zaterdag 23 februari 2013

Hij zal je hart versterken

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER  is ...    (51)

Zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, gij allen die op de HERE hoopt!

Psalm 31:25

Soms is er een woord in mijn Stille Tijd en soms is het toch wel even zoeken naar een tekst of gedeelte dat de klik geeft om over te schrijven.
Maar ik wil dit jaar gewoon met grote regelmaat tijd apart zetten om vanuit de Bijbel te zien het groot en indrukwekkend God is.
Op de momenten dat het zoeken is, gaat stilletjes een gebed naar omhoog: ‘Heer, geef U mij een woord, een tekstgedeelte; Help mij, Heer, help mij’, laat mij zien wat U wilt dat ik zie, lees, over mag schrijven.

En zo was ik opnieuw aan het rondkijken en mijn oog viel op bovenstaande tekst.

‘Zijt sterk, en Hij zal Uw hart versterken, gij allen die op de HERE hoopt!’

Dat raakte mij.
God zal het hart versterken van een ieder die zijn/haar vertrouwen op Hem stelt!
Wees sterk, houd moed, God zal het doen!

Ach wat kan ons hart zwaar zijn van zorgen en verdriet.
Wat kunnen we het gevoel hebben dat het uit elkaar barst van verdriet.
Wat kunnen we het gevoel hebben dat het ineenkrimpt van pijn om …
Ons hart, de zetel van ons gevoel.
Als we toch alleen op die gevoelens af zouden gaan …

David, de schrijver van deze Psalm, weet daar alles van.
Lees de gehele Psalm maar eens door en zie hoe het op en neer gaat in deze Psalm.
Hij roept het uit tot God en legt Hem zijn nood voor en vervolgens spreekt hij weer over de hulp die God geeft.
In sommige verzen proef je de diepte van zijn pijn en verdriet, zijn zorgen en zijn nood; je voelt als het ware mee hoe zijn hart ineenkrimpt door alles wat er gebeurt.
Toch weerklinkt steeds opnieuw zijn vertrouwen op God en daar eindigt hij dan ook deze Psalm mee.
Wat hij weet van God, wat hij steeds opnieuw heeft mogen ervaren, meemaken, daarmee wil hij iedereen bemoedigen en aanmoedigen om toch vooral op God te blijven vertrouwen.
Want Hij zal ons beschermen, Hij zal ons helpen.

David legt zijn hele ziel bloot in de Psalmen; al zijn gevoelens, de diepste diepten van zijn ziel laat hij zien.
Zijn worstelingen, zijn vreugden, toppen van bergen en de diepste dalen, maar overal vindt hij –vroeg of laat–  God.
En daarover spreekt hij steeds weer en spoort hij iedereen aan om toch op God te blijven vertrouwen,
Want wat God belooft, dat doet Hij.
David weet dat uit ervaring.
En zo kan hij ook zeggen, dat Hij het is die ons hart, dat zo bezwaard kan zijn, zal versterken.
En zo raak ik opnieuw onder de indruk van wie God is, van wat Hij doet, wilt doen, voor wie op Hem zijn/haar vertrouwen stelt.

1 opmerking: