vrijdag 8 februari 2013

Terugblikken (2)

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...    (38)

Gister heb ik geschreven over hoe goed het is om regelmatig terug te kijken naar wat God in je leven heeft gedaan; het eventueel op te schrijven, zodat je het niet vergeet.
Eén daarvan heb ik al gedeeld onder het kopje ‘Door Mijn Geest’, nav. de tekst uit Zacharia 4:6; nu wil ik je graag nog even meenemen naar Jesaja 60:1 en daarmee getuigen van Gods liefde en trouw.

Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de Heer.

Jesaja 60:1

Van mijn zelfbeeld en zelfvertrouwen was niet veel meer over, na een aantal jaren te hebben thuis gezeten, vanwege psychische problemen van twee van onze kinderen, die jaren lang waren gepest.
Eerst kon ik de deur niet uit, later durfde ik niet goed meer.
Waarover kon ik nog meepraten?
Mijn wereldje was klein geworden en ik had zo goed als verleerd hoe met mensen om te gaan.
Toen kwam het moment, dat God me vroeg uit te stappen in geloof en in het vertrouwen dat Hij met mij mee zou gaan.
Het is nu alweer vierenhalf jaar terug dat ik de eerste stap heb gezet door deel te nemen aan een cursus voor vrouwen bij de Driehoek in Amersfoort.
Het was niet makkelijk, soms heel confronterend, pijnlijk, maar het was de eerste stap in het geloof dat God een doel, een plan heeft met mijn leven.
Het was de eerste stap uit de leugen dat ik toch niet veel waard ben.
Het was de eerste stap weg van de verlammende angst die me soms zo in de greep kon hebben, dat ik bij voorbaat dingen uit de weg ging.
Ik was als een rups die in haar cocon langzaam transformeerde in een vlinder,  en nu zo ver was om ook als vlinder uit de cocon te komen, om vervolgens als een prachtige vlinder haar weg te gaan, te worden de persoon zoals God die heeft bedoeld te zijn.
En zo ontsproot uit mijn binnenste het volgende gedicht, na een heftige confrontatie met mezelf tijdens die cursus voor vrouwen.
 
Mijn geliefde dochter

Nog voor jij was geboren,
nog voor iemand wist van jouw bestaan,
wist Ik reeds dat jij zou komen
en hoe jouw weg zou gaan.

Ik heb jou gewild.
Ik zag jouw vormeloos begin.
Ik liet jou in de moederschoot groeien
en gaf jouw leven zin.

Ik was erbij
toen je werd geboren,
je diep ademhaalde
en je eerste kreet liet horen.

Ik zag hoe je groeide
van klein kind tot volwassen vrouw;
en Mijn hart loopt over
van Mijn liefde voor jou.

O, hoe mooi ben jij,
Mijn dochter, Mijn geliefd kind!
Als een glanzende, zoete parel,
zo intens door Mij bemind.

Je bent voor Mij zo kostbaar,
zo waardevol en hooggeschat,
dat Ik je bij de hand neem,
met je meegaat op je levenspad.

Voel dat kleine, zuchtje wind,
dat is de streling van Mijn hand.
Een teken van Mijn liefde,
de onzichtbare band.

Zie de regen stromen,
voel de druppels op je gezicht.
Ervaar het als Mijn zegen,
speciaal op jou gericht.

Als dan de zon daarna schijnt,
haar stralen jou omarmen,
dan ben Ik het
Die jouw hart wil verwarmen.

En, zoals de sneeuw de aarde bedekt,
bedekt het bloed van Mijn Zoon jouw zonden.
Ik gaf Zijn leven prijs voor jou,
door Hem zijn wij met elkaar verbonden.

Zo groot is Mijn liefde voor jou,
zo waardevol en kostbaar ben jij!
Dit alles had Ik voor jou over,
hierdoor is de weg vrij.

En zo, Mijn geliefde dochter, Mijn geliefd kind,
strek Ik Mijn hand dagelijks uit naar jou.
Er is niets meer dat Ik kan doen of zeggen
om je te laten zien hoeveel Ik van je hou.

Twee cursusavonden later was de afsluiting.
Van ons allemaal werd gevraagd om iets te maken of te doen, wat zou uitbeelden/laten zien, wat we hebben geleerd of wat deze cursus voor ons heeft betekend.
Na aanleiding van deze opdracht heb ik het volgende gemaakt.
 
 
Onderin komt symbolisch de vlinder uit haar cocon gekropen.
In het midden is de vlinder uit de cocon.
Met het einde van de cursus, was ik voor mijn gevoel, bezig met uit de cocon te klimmen, met de bedoeling te worden als die mooie vlinder in het midden.
Links bovenin is het kruis en beide vlinders zijn met het kruis verbonden, want of ik nu in de cocon zit of eruit ben, ik ben en blijf afhankelijk van mijn Redder, de Here Jezus Christus.
Jezus, Gods Zoon, is onlosmakend met mijn leven verbonden.
Zonder Hem ben ik dood.
Zowel het kruis, als de rozen rechts en onderin, symboliseren de liefde van de Here Jezus en die liefde is rondom mij, altijd.
Rechts bovenin heb ik het kaartje met de tekst geplakt; een woord, waarvan ik later pas begreep, dat het speciaal voor mij  persoonlijk was.

Arise, shine, for your light has come,
and the glory of the Lord rises upon you.

“Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de Heer.”

Jesaja 60:1

God wilde, dat ik uit zou stappen.
Uit het isolement in Zijn Licht.
God heeft mij laten zien, dat ik waardevol ben en dat Hij mij gaven en talenten heeft gegeven, waarvan Hij zo graag wil, dat ik ze zou gaan gebruiken en ontwikkelen.
Het heeft mij gebracht tot de volgende belofte:

" HEER, Vader God, wat U ook op mijn pad brengt, ik ga dat doen."

Ik had dat ooit eerder gedaan en dat had consequenties, echter door allerlei omstandigheden was ik weer terug bij af, maar God had opnieuw laten zien, dat Hij trouw is, dat Hij mij liefheeft, mij niet loslaat.
Opnieuw kreeg ik van Hem een kans.
En opnieuw kwam !! dezelfde vrouw !! als jaren daarvoor naar mij toe en reikte nieuwe mogelijkheden aan.
Nieuwe kansen om mijn gaven en talenten te ontdekken en van daaruit te ontplooien.

De keuze was echter aan mij.
Kom ik mijn belofte na, of vind ik het te eng en haak ik daardoor af!?
 
God is een God van trouw; Hij geeft niet op ook al gaat het steeds weer mis.
Hij vergeeft als wij belijden en geeft ons nieuwe kansen.
Misschien is Zijn roep vandaag wel voor jou.
 

Filmpje  -  De les van de vlinder

Voor het vervolg >> Klik hier <<

2 opmerkingen: