dinsdag 19 februari 2013

Onwrikbaar en onwankelbaar

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...    (47)

Bergen zullen wijken,
heuvels wankelen,
maar onwrikbaar is Mijn liefde voor jou,
onwankelbaar Mijn belofte van vrede en vriendschap.
De Heer heeft gesproken,
Hij die met jou begaan is.

Jesaja 54:10

Na twee aardig heftige weken verlang ik naar rust  en vrede, naar een stil en leeg huis, naar even alleen zijn, me even afsluiten voor alles en in de stilte komen dicht bij mijn Heer.
Misschien ervaar ik het nu juist vandaag wel extra omdat onze kleindochter er is en op zo’n dag ligt verder alles natuurlijk (bijna) stil en geniet ik gewoon van haar.
Ze slaap natuurlijk ook nog twee keer, waardoor mijn  dag nog niet helemaal door haar wordt ingevuld.
De ongecompliceerdheid van dit kleine jonge leven draagt een stukje rust met zich mee, maar haar vrolijke lieve karakter speelt ook een zeer grote rol hierin.

Hoewel gister het woord ‘Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn’ in mijn gedachten kwam en vooral nu best toepasselijk lijkt, is het juist het bovenstaande woord dat me nu zo bemoedigd.
Misschien komt dat wel omdat mijn ziel een beetje mat is; moe en mat.
Maar de woorden van hierboven geven me als het ware gewoon de energie die ik nodig heb om door te gaan.

Aan Zijn liefde mag en kan ik mij optrekken, want zij staat vast als een rots.
Aan Zijn belofte van vrede en vriendschap mag ik mij laven.

Laven, ja, ik weet het, het is een oud woord, maar op de één of andere manier vind ik het een prachtig woord.
Voor mij gaat dit dieper dan verfrissen of verkwikken.
Er ligt een stukje troost bij in, naast dat mijn dorst wordt gelest en mijn ziel gevoed.
Zijn vrede vult mij, Zijn vriendschap is de klap op mijn schouder en Zijn liefde de uitgestoken hand  die mij weer op de been helpt.

En zo spreekt Hij door Zijn woord heen tot mij en ik ervaar hoe Hij met mij, met mijn leven is begaan.

Misschien schudt de grond dan wel onder mijn voeten, en krimpt er soms van alles ineen in mij door wat er gebeurt, maar Zijn liefde voor mij staat als een rots, net als Zijn belofte van vrede en vriendschap.

En met deze woorden uit Jesaja verdwijnt alles wat er speelde naar de achtergrond, zelfs mijn gevoelens van vermoeidheid en matheid verdwijnen als ik deze woorden indrink.

Onwrikbaar is Mijn liefde,
onwankelbaar Mijn beloften
van vrede en vriendschap
voor jou.

Zie je bergen wijken?
Zie je heuvels wankelen?
Schudt de grond onder
je voeten?
Wordt je leven door elkaar
geschud?

Zie op Mijn woord,
Ik heb toch gesproken.
van Mijn liefde, vrede en vriendschap
voor jou!

De andere vertalingen spreken zelfs van een verbond van vrede, wat mijns inziens nog verder reikt, nog dieper gaat dan Zijn beloften.
‘En het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere Uw Ontfermer.’
Welk een liefde ligt er besloten in deze woorden; welk een bewogen hart ligt er achter.

Dank U wel, lieve Vader, voor Uw grote liefde, voor Uw bewogen hart.
Voor mij.
Voor een ieder van ons.

Hoe groot zijt Gij!
Hoe groot zijt Gij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten