woensdag 6 februari 2013

Ik help je

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...    (36)

‘Vergeet niet wat Ik je opgedragen heb: Wees vastberaden en moedig!
Laat je niet uit het veld slaan, laat je geen schrik aanjagen.
Want Ik, de HEER, je God, zal je helpen bij alles wat je onderneemt.’

Jozua 1:9

Hoe vaak de woorden ‘Wees vastberaden en moedig’ en 'Laat je niet uit het veld slaan en geen schrik aanjagen’ (of iets in dergelijke strekking) voorkomen in het boek Jozua, weet ik niet, maar alleen in het eerste hoofdstuk staat het al vier keer.
‘Wees vastberaden en moedig!
Laat je niet uit het veld slaan, laat je geen schrik aanjagen.
want …’

Als Mozes is gestorven, zegt God tegen Jozua dat hij zich klaar moet maken om het volk naar het beloofde land, aan de andere kant van de Jordaan, te brengen.
God beloofde Jozua daarbij om hem te helpen zoals Hij Mozes geholpen had.
God beloofde Jozua, dat Hij hem nooit in de steek zou laten, altijd bij Hem zou blijven.
Als Jozua zich aan Zijn geboden zou houden, ja, daar geen duimbreed van af zou wijken, dan zou alles wat hij zou ondernemen, lukken.
Maar dat dit alles geen makkelijk karwei zou zijn/worden, blijkt wel uit het feit dat God tot vier keer zegt vastberaden en moedig te zijn en op het laatst ook nog dat hij zich niet uit het veld moet laten slaan, noch schrik aan moet laten jagen.
Want …
Want Ik, de HEER, je God, zal je helpen bij alles wat je onderneemt.

Ik, de HEER, je God, zal je helpen bij alles wat je onderneemt!

Er is echter één voorwaarde aan verbonden aan deze hulp van God, namelijk dat Jozua zich aan Gods geboden moest houden; geen duimbreed mocht hij er van afwijken.
Hij moest het steeds opnieuw overdenken; dag en nacht bestuderen, zich er door laten leiden.
Dan zou God hem helpen; alles doen gelukken wat hij zou ondernemen.

Ik geloof dat dit ook voor ons geldt.
Ook wij zijn net als Jozua, ook op weg naar het beloofde land.
En, ook wij hebben daarin een opdracht van God; onze opdracht is om overal de blijde boodschap door te geven.
Als wij ons daarin, net als Jozua, houden aan Zijn woord, ons erdoor laten leiden, zal Hij ons ook helpen bij alles wat we ondernemen.

God beloofde Jozua dat Hij altijd bij hem zou zijn.
Hetzelfde beloofde de Here Jezus aan ons:

‘God heeft Mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Trek eropuit en maak alle volken tot Mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
Leer hun alles onderhouden wat Ik jullie heb opgedragen.
En, wees er zeker van: Ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld.’
Mattheüs 28:18-20

Met alles wat wij iedere keer weer verkeerd doen, wat we Hem aandoen, blijft Hij van ons houden en voor ons zorgen.
Blijft Hij ons bemoedigen en aanmoedigen
Blijft Hij ons  helpen.

Wat een geweldig groot en indrukwekkend God hebben wij toch!

Wees moedig en vastberaden
op alle wegen die je moet gaan.
Ook op moeilijk te betreden paden
zal Ik je in alles bijstaan.

Laat je geen schrik aanjagen
en laat je niet uit het veld slaan.
Als ’t heel moeilijk is, zal Ik je dragen,
je helpen, zoals Ik bij Mozes (en Jozua)
heb gedaan.

Trouwe dienaren van de HEER heb Hem lief!
Hij beschermt wie vast in Hem geloven.
Maar wie trots zijn, krijgen hun volle straf.
Ieder die uitziet naar de Heer: wees moedig en vastberaden.
Psalm 31:24,25
GNB

2 opmerkingen: