zondag 10 februari 2013

Iedereen moet Hem eren

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...    (40)

Ja, Hem, de Heer, moeten zij eren,
Hij is groter dan al wat bestaat, Hij alleen,
Zijn luister gaat hemel en aarde te boven.

Psalm 148:13

We hebben een groot en almachtig God, maar in heel ons denken, in woorden geven aan deze grootheid, aan Zijn luister, schieten we schromelijk te kort.
Ik denk dat de Psalmist de juiste woorden gebruikt als hij zegt dat God, en God alleen,  groter is dan al wat bestaat.
Dat Zijn luister alles te boven gaat, hemel en aarde.

Andere vertalingen zeggen:
Zijn macht en heerlijkheid strekken zich uit over hemel en aarde.
Zijn Naam alleen is hoogverheven, Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel.
Zijn naam alleen is verheven, Zijn pracht straalt over aarde en hemel.

De Psalmist roept heel de schepping op om God te eren.
Zelfs tot in de hemel roept hij de engelen, de hemelse legermachten, ja, allen op, om Hem te eren.
De zon, maan en sterren, de hemel der hemelen, het water daar boven.
Alles, ja alles moet Hem eren, want door Zijn hand is alles ontstaan en Zijn hand houdt alles in stand.
Ook de aarde moet Hem eren.
Zeemonsters en diepe oceanen, vuur, hagel, sneeuw en nevel, stormen die doen wat Hij zegt.
Bergen en heuvels, wilde dieren, vee, alles wat kruipt en wat vliegt.
Koningen en volken, vorsten en rechter, mannen en vrouwen, jong en oud.
Ja, alles en iedereen moet Hem eren.

In het bijzonder Israël, want zij hadden een bijzondere plek bij God, zij waren Zijn volk, Hij was hen in alles nabij.
En door de Here Jezus is dit ook voor ons mogelijk geworden.

Als ik al deze dingen lees en nog verder door mijn Bijbel blader en nog meer lees over wie Hij is, over wat Hij doet, gedaan heeft en nog zal gaan doen, dan word ik steeds kleiner.
En als ik lees over de wonderen, groot en klein, dan word ik steeds stiller.
En als ik Zijn liefde en bewogenheid zie, lees en proef, en dan ook nog terugdenk aan de genade die ik van Hem heb ontvangen, dan kan ik niets anders doen dan dit woord beamen en knielen en Hem aanbidden.

Heer, Uw Naam is verheven boven heel de aarde,
over alles wat leeft bent U Koning en HEER.

Alles is door Uw hand ontstaan,
en alles blijft ook door U in stand.
U bent groter dan al wat bestaat,
het is Uw hand die alles omspant.

Uw grootheid, Uw majesteit, gaat alles te boven,
U en U alleen geef ik al mijn lof, dank en eer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten