zondag 13 januari 2013

Wonderlijk gemaakt

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de Heer is ...   (13)

U weefde mij in de schoot van mijn moeder,
U deed mij ontstaan.
Ik dank U, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt.
Alles wat U maakt is een wonder.
Dat besef ik heel goed.
Ik was voor U niet verborgen toen ik in dat duister groeide,
als in het binnenste van de aarde.
U zag mij toen ik nog geen vorm had,
en mijn dagen waren al vastgesteld,
al geschreven in Uw boek,
voor er één enkele was aangebroken.
Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,
hoe machtig groot is hun aantal.
Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand;
ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

Psalm 139:13-18

Als ik dan terugdenk aan mijn eigen kleine kindje dat na een zwangerschap van elf weken ter wereld kwam en hoe prachtig hij/zij was; 5 cm groot, maar al zover in ontwikkeling.
Het lichaampje met armpjes en beentjes en de contouren van de handjes en de voetjes.
De donkere vlekken waren de oogjes in ontwikkeling waren, de plek waar de oortjes zouden komen, het neusje, mondje …
Zo piep en piep klein en toch al zo’n echt mensje …
Zo mooi, zo bijzonder, zo'n klein wondertje ...

Nieuw leven, ontstaan uit twee mensen, groeiend in het donker en verborgene van de moederschoot, waar het zich ontwikkelt en uitgroeit tot een meisje of een jongetje totdat het klaar is (als alles goed gaat) om geboren te worden.
Welk een wonder zoals U dat maakt!

Welk een wonder zoals U mij gemaakt heeft in de schoot van mijn moeder.
U zag mij toen ik daar groeide in het donker en het verborgene.
U zag mij al toen ik nog geen enkele vorm had; in menselijke bewoordingen, nog niets anders was dan een hoopje cellen.
U zag mij al nog voor mijn moeder ook maar wist dat ik zou komen.
U wist al dat wie ik was, wanneer ik geboren zou worden en hoe mijn leven zou zijn;
al mijn dagen zijn opgeschreven in Uw boek nog voor ik er zelfs maar één op aarde had doorgebracht.
Uw oog was op mij!
Uw ogen zagen mij!
Uw hand vormde en schiep.
Als een waar kunstwerk maakte U mij.
U heeft mij gewild, U blies mij de levensadem in.
Daarom is mijn leven kostbaar, daarom heeft mijn leven betekenis.
Welk een wonder …
Welk een wonder …
Ja, ik weet het zeer goed; alles wat U gemaakt heeft is een wonder!

Daarom betekenen Uw gedachten veel voor mij.
Hoe U over mij denkt, mij ziet.
Al begrijp ik er nog maar zo bitter weinig van, kan ik er niet bij, toch zijn zijn mij kostbaar, want ik weet dat Uw gedachten over mij gedachten zijn van vrede en niet van onheil.
Uw Gedachten zijn onbeschrijflijk veel groter en hoger dan ik me maar voor kan stellen, en in ademloze stilte zie ik en wacht ik ...

Dit zegt de Heer: ‘Ik heb je vrijgekocht, je gevormd in de moederschoot.
Ik ben de Heer, Ik heb alles gemaakt.
Ik spande de hemel als een tent, Ik zette de aarde vast, niemand hielp Mij daarbij.
Jesaja 44:24

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Jeremia 29:11

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt de HEERE.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
en Mijn gedachten dan uw gedachten.
Jesaja 55:8,9


U weefde mij
in mijn
moeders ' schoot.

U zag mij reeds
toen het duister
mij nog omsloot.

Uw ogen zagen
mijn vormeloos
begin.

U wilde mij,
daarom heeft
mijn leven zin.

Al de dagen
van mijn leven
waren reeds vastgesteld
en in Uw boek
geschreven.

Zoals ik gemaakt ben
is één groot
wonder.

Dat te beseffen
is zo oneindig
bijzonder.

O Heer,
hoe kostbaar
zijn mij Uw
gedachten.
Ongrijpbaar,
al zou ik het
trachten.

Vanaf
het allereerste begin
bent U mijn Maker.
Vanaf
het allereerste begin
ben ik de klei.
Vanaf
het allereerste begin
verdient U alle eer.
Vanaf
het allereerste begin
zingt heel de schepping:

" Hoe groot zijt Gij !"

(* Reeds eerder geschreven; zie ‘Words of my Heart’ of ‘Rondom de Psalmen')

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten