vrijdag 25 januari 2013

Nog is er tijd

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de Heer is ...   (25)

Verlies één ding niet uit het oog, vrienden: voor de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
De Heer stelt wat Hij heeft beloofd, niet uit, zoals sommigen denken.
Hij heeft alleen maar geduld met u.
Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen.

2 Petrus 3:9

Iedere keer als ik deze woorden lees, ben ik onder de indruk van Gods liefde en geduld met ons mensen, met deze wereld.
Dan kan ik maar niet begrijpen dat Hij er geen einde aan maakt.
Soms, als ik de beelden op TV zie van al het onrecht dat in de wereld is, hoe de één de ander dood schopt, hoe iemand het vuur opent en zomaar in het wilde weg iedereen doodschiet die in de buurt is.
Als ik de beelden zie van al die kinderen, apathisch van de honger, getraumatiseerd door oorlogen en geweld, verkracht, misbruik, verkocht …
Dit zijn momenten dat ik alleen maar kan bidden, Heer Jezus kom!
Kom., Heer Jezus en maakt een einde aan al deze ellende en neem ons op in Uw heerlijkheid.
En tegelijk besef ik hoe velen Hem nog niet kennen, ja ook in mijn familie, in mijn naaste omgeving.
Dan wordt mijn hart in tweeën gescheurd.
Enerzijds wil ik gewoon zo graag bij Hem zijn, weg van deze verschrikkelijke wereld met al haar pijn en verdriet, al haar moeiten en zorgen en aan de andere kant; Heer, blijf nog maar even weg, want zo velen van hen kennen U niet, hebben meer tijd nodig, hebben nog niet van U gehoord

En ik kan slechts nog maar een fractie zien van wat Hij ziet, en mijn voorstellingsvermogen schiet in alles te kort als ik me ook maar een voorstelling probeer te maken, van wat er door Hem heen moet gaan, of wat Hij moet voelen, ervaren, als Hij naar ons mensen kijkt.
En ja, ook naar mij.
Het moet zoiets zijn, als ten tijde van Noach, als de steden Sodom en Gomorra.
Maar Hij heeft beloofd de aarde nooit meer door een watervloed te zullen vernietigen.
Toch komt er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde!
En tot die tijd heeft God geduld met ons.
Hij stelt niets uit.

Prediker 3:1 zegt: ‘Alles heeft zijn uur en tijd, alles in dit leven.
Zo ook het tijdstip waarop de Here Jezus terugkomt.
En tot die tijd heeft God geduld met ons.
Niet dat Hij als het ware deze tijd uitzingt, nee, geenszins!
Hij heeft geduld met ons, omdat Hij maar niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen.

Hoe kun je nu niet onder de indruk raken van zulk een grote liefde en bewogenheid.

Vader in de hemel, dank U voor Uw geduld met ons mensen.
Dank U wel, voor Uw onvoorstelbaar grote liefde.
Dank U, dat U ons nog de tijd geeft om mensen van U te vertellen, Uw woord na te leven, voor te leven, zodat anderen U zullen zien in ons en U mogen leren kennen door het volbrachte werk van de Here Jezus, Uw Zoon.
Vergeef mij, Vader, vergeef ons, dat we daar vaak zo schromelijk in te kort schieten en leer mij, leer ons, om vrijmoedig over U en het verlossende werk van onze Here Jezus te spreken nu het nog kan.
Maak ons tot een zoutend zout en een lichtend licht voor een ieder om ons heen.
Nog is er tijd, het is nog niet te laat.
Nog heb U geduld, zodat allen nog tot inkeer kunnen komen.
Geef mij vrijmoedigheid, Vader, een hart vol passie, vol bewogenheid, zoals dat van U.
Laat zo Uw licht schijnen door  mij heen opdat men U mag leren kennen.
In Jezus’ Naam.

- Amen -

Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken.
Hij liegt niet.
Als Hij uitblijft, verwacht Hem,
want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.
Habakuk 2:3

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen.
Voorzeker, de HEERE is een God van recht.
Welzalig zijn allen die Hem verwachten.
Jesaja 30:18

Of denkt u zo gemakkelijk over Gods overgrote goedheid, geduld en verdraagzaamheid? Weet u niet dat God u door zijn goedheid tot een nieuw leven wil brengen?
Romeinen 2:4


Met dat ik op zoek was naar een bijpassend lied bij dit stukje, kwam ik bij dit oude lied op You Tube.
Hoewel de muziek misschien voor velen misschien niet meer van deze tijd is, (ook mijn smaak is wel wat anders geworden) doet het niets af aan de tekst van dit lied.

 
Ieder uur, iedere stap brengt ons nader.
Bij de grens van leven en dood.
Heeft de Heiland uw paspoort getekend?
Met Zijn bloed dat hij reddend vergoot?

Nog is het tijd, de Heer geeft gena,
de toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.
Is uw paspoort getekend, o mens?

Gij kunt zelf de tol niet betalen.
Zilver en goud verliest daar zijn macht.
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang.
Tot het land waar de Heiland u wacht.

Nog is het tijd, de Heer geeft gena.
De toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.
Is uw paspoort getekend, o mens?

Het is nu het uur der beslissing.
Bij de grens begint het gericht.
O, geloof in uw heiland uw Redder.
En Hij voert u naar 't eeuwige licht

Nog is het tijd, de Heer geeft gena.
De toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.
Is uw paspoort getekend, o mens?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten