zaterdag 2 maart 2013

Dit is Mijn geliefde Zoon

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER  is ...    (58)

En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, de Man naar Mijn hart.’

Mattheüs 3:16,17


Het is zo mooi.
Als ik kijk naar waar ik gister over geschreven heb en dan naar de woorden van vandaag, dan vind ik dat toch zo bijzonder.
Jezus heeft Zijn positie, Zijn plaats in de hemel opgegeven om mens te worden.
De heerlijkheid die Hij bij Zijn Vader had, ruilde Hij in voor een leven als dienstknecht.
Maar dat Hij deed wat de wil van Zijn Vader was, blijkt wel uit dit bijzondere moment aan de oever van de Jordaan.

Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth, was door God uitgekozen om aan iedereen te vertellen van de komst van de Here Jezus.
Zijn vader, Zacharias, sprak na zijn geboorte deze profetische woorden uit over zijn zoon: ‘En jij, mijn kind, zult worden genoemd: profeet van de Allerhoogste. Want jij zult voor de Heer uitgaan, jij zult voor Hem de weg banen, jij zult Zijn volk leren inzien dat zij gered zullen worden, door Gods vergeving van hun zonden.’ (Lucas 1:76,77)
Op de vraag ‘Wie zegt u zelf dat u bent?’ die later naar hem toekomt, antwoord hij in Johannes 2:23,26,27: ‘Ik ben een stem die roept in de woestijn: Maak recht de weg van de Heer.’ Ik doop met water, maar in jullie midden staat Hij die jullie niet kennen: Hij die na mij komt; ik ben het niet waard de riemen van Zijn sandalen los te maken.’
En bij deze Johannes komt Jezus om Zich ook te laten dopen in de Jordaan.

Johannes probeert eerst Jezus nog tegen te houden, maar Jezus geeft aan dat wat God wil gebeuren moet.
En Johannes doopt Hem.

Zodra Jezus echter gedoopt is en uit het water omhoog komt, gebeurt er iets zeer wonderlijks.
De hemel gaat open en de Geest van God daalt als een duif neer op Jezus.
Dan klinkt er een stem uit de hemel die zegt: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, de man naar Mijn hart, in wie Ik Mijn welbehagen heb!’

Voordat Jezus aan Zijn bediening hier op aarde begint, laat God weten dat Hij Zijn Zoon is.
God erkent ten overstaan van Johannes en al degenen die daar waren, dat deze Jezus Zijn Zoon is.
En niet alleen maar Zijn Zoon, maar Zijn geliefde Zoon.
Alsof God wil zeggen tegen iedereen die daar is en door Zijn woord, de Bijbel, tegen iedereen: Dit is Mijn Zoon, en Ik houd ontzettend veel van Hem.
Hij is Mij zo ontzettend dierbaar; Hij is de vreugde van Mijn hart.
Alles in Mij verheugd zich in en om Hem.
Ik wil dat jullie dat weten!

Ik wil dat jij het weet, Johannes.
Ik wil dat de mensen die daar waren het weten en Ik wil dat een ieder die Mijn woord hoort en leest, het weet!
Deze Jezus is Mijn geliefde Zoon, de man naar Mijn hart; in wie Ik mijn welbehagen heb!

O, welk een bevestiging ontvangt Jezus hier van Zijn Vader!
Welk een erkenning van wie Hij is en voor wat Hij moet gaan doen.
Welk een onderdompeling van liefde van de Vader naar Zijn Zoon.

Alsof ik dit tafereel
voor mijn ogen zie gebeuren;
de hemel open zie gaan,
de woorden hoor,
de erkenning
en bevestiging zie
en de liefde ervaar.

In diepe eerbied
en met heilig ontzag
buig ik opnieuw
mijn hoofd
en word me
van mijn groeiende liefde
voor Hem gewaar.

2 opmerkingen:

  1. Ja, mooi he?! Zelf vind ik het een van de ontroerendste gedeeltes uit de evangeliën. Jezus die de wil van de Vader doet en dan die bevestiging krijgt.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik denk dat dit bijbelgedeelte voor zoveel mensen een grote betekenis heeft! Geweldig dat jij het zo met woorden vangt!

    BeantwoordenVerwijderen