maandag 9 maart 2015

Dag 20 - Loslaten en vertrouwen

De vrouw die alles gaf.
‘Ik verzeker jullie; deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen …’
Marcus 12:43


Citaat boekje:
‘Laat los waaraan je vastzit en vertrouw op God.’

‘Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult.
Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.
Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven?’
Lucas 12:22-24

Zou dit woord in haar gedachten zijn geweest toen zij alles gaf wat ze had?
Gaf ze vanuit het vertrouwen dat God haar zag en wist wat ze nodig had?
Gaf ze vanuit het vertrouwen dat God zou voorzien?

Hoe is dit bij mij?
Zowel op financieel gebied als op andere terreinen van mijn leven.
Durf ik los te laten en te vertrouwen als God dit van mij vraagt?

‘Vertrouw op de Heer
 met uw ganse hart …’
(Spr. 3:5a)


Meer dan een ander
heeft zij gegeven.
En dat, terwijl ze nauwelijks
meer iets had om van te leven.
Groot is haar geloof
en haar vertrouwen;
Een voorbeeld voor ons allen
om gewoon op Hem te bouwen.

Het verhaal kun je vinden in:
Marcus 12:38 tot 13:2
Lucas 20:45 tot 21:6

Gedachten bij het boekje 'Vrouwen rond het kruis'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten