezig te zijn met Gods woord, door samen te aanbidden, te wandelen in de prachtige bossen van Doorn.
Even heerlijk creatief bezig zijn; uitdrukking geven wat in je leeft, wat je voelt in één van de creatieve workshops.
Om nog ook maar niet te spreken van het heerlijke eten dat hier wordt geserveerd.
 
Daar er nog enkele kamers vrij zijn, is de inschrijving verlengd tot 25 september.
 
Ik kan het je zeer aanbevelen en je bent dus van harte uitgenodigd en welkom!
 
Heb je nog vragen?
Schroom niet om ze mij te stellen.
Wie weet ontmoeten we elkaar in Doorn.
 

donderdag 5 september 2013

Ik help je!


Heer, Uw woord klinkt:
Wees niet bang,
Ik help je!
Waar je ook doorheen gaat,
hoe moeilijk je wegen ook zijn,
hoe onzeker de tijden.
Wees maar niet bang,
want Ik ben erbij!
Ik ga met je mee,
elke weg die ga,
elke stap die je zet.
Kijk toch niet zo bang in het rond,
laat je toch geen angst aanjagen!
Is er iemand, is er iets,
dat groter of sterker is dan Ik?
Ik, de HEER, jouw God,
sta naast je.
Ik pak je hand
en houdt je vast.
Ik ben jouw God
en Ik beloofd je:
Ik ben bij je!
Ik maak je sterk!
Ik help je!
Ik ondersteun je
met Mijn liefdevolle, reddende hand!
Ik ben alles wat je nodig hebt!
Wees maar niet bang!

Naar: Jesaja 41:10,13