zondag 4 december 2016

Gezien ...

‘Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in Uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.’

Psalm 139:16


Afgelopen vrijdagmorgen was onze maandelijkse gebedsochtend voor Vervolgde Vrouwen en het waren deze woorden uit Psalm 139, die één van de vrouwen waar we voor baden, bemoedigde.
En wel op zo’n manier, dat zij vanuit haar wanhoop en verdriet, haar hoofd ophief naar God, en zichzelf en haar zeven kinderen voor Zijn troon bracht en pleitte dat God Zijn beloften na zou komen, nu zij alleen en zonder inkomsten was achtergebleven nadat haar man was vermoord om zijn geloof.
‘Heer, hier ben ik met mijn zeven kinderen …’ 

Met deze woorden moet ik denken aan het verhaal van koning Hizkia (Jesaja 37), waar Hizkia met een brief van koning Sanherib van Assur naar de tempel gaat en hem open neerlegt voor God.
‘HEERE van de legermachten, God van Israël, …
Neig, HEERE, Uw oor, en luister; open, HEERE, Uw ogen en zie. …’
(vers 16,17)


Misschien zijn jouw woorden nog wel de woorden uit Psalm 22 ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten’ en is je pijn en verdriet het enige wat je voelt en ziet.
Dan is het mijn gebed, dat je net als deze moeder van zeven kinderen zo bemoedigd wordt door de woorden van Psalm 139, dat je ook in staat zult zijn om je hooft naar boven te richten, van je pijn en verdriet af, naar Degene die jou kan helpen.
Zijn ogen zagen niet alleen haar, maar ook jou, vanaf het allereerste begin, van toen je nog geen enkele vorm had, toen je zelfs nog verborgen was voor je moeder en vader en alles werd opgeschreven in Zijn boek.
God zorgt voor je!
Hij zegt ook tegen jou:
‘Ik droeg je vanaf je prilste bestaan, Ik nam je op de arm vanaf je geboorte.
En Ik blijf je dragen , tot je oud en grijs bent.
Ik heb het gedaan en Ik blijf het doen; Ik neem je op de schouders, Ik red je.’
Jesaja 46:3b,4

Wat het ook is wat deze maand zo zwaar maakt voor jou, neem het op en ga ermee naar de Heer.
Leg het, net als die moeder van zeven kinderen en als Hizkia, aan Hem voor; je mag immers vrijmoedig naderen tot de troon van genade!
Pleit op Zijn beloften en vertrouw dat Zijn hulp komt op het juiste moment.


Heer, hier ben ik met al mijn zorgen en noden,
met mijn eenzaamheid, mijn pijn en mijn verdriet.
U hebt beloofd in Uw woord dat U er altijd voor mij zal zijn,
vergeet mij dan ook nu in deze tijd van moeiten niet.

Heer, hier ben ik, en ik spreid hier alles voor U uit.
Zie naar mij om, ja, hoor naar mijn gebed.
U bent de Almachtige, maar ook mijn Vader;
U bent de God, die verlost en redt.

Hier ben ik, hier ben ik, Heer
 en ik leg alles aan Uw voeten neer ….Geen opmerkingen:

Een reactie posten