zaterdag 23 augustus 2014

De liefde van God
Neem de tijd ...

Sinds een paar dagen vertoef ik, na weken beneden aan de keukentafel te hebben gezeten,  eindelijk weer op mijn kamertje.
Was het eerst de warmte die mij van mijn kamertje verdreef, aansluitend waren er wat dingetjes die nog moesten gebeuren op mijn kamertje waardoor ik er niet kon zijn.
Maar sinds een paar dagen is alles weer op orde, alles is weer opgeruimd en schoon en ik geniet nu ik weer achter mijn bureautje zit en neus heerlijk rond in mijn schriften en briefjes die ik afgelopen week met de 'grote schoonmaak' weer door mijn handen heb laten gaan en ook weer een keurig plekje heb gegeven.
Met het neuzen valt mijn oog op een citaat van *Andrew Murray:

'Neem de tijd, o mijn ziel, om in stilte de wondervolle openbaring van Gods liefde in Christus te overdenken, totdat uw hart vervuld wordt met aanbidding en verwondering en smachtend verlangen.
Neem er de tijd voor om de kostbare waarheid te geloven: 'De liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest welke ons is gegeven.'

Het zijn misschien wel heel ouderwetse woorden, maar ze raken mijn hart.
Door de drukte van het afgelopen jaar en zelfs ook deze zomervakantie, heb ik veel minder tijd dan voorheen gehad en kunnen nemen om dit te doen.
Hoewel ik in principe iedere morgen met Hem begin en wekelijks daarover schrijf, is het net of deze woorden doelen op iets anders, op meer, op dieper, op ...
Ik merk dat er nog een gejaagdheid in mijzelf zit van al het werk dat ik afgelopen jaar heb gedaan.
Een onrust, waarvan ik merk dat deze alleen verdwijn als ik, zoals ik vanmorgen opnieuw ervoer, alleen vind in het werkelijk tijd hiervoor nemen.

Al heel lang ligt er in mijn vensterbank naast mijn stoel in de kamer een boekje wat ik heel graag wil lezen.
Ik was er al eerder in begonnen, maar door de drukte kwam ik maar niet verder en het voelt dan op een gegeven moment ook niet goed meer om verder te gaan.
Dus afgelopen donderdag ben ik dan ook opnieuw begonnen en heb ik tegelijk maar opgeschreven wat mij aanspreekt om het beter te kunnen overdenken en te onthouden.
Vanmorgen las ik verder en ik ervoer hoe de gejaagdheid en onrust uit mijn lichaam verdween terwijl ik las en de woorden tot me door liet dringen en de gegeven Bijbelteksten eens nalas in andere vertalingen en opschreef.
Als ik dan nu deze woorden van Andrew Murray lees, besef ik dat ze eigenlijk op een bepaalde manier met elkaar zijn verbonden en dat het eigenlijk heel mooi is, om nu, op dit moment, zo deze woorden tegen te komen.

Het boekje heet: *Een knipoog van God - Ontdek de heilige momenten in je leven - geschreven door Lenya Heitzig.

Enkele citaten uit het boekje zijn:

'Heilige momenten zijn Gods subtiele manier om onze aandacht te trekken.
Ze herinneren ons eraan dat Hij dichtbij is.

Ik geloof dat heilige momenten Gods manier zijn om Zijn vingerafdruk achter te laten in de hoop dat wij Zijn identiteit ontdekken.

Heilige momenten zijn bedoeld om onze aandacht te vestigen op de Heilige.'

Ik bedenk mij, dat om deze heilige momenten te kunnen ontdekken, we ook de tijd moeten nemen om ze te kunnen herkennen en ontdekken.
De vraag is niet of deze  momenten  er zijn, maar of wij in staat zijn om in de kleine dingetjes van het dagelijkse leven Gods vingerafdruk te zien.
Dat kan zijn in een Bijbeltekst, maar ook in een telefoontje op een bepaald moment, of in een kaartje dat uitgerekend op een moeilijk moment op de mat valt, of in het musje dat een koekkruimeltje van je tafeltje komt pikken of in een vlindertje dat neerstrijk op de struik dicht bij je en wat je hart beroerd.
Een regenboog, iemand die zomaar even vriendelijk naar je lacht, naar je knikt, ...
En zo is in deze, soms o zo kleine momenten, Gods liefde voor ons zichtbaar en worden momenten met gewone dingetjes heilige momenten.

Ik ben nog niet verder gekomen dan slechts het voorwoord en de inleiding, maar als mijn gedachten nu al deze kant op gaan door het lezen van deze paar bladzijden, en ik opnieuw merk welk een rust ik vind, weet ik één ding zeker, de beslissing om pas op de plaats te maken en om dingen te laten vallen, is de juiste.
Dan maar geen Kerstavond voor Vrouwen,  en dan ook maar wat later beginnen met het Secret Sister Program, ik ben immers geen persoon die veel van deze dingen naast elkaar of tegelijk kan doen of goed functioneert bij haast of bij vlug vlug.
Misschien spreken deze woorden van Andrew Murray me daarom wel juist zo aan: 'Neem de tijd, o mijn ziel, neem tijd ...'


Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om te overdenken,
tot je door te laten dringen
hoe groot Zijn liefde is.
Neem de tijd om te ontdekken
op welke wijze Hij
Zijn liefde laat zien.

Ik geloof, dat het begint met de tijd te nemen om Zijn woord te lezen, want daarin spreekt Hij tot ons en vertelt ons dat Hij van ons houdt en hoeveel.

'Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde ...' (Jeremia 31:3)

'Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven ...' (1 Johannes 3:1)

'God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.' (Romeinen 5:8)

'En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.' (Romeinen 5:50)

En als ik dan door Zijn woord Hem meer en beter ga leren kennen, dan zal ik ook in mijn dagelijkse leven meer van Hem gaan ontdekken en Zijn vingerafdruk zien in kleine of onverwachte dingen.

Het nemen van deze tijd opent mijn (ons) hart en doet Zijn rust en vrede binnenstromen en verjaagd mijn(onze) gejaagdheid en onrust; het opent mijn hart en doet verwondering, aanbidding en vreugde opwellen.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd en vind rust
in Zijn liefde en trouw.
Neem de tijd
tot je hart gevuld is
met verwondering,
aanbidding en vreugde.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd
tot deze kostbare waarheid
deel is van je leven.
Neem de tijd
en groei in volharding
en standvastigheid.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd ...

* >> Andrew Murray - Gods beste geheimen
* >> Lenya Heitzig - Een knipoog van God


woensdag 20 augustus 2014

Tactiek van de boze

De vakantie is bijna voorbij.
In verschillende delen van ons land zijn de scholen al weer begonnen, sommigen hebben nog even en bij ons in de regio beginnen de scholen over twee weken weer.
En met dat de scholen beginnen, begint langzaamaan ook al het verenigingsleven weer, de sportclubs, Bijbelstudiegroepen, Alpha enz.
Als er één ding is wat mij regelmatig opvalt, dan is het wel hoe druk sommigen het hebben.
Agenda's zitten soms overvol en als je een afspraak wil maken, moet je er of vroeg genoeg bij zijn of op lange termijn willen plannen.
Soms kun je er niet veel aan doen, soms vallen er nu eenmaal dingen samen.
Maar toch ...

Als we het afgelopen jaar een beetje stuk gelopen zijn door onze drukke agenda, of tot het besef gekomen zijn dat het, zoals het afgelopen jaar ging toch niet zo prettig was, dan is er vaak het goede voornemen om het wat rustiger aan te doen en onze agenda niet meer zo vol te plannen.
Een heel goed voornemen, waarvan alleen de uitvoering niet altijd goed lukt en onze agenda soms alweer vrij vol is voor we er erg in hebben.

Misschien dat het onderstaande verhaal ons kan helpen om goed na te denken voor we onze agenda weer gaan vol plannen.


De tactiek van de boze

Satan riep zijn dienaren van over de hele wereld bijeen voor een ontmoeting.
In zijn openingswoord tot zijn slechte engelen zei hij:
"Wij kunnen de christenen er niet van weerhouden naar de kerk te gaan.
We kunnen ze er niet van weerhouden hun Bijbel te lezen en de waarheid te leren kennen.
We kunnen ze er zelfs niet van weerhouden om behoudende waarden te hebben.
Maar, we kunnen wel wat anders doen.
Wij kunnen de christenen ervan weerhouden om een intieme, blijde ervaring in Christus te hebben.
Wij moeten oppassen, want als zij die verbinding met Jezus hebben, is onze macht over hen verbroken.
Dus, laat ze maar naar de kerk gaan en laat ze maar een behoudende levensstijl hebben, maar ... steel hun tijd ... zodat ze geen tijd voor een ervaring met Christus kunnen hebben."
             

Afleiden
"Dit is mijn plan, engelen, leidt ze af, zodat ze geen houvast vinden in hun Redder.
En zorg ervoor dat ze niet de vitale verbinding met de hemel zullen vasthouden tijdens het vorderen van de dag."
"Hoe zullen we dat doen?", riepen zijn engelen.
"Houdt ze bezig met onbelangrijke dingen van het leven en verzin ontelbare plannetjes om hun verstand bezig te houden", antwoordde de duivel.
"Verleidt hen om te kopen, te kopen en te kopen en dan te lenen, te lenen en te lenen.
Overtuigt de vrouwen ervan dat ze moeten werken en de echtgenoten om 6 of 7 dagen per week te werken, het liefst 10 tot 12 uur per dag, zodat ze hun levensstijl kunnen ophouden.
Weerhoudt ze ervan tijd met hun kinderen door te brengen.
Als de familie uit elkaar valt, zal ook hun thuis niet langer rust geven van de werkdruk.
Over-stimuleer hun verstand zo, dat ze de kleine, zachte stem van God niet meer kunnen horen.
Zet ze ertoe aan de radio, cassette- of cd-speler aan te zetten als ze autorijden, of de tv, video of stereo constant in huis aan te houden en let erop dat in iedere winkel en restaurant constant muziek te horen is.
Dit alles zal er voor zorgen dat hun verstand verstopt raakt en de eenheid met Christus zal worden verbroken.
Vul ook hun koffietafels met bladen en kranten; dreun in op hun verstand met nieuws, 24 uur per dag.
Overstroom hun brievenbus met rommel en valse hoop.
Zorg ervoor dat mensen, zelfs bij hun recreatiemomenten, nog druk zijn.
Laat ze terugkeren van hun vakanties met uitputting, onrust en laat hen onvoorbereid de komende week ingaan.
Laat ze vooral niet uitgaan in de natuur; waarin zij tot rust, tot zichzelf en tot God zouden kunnen komen.
Stuur ze liever naar drukke amusementsparken, naar sportieve evenementen, concerten en films.
En als de christenen elkaar ontmoeten voor geestelijke vriendschap, laat ze dan prietpraat houden en roddelen, zodat ze uit elkaar gaan met onrustige gedachten en met hun emoties uit balans."

             
Eigen kracht
"Laat ze maar bezig zijn met zielen winnen, maar stop hun leven zo vol met goede zaken, dat ze geen tijd meer hebben om de kracht van Christus te zoeken.
Weldra zullen ze dan werken in eigen kracht en hun gezondheid opofferen en hun familieband, en dat alles voor de goede zaak."

Het liep uit op een gedenkwaardige bijeenkomst en de boze engelen gingen maar al te graag hun opdrachten uitvoeren om iedereen druk, druk, druk te maken en van hier naar daar te doen toe rennen.


©Mij onbekend.

maandag 4 augustus 2014

Ik zal je krachtig bijstaan!Heer,
Uw  woord klinkt:
Ik zal je krachtig bijstaan!
Ik zie jou, Mijn kind,
waar je ook bent,
wat er ook gebeurt,
wat je doet,
niets is immers voor Mij verborgen.
Ik help je als je het moeilijk hebt;
ja, Mijn kracht zal jouw sterkte zijn.
Vertrouw Mij,
vertrouw op Mij.
Blijf op Mij je vertrouwen stellen!
Laat je hart steeds volkomen
naar Mij uitgaan
en Ik zal je krachtig bij staan!
Dat is Mijn belofte aan jou!
Geloof en vertrouw Mij
op Mijn woord.
Ik doe wat Ik beloof!
Mijn woord is ‘ja en amen’!
Geloof en vertrouw, Mijn kind!
Geloof en vertrouw Mij,
en je zult Mijn kracht ervaren.

Naar: 2 Kronieken 16:9