donderdag 21 februari 2013

De HEER mijn Rots

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...    (49)

Wie op de HEER vertrouwt, staat als de Sion,
onwankelbaar vast als die berg;
hij staat daar voor altijd.
Bergen omringen Jeruzalem,
en de HEER omringt zijn volk
van nu tot in eeuwigheid.

Psalm 125:1,2

Al een paar keer was mijn oog op deze verzen gevallen, maar steeds leek het niet het juiste moment en bladerde mijn hand verder.
Tot vandaag.
Vanmorgen, in mijn dagboekje over Gods namen, kwam het woord weer terug en nu kwamen er gedachten in mijn hoofd die ik niet wil vergeten.
Dus maar gauw mijn schrijfblokje gepakt.

Ik loop trouwens standaard een dag achter, omdat ik dinsdags op mijn kleindochter past en zij al heel vroeg wordt gebracht; dus op woensdag lees ik dinsdag en op donderdag dus woensdag etc.
En zo kwam ik dus vandaag bij dit woord uit.

In het boekje over Gods namen ben ik aangekomen bij ‘De Heer mijn Rots’, oftewel ‘Jaweh Tzuri’.
Deze week draait alles dus om Gods bestendigheid, bescherming en trouw.
En het woord dat dit het beste weergeeft, is het woord ‘Rots’.
Dit betekent dus dat als wij bidden tot de Heer, of zien op Hem, dat we bidden of zien op Degene op wie je altijd kunt rekenen.

Rotsen geven schaduw, bescherming en veiligheid in de woestijn.
Ze werden gebruikt om altaren, tempels, huizen en stadsmuren op te bouwen.
Maar ook om belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël te gedenken.

Met deze woorden moest ik automatisch denken aan de gelijkenis van de Here Jezus uit Mattheüs 7:24-27 over de wijze en de dwaze man.
De één bouwt zijn huis op het zand en de ander bouwt zijn huis op een rots.
Als de stormen en regens komen, stort zijn huis niet in, want het staat vast op de rots.
Het huis van de dwaze man echter stort in, omdat de regen het zand wegspoelt.
Wat is ons fundament?
God, Jezus, Zijn woord, of de wereld, wat we zien?
Gebouwd op de Rots Jezus is ons fundament vast.
Stormen en regen kunnen komen, maar ziende op Hem hebben we vaste grond onder onze voeten.
Als Hij de Rots is, de zekerheid van ons bestaan, ons leven, dan kan er van alles gebeuren, maar we zullen staande blijven.

Toen ik als eerste de tekst las van vanmorgen, moest ik gelijk aan Petrus denken, die toen hij Jezus herkende die over het water naar hen toe kwam, per direct naar Hem toe wilde.
Impulsief als hij is, roept hij naar Jezus: ‘Heer, mag ik komen,’ en als Jezus ‘ja’ zegt, stapt hij uit de boot en loopt over het water naar Jezus toe.
Zolang hij naar Jezus keek ging alles goed, toen hij echter op de wind en de golven ging letten, werd hij bang en hij zakte in het water weg.
‘Heer, red mij,’ klinkt het vervolgens en Jezus steekt Zijn hand uit en pakt hem vast.
Het is niet genoeg om te zeggen en te belijden dat Jezus onze Rots is, we moeten wel op Hem, op Zijn woord, blijven zien!
Anders wordt ons leven als het huis op het zand.
De grond spoelt weg en ons huis stort in.
Niet zien op Jezus betekent zien op de wind en de golven, betekent zien op de omstandigheden, in plaats van op Degene die over alles heerst.

Als kinderen van Hem, van de Allerhoogste, kunnen we vaststaan als de berg Sion.
Niet omdat wij zo sterk en goed zijn, maar omdat Hij onze Rots is; trouw, bestendig, beschermend.
En alsof dit nog niet genoeg is zegt God ook nog dat Hij Zijn volk altijd zal omringen zoals de bergen Jeruzalem omringen.
Als een Rots  zal Hij zijn om Zijn volk heen, trouw en vol bescherming, als de armen van een moeder rond haar kind.

En door ons geloof in Hem, in het verlossende werk van de Here Jezus Christus, delen wij in deze beloften, geënt als we zijn op de stam Israël.

Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.
1 Samuël 2:2

De HEER is mijn Rots, mijn vesting, Hij is mijn Redder.
Mijn God, mijn Rots, bij U kan ik schuilen.
Mijn schild, mijn machtige bevrijder, mijn bolwerk, mijn toevlucht, U bevrijdt mij van alle geweld.
2 Samuël 22:2,3


Jezus, U bent grond waarop ik loop;
de lucht die ik inadem om te leven.
U bent het die mij vult met hoop
en mij altijd met liefde zal omgeven.
 
- Amen -


1 opmerking:

  1. Hoi Rita, bedankt voor deze post. Vanmorgen werd ik door matt.25 bepaald bij iets dat hiermee te maken heeft. Als ik aan Gods koninkrijk denk, waar kijk ik dan naar? Naar alles dat ik fout zou kunnen doen, dus naar de golven en de wind? Of kijk ik naar het goede dat ik door Zijn Liefde kan doen? Dus naar Hem en Zijn Woord?
    Hartelijke groeten en een gezegende dag,
    Erik Provoost

    BeantwoordenVerwijderen