zondag 29 maart 2015

Dag 40 - Moedertrots of ...

De vrouw die het ‘beste’ voor haar zonen wilde.
Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. …
‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in Uw koninkrijk naast U mogen zitten …
Mattheüs 20:20,21


Nederig knielt ze neer, ze wil Hem iets vragen.
‘Zeg het maar,’zegt Hij.
En dan komt het:
‘Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten , de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand in Uw Koninkrijk.’

Zeg me …
Beloof me …

Zouden ze thuis hebben gesproken over wat Jezus eerder had gezegd?
 ‘Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid,  ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.’  (Mattheüs 19:28)
Zou daardoor de vraag in haar hoofd zijn opgekomen?
Ze wil het beste voor haar zonen, het meeste, en dat zijn de plaatsen naast Jezus, aan iedere kant van Hem één.

Ik proef overmoed in haar woorden.
Overmoed, dat zo makkelijk kan ontstaan als mensen ons prijzen, ons als belangrijk neerzetten, of als ons een hoge functie wordt  beloofd of gegeven, of …
Ik proef hebzucht in haar woorden.
Meer willen, met minder eigenlijk geen genoegen willen nemen.
Alleen maar het beste, het meeste, het mooiste, het grootste, het hoogste ...

Ik vraag me af of ze thuis ook gesproken hebben over wat Jezus als laatste heeft gezegd; wat Hij daarmee bedoelde, wat dat betekende voor hen.
‘Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’  (Mattheüs 19:30)
Zou ze dan nog gekomen zijn met haar vraag of zou ze dan van te voren al begrepen hebben dat haar vraag niet op z’n plaats was?

Vele eersten de laatsten, vele laatsten de eersten.
Gevaar loert aan beide kanten.
Hoogmoed, trots die ons de eersten wil doen zijn.
Hoogmoed, trots, ook als we doorslaan naar de andere kant; hoogmoedige nederigheid …


Geef mij een hart als het Uwe, Heer Jezus, dienstbaar en bewogen.
Laten Uw gedachten mijn gedachten zijn, gericht om God te behagen en te verhogen.


Over de vrouw die het beste voor haar zonen wilde, kun je lezen in:
Mattheüs 20:20-28

Gedachten bij het boekje 'Vrouwen rond het kruis'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten