maandag 11 maart 2013

WWJD

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER  is ...    (62)

Laat zo je licht schijnen voor de mensen, opdat zij jouw goede werken zien en je Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Mattheüs 5:16

What Would Jesus Do?
Alles in het leven van de Here Jezus is erop gericht om Zijn Vader in de hemel te verheerlijken.
Zelfs al op jonge leeftijd is Hij Zich ervan bewust wie Hij is en wie Zijn Vader is en wat dat betekent.

Twaalf jaar oud was Hij, toen Zijn aardse ouders Hem kwijt waren na het vieren van het Paasfeest in Jeruzalem, waar hij voor het eerst mee naar toe mocht.
Als Zijn ‘ouders’ Hem dan na heel lang zoeken uiteindelijk vinden in de tempel tussen de schriftgeleerden en zij eigenlijk boos zijn om Zijn ‘ongehoorzaamheid’ en zij Hem daarover ter verantwoording roepen, antwoord Hij: ‘Waarom hebt u naar Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn waar Mijn Vader is?
Onbegrijpelijk voor Zijn ‘ouders’, maar Hij ging wel weer met hen mee naar huis.
‘Bezig zijn met de dingen van Mijn Vader …
Van Hem leren, voor …’

Wat ik (ook) zo bijzonder vind  aan het leven van de Here Jezus is Zijn gehoorzaamheid aan Zijn Vader.
Toen ik nog niet beter wist, had ik zoiets van, ja, makkelijk zeg, Hij is immers de Zoon van God, zonder zonde, dus gehoorzaam zijn is voor Hem niet zo moeilijk.
En als je de verhalen lees over Jezus als twaalfjarig jongetje in de tempel, maar ook als Hij Zich laat dopen, Zich door de Geest de woestijn in laat leiden, in Zijn onderwijs en in Zijn wonder en tekenen die Hij doet, dan zou je dat ook wel denken.
Moeilijker wordt het als je kijkt naar Zijn lijden en sterven; al realiseerde ik me toen ik nog jong was niet, dat Hij dit door dit lijden heen heeft geleerd.
Daar kwam ik pas jaren later achter.
Hebreeën 5:8 spreekt hiervan.
‘Ofschoon Hij de Zoon van God was, heeft Hij door alles wat Hij geleden heeft, gehoorzaamheid geleerd!’

Dat we God meer eren met gehoorzaamheid dan met wat anders blijkt uit 1 Samuël 15:22, waar staat:
 ‘Zijn offers de HEER even lief als gehoorzaamheid aan Zij bevelen?
Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers; luisteren gaat boven het vet van rammen.’
Jezus deed hier beide, Hij in gehoorzaamheid aan Zijn vader offerde Hij Zichzelf.
En Hij eerde Zijn Vader door gehoorzaamheid tot in de dood.

Hoewel de rage van de WWJD armbandjes een beetje is afgelopen (dacht ik), blijft het wel een actuele vraag.
Wat zou Jezus doen?
Toch, als het gaat om de Vader te eren door gehoorzaamheid te leren door lijden heen, haken velen af.
Veel liever richt men zich op de wonderen en tekenen van de Here Jezus, op de zegeningen die we zullen ontvangen als wegeloven en gehoorzaam zijn.
En vergeten wordt (of in ieder geval weinig over gesproken) dat Jezus Zelf gehoorzaamheid heeft geleerd door het lijden heen.

WWJD?
Wat zou Jezus doen?


God die mens werd en gehoorzaamheid leerde door lijden heen.

Hoeveel wonderen en tekenen Jezus ook heeft gedaan; hoeveel onderwijs Hij ook heeft gegeven en hoe Hij Zijn Vader ook eerde in alles wat Hij deed, uiteindelijk draait het maar om één ding: Hij eerde Zijn Vader in alles door gehoorzaamheid!
Gehoorzaamheid uit liefde!

Als wij ons licht willen laten schijnen voor de mensen zodat zij onze goede werken zullen zien en de Vader in de hemel verheerlijken, dan zullen ook wij, net als de Here Jezus gehoorzaamheid moeten leren.
En ja, dat betekent vaak juist door lijden heen.

Heer Jezus, vergeef mij dat ik er ooit zo makkelijk over dacht.
Dank U wel, dat U mijn ogen hebt geopend en ik mag zien, hoe ook U gehoorzaamheid hebt moeten leren.
Dit maakt mij stil, Here, dat U dit ook moest leren.
Opnieuw besef ik hoe U werkelijk naast mij gaat in alles wat ik doe en dat niets, maar dan ook niets U vreemd is.

Ik buig mij, Heer,
voor wie U bent
en ik geef U
alle lof en eer.

Dat U dit voor mij,
voor ons, hebt willen doen
is haast niet te bevatten.
Ik kan niet anders
dan U prijzen, Heer.

U wil ik aanbidden.
Heilig, heilig, heilig roepen
met al de engelen saam;
keer op keer op keer.

- Amen -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten