zondag 8 maart 2015

Dag 19 - ..., maar de Heere ziet het hart aan

De vrouw die alles gaf.
‘Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld inwierpen.’
Marcus 12:41


Jezus zit tegenover de offerkist.
Het contrast tussen de mensen die voorbijkomen is groot, zeer groot.
Rijk en arm; de gaven veel of weinig.

O, wat vallen ze graag op, de schriftgeleerden in hun lange gewaden.
Wat worden ze graag begroet op de markt, en zitten ze graag op de voorste banken in de synagoge en op de beste plaatsen aan de tafel.
Ze bidden ellenlange gebeden en wat geven ze keurig hun tienden …

Dan komt zij, een arme vrouw die niet anders heeft dan 2 penninkjes; 2 koperen muntstukjes, die niet veel meer waard zijn dan een paar cent.
Zij gaf van wat zij eigenlijk niet missen kon, van wat ze eigenlijk zelf zo goed kon gebruiken, ja, zelfs nodig had.
Maar niemand die er op let, niemand die het ziet.
Niemand?

‘Arm en rijk,
Jezus ziet het aan.
Liefde en bewogenheid
doorstromen Zijn hart,
als Hij de arme weduwe
voorbij ziet gaan.’

‘En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, …’
Marcus 6:34a

Ze zag en
was bewogen
met hen die
het misschien
nog minder hadden
dan haar.

Ze zag en gaf
van het kleine beetje
dat ze had;
voor God echter
was het meer dan
alle gaven van de rijken
bij elkaar.

‘…, want de mens ziet aan wat voor ogen is,  maar de HEERE ziet het hart aan.’
1 Sam. 16:7b

Geef mij een hart, Heer,
dat ziet en bewogen is.
Geef mijn een hart,
dat ziet en geeft.

Geef mij een hart, Heer,
dat ziet voorbij zichzelf.
Geef mij een hart, Heer,
waarin Uw liefde leeft.


Het verhaal kun je vinden in:
Marcus 12:38 tot 13:2
Lucas 20:45 tot 21:6

Gedachten bij het boekje 'Vrouwen rond het kruis'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten