dinsdag 6 december 2016

Ik geef je eeuwig leven!Heer, Uw woord klinkt:
‘Want alzo lief heb Ik de wereld gehad,
dat Ik Mijn eniggeboren Zoon gegeven heb,
opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft!’

Hoor je Me goed, Mijn kind!
Eeuwig leven is voor jou
als je gelooft!
Twijfel toch niet langer,
laat je toch niet in de war maken.
Luister alleen naar Mij,
naar wat Ik tegen je zeg,
en geloof Mij op Mijn woord.

Ik hou zoveel van de mens,
van jou,
dat Ik Mijn enige Zoon 
naar de wereld stuurde
om te lijden en te sterven 
voor jullie zonden,
zodat de weg tot Mij 
weer vrij zou zijn,
en je straks voor eeuwig 
bij Mij  kunt zijn.

Niets dat jij doet, of laat,
kan dat bewerken,
alleen geloof 
in het volbrachte werk
van Mijn Zoon Jezus.
Neem dit Geschenk van Genade
toch aan, Mijn kind,
en geloof dat eeuwig leven
jouw deel is!

Nog even 
en dan vieren jullie 
opnieuw ‘Kerst’,
herdenken jullie de komst
van Mijn Zoon naar de wereld, 
en toch, 
toch zijn er nog velen
onder jullie, 
die wel geloven dat Hij kwam, 
en waarvoor Hij kwam,
maar toch nog leven in gebondenheid,
omdat ze niet de zekerheid hebben
dat ze gered zijn door Zijn vergoten bloed.

Mijn lieve kind,
open je ogen,
open je oren,
open je hart,
voor Mijn woord!
‘Ik had de wereld zo lief
dat Ik Mijn eniggeboren Zoon,
Degene wiens geboorte jij 
deze dagen herdenkt en viert,
gegeven heb, opdat een ieder,
EEN IEDER, Mijn kind,
niet verloren gaat,
maar EEUWIG LEVEN heeft.’

Och, Mijn geliefde kind,
Mijn hart is zo bedroefd om jou,
om jouw twijfel, 
jouw leven in onzekerheid.
Neem Mijn woorden aan, Mijn kind,
je mag het zeker weten,
want Ik heb het Zelf gezegd;
Ik heb gesproken.


Naar: Johannes 3:16

1 opmerking: