dinsdag 26 februari 2013

Want Ik ben uw Licht

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...    (54)

Overdag zal de zon u niet meer verlichten,
's nachts de maan u niet meer beschijnen,
want Ik, de Heer, zal uw Licht zijn,
voor altijd,
Ik verleen u luister.
Ik ben een zon die nooit ondergaat,
een maan die nooit afneemt.
Want Ik ben Uw Licht,
voor altijd.
Uw rouwtijd is voorgoed voorbij.

Jesaja 60:19,20.

Geen zon meer, geen maan.
God die het Licht zal zijn voor eeuwig.
Voor mij is Gods Licht een Licht dat alles laat zien, maar dan ook alles.
Ieder oneffenheidje, ieder plekje, dingetje, het minuscuulste detail is daarin zichtbaar.
Gods Licht houdt voor mij in, dat er niets meer bedekt is, alles is zichtbaar.

Het deed mij meer dan ooit beseffen, dat het daarom voor mij,voor ons, onmogelijk is om daar te komen zoals we nu zijn, in deze hoedanigheid.
Even was het alsof ik mijzelf zag in Zijn licht en voor één moment zag ik hoe vuil ik was, ik voelde me vies en wilde het licht wel uitdoen, of met een dimmer minder fel maken, zodat niet alles zichtbaar was.
Al het vuil dat kleeft aan mijn handen en voeten.

Alle rottigheid die leeft in mijn hart, in mijn gedachten.
Alle onrechtvaardigheid, alle trots en hoogmoed.
Ik zou me kunnen wassen tot ik een ons weeg, en nog zal ik niet schoon genoeg zijn om in Zijn Licht te kunnen staan.
Ik zal het niet kunnen verdragen.
Maar er is er Eén die mij schoon kan wassen waardoor ik kan komen in Het Licht van God.
Eén, die al het vuil, alle ongerechtigheid, alles, ja echt alles, schoon kan maken.
En die Ene is Jezus, Gods eigen Zoon.

God zond Hem naar deze wereld om onze zonden op Zich te nemen en de straf te dragen die wij verdienden.
Hij stierf voor ons aan het kruis op Golgotha voor onze zonden.
Hij overwon de dood en is teruggegaan naar Zijn Vader waar Hij nu een plaats aan het bereiden is voor mij en voor een ieder die gelooft.
Dan kan Gods Licht op ons schijnen, want we zijn bedekt met het bloed van Jezus.
Zijn bloed, dat ons heeft schoongewassen, waardoor ik in Zijn Licht kan staan zonder te sterven.

Ik dacht aan mijn ramen, die als de zon er niet opstaat, er best wel schoon uitzien, maar als de zon doorkomt en haar licht er op laat schijnen, er veel viezer uitzien dan ik gedacht had.
Alleen een goede wasbeurt maakt ze weer schoon en helder; maar alles wat door mensenhanden wordt schoongemaakt, wordt weer vuil.
Zo is het immers ook met ons leven.
Op het oog kan alles er prima uitzien.
We kunnen als goede en keurige mensen leven, maar wat als Gods 'Licht er op gaat schijnen, wat wordt er dan zichtbaar?
Ik kan douchen en er voor het oog schoon uitzien en lekker ruiken, maar ...
Ik dacht aan de zon die mijn kamer inkomt en alle stofdeeltjes zichtbaar maakt, die ik anders niet zie.
Ik dacht aan de schaduw die de zon achter laat.
Altijd als de zon schijnt, is er ergens duisternis, is er iets wat niet in het licht komt!
Ook als de maan schijnt blijven er schaduwen, schaduwen die angst aan kunnen jagen, angst kunnen veroorzaken!

De zon gaat onder en niet altijd is het volle maan.
Nog zullen er in ons leven momenten van duisternis zijn, momenten van pijn, verdriet, moeite en zorg.
Maar straks komt er een tijd, en die tijd komt spoedig, dat dit alles voorbij is.
Geen duisternis zal er meer zijn, geen pijn en verdriet, geen moeite en zorg.
Licht en luister, voor eeuwig!
Want God zegt: Ik zal uw Licht zijn!
De zon zal niet meer over ons schijnen, noch de maan, maar God Zelf.
De zon die nooit ondergaat, een maan die nooit afneemt!

God zal eens ons Licht zijn voor altijd.
Het zal een eind maken aan schaduwen die het leven nu kent.
Een eind maken aan alle moeiten en zorgen.
Vreugde zal er zijn, eeuwige vreugde en blijdschap.
Ons hart zal opspringen van vreugde, onze mond jubelen vol lof.
Luister is wat God ons wil geven,
Hij maakt een eind aan onze tijd van rouw.

Oh, Heer, wat zie ik uit naar die tijd!
Wat kan ik uitzien naar een leven in Uw Licht!
Geen schaduwen meer, geen bedekkingen meer.
Rein, vrij, zuiver is dan mijn bestaan.
Schoon, helder, eerlijk.
Liefde, vreugde, vrede.
Aanbidding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten