dinsdag 5 februari 2013

God hoort

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...    (35)

                                         The Taizé Community Choir

…, want de HERE heeft mijn wenen gehoord;
de HERE heeft mijn smeking gehoord,
de HERE neemt mijn bede aan.

Psalm 6:9b,10

Eigenlijk is het onvoorstelbaar als je deze woorden tot je door laat dringen.

..., want de HERE heeft mijn wenen gehoord …

Iedere keer als ik huil, hoort Hij mij.
Wat nog veel minder te bevatten is, is dat Hij dit huilen hoort van ons allemaal en dan niet alleen van ons allemaal tegelijk, nee, Hij hoort het ook van een ieder van ons  afzonderlijk en van een ieder van ons afzonderlijk weet Hij ook waarom wij huilen.
Elk geween wordt door Hem gehoord, en elke traan wordt door Hem gezien; ja, elke traan wordt door Hem bewaard in Zijn kruik en opgeschreven in Zijn boek. (Ps.56:9)
God bewaard onze tranen, Hij ziet ze niet alleen, maar Hij bewaard ze ook nog eens en schrijf ze op in Zijn boek.
Alle tranen; de tranen die vergoten worden in onze beproevingen, de tranen om de zonden die we doen.
Hoe getuigt dit niet van Zijn liefdevolle bewogenheid en betrokkenheid voor ons mensen!

..., de Heer luistert als ik smeek, de HERE neemt mijn bede aan …

Ieder gebed dat tot Zijn troon opstijgt, hoort Hij.
Petrus zegt in 1 Petrus 3:12 - … want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking.
God hoort niet alleen, Hij neem onze gebeden ook aan.
Dit wil niet zeggen dat Hij al onze gebeden beantwoord zoals wij dat graag zouden willen zien, maar er is geen enkel gebed dat niet door Hem wordt gehoord.
Daarom spoort Paulus ons ook aan om in geen ding bezorgt te zijn, maar alles wat ons bezighoudt door gebed en smeking, met dankzegging aan God te vertellen. (Fil.4:6)
God hoort ons, Hij neemt onze gebeden aan, dus waarom zouden we niet juist alles wat ons bezighoudt, alles wat ons bezwaard of bezorgd maakt, bij Hem neerleggen?

Onze God, de Allerhoogste Heer, is ook de God die onze tranen ziet, ons geween hoort en met ons bewogen is; ja, die onze smekingen hoort en onze beden aanneemt.

God, de Vader,
zo bewogen van hart,
ziet mijn tranen,
heeft weet van mijn smart.
Hij hoort mijn smekingen,
neemt mijn beden aan.
Hij, de Allerhoogste HEER,
is mij toegedaan.

- Amen -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten