dinsdag 13 december 2016

Het Licht schijnt in de duisternis!

Als je geest door een wolk bedekt is,
kan alleen Gods Licht je helpen
om alles weer helder te zien.

Uit: Ik fluister je naam
Van: L. Cote


Een prachtig citaat uit het boek ‘Ik fluister je naam’ van Lynn Cote.
Het is al ‘k weet niet hoelang geleden dat ik dit boek heb gelezen, maar deze regel raakte mijn hart; waarschijnlijk, omdat mijn geest vroeger regelmatig door wolken was bedekt.
En zoals gewoonlijk met dingen die mijn hart raken, heb ik hem opgeschreven en zorgvuldig bewaard.
Vandaag kwam ik hem weer tegen als mijn verlangen om te schrijven mij bij mijn ‘lijstje’ met citaten bracht.


Misschien is jouw geest op dit moment wel met een wolk bedekt; zie je alles door een donkere mist.
Is het binnenin je net zo grauw als dat het buiten is en verlang je ernaar dat deze maand maar snel voorbij is.
En misschien zelfs wel deze hele winter; zie je gewoon uit naar het voorjaar, naar dagen die lichter en langer zijn.

Ik wil beslist niet over deze dingen heen walsen, ik weet immers hoe sterk deze wolken kunnen zijn.
Maar toch, toch is het citaat zo’n waarheid!
Dat heb ik immers zelf ervaren; dat is immers waarheid geworden in mijn eigen leven.
Want hoe meer ik met God, met Zijn Woord, bezig was, hoe lichter het werd.
Wolken, die met het minste geringste konden verschijnen, bleven steeds langer weg.
En soms, soms verdwenen ze ook, als ik achter mijn laptop kroop om te schrijven over iets dat ik gelezen had in Zijn woord, of gewoon in een boek; of wat ik gehoord had in een lied.
Hoe meer, en hoe dichter ik bij Hem kwam, hoe minder ruimte er over bleef voor de wolken.
Zwaarmoedig, noemde ik mezelf vroeger, iets, dat ik ook terugzag bij mijn vader, bij mijn broer.
Ik wilde het niet, maar het was er wel.
En toch, toch …

Hoewel ik (voor mezelf) nog steeds eerder een glas half leeg zie dan half vol, toch is er weldegelijk iets veranderd, en gebruik ik het woord ‘zwaarmoedig’ niet meer voor mezelf.
Zijn licht is gekomen en heeft de vele donkere wolken verdreven.
Zijn licht heeft me geholpen om de dingen anders te zien, om anders om te gaan met dingen, om anders naar dingen te kijken.
En Zijn Licht helpt me nog steeds.


Zijn Licht …
Zijn Woord …
Jezus!

Ik wil het niet als een goedkoop antwoord op alles geven, zo van ‘bid maar, en …’; nee, geenszins.
Maar Hij is wel Het Licht, en Het Licht schijnt in onze duisternis!
Johannes getuigde van Hem. (Joh.1:5)

En deze maand, de donkerste van het jaar, herdenken en vieren wij dat dit Licht is gekomen.
Het Licht, dat jou kan helpen om alles weer helder te (gaan) zien.
Dit wil niet zeggen dat onze omstandigheden dan zomaar zullen veranderen, maar wel het duistere in ons.
Zijn Licht in onze harten …

Dan kunnen we nog steeds verdrietig zijn, of het moeilijk hebben, maar het Licht van Zijn Vrede overheerst, waardoor we aankunnen waar we doorheen hebben te gaan.
Een vrede, die de wereld niet kent, en je ook nooit zal kunnen geven.
Vrede, Shalom, van Jezus voor jou, voor mij.
Een vrede, die alle verstand te boven gaat.


Heer, ik bid, dat U Uw Licht laat schijnen in alle levens waar het donker en duister is, om welke reden dan ook.
Ik bid, U, Heer, om harten die zich vol verlangen gaan uitstrekken naar U, naar Uw wonderbaar Licht.
Ik bid, Heer, dat Uw Licht de donkere wolken die ons bedekken, verdrijft, opdat Uw Licht ons alles helder zal doen zien.
Brengt U harten in beweging waar zij moedeloos zijn geworden van schijnbaar ongehoorde gebeden en richt ze opnieuw op U, op Uw woord, op Uw Licht.
Raak verharde harten aan en maak ze weer zacht en daarmee ontvankelijk voor U en Uw woord.
Schijn met Uw Licht in onze harten, Heer, en verlicht deze donkere wereld met Uw wonderbaar Licht, met Jezus, Wiens komst naar deze wereld we deze maand herdenken en vieren.

In Jezus ‘Naam bid ik U dit.

- Amen - 


Het Licht schijnt in de duisternis,
en doorklieft de donkere,
schijnbaar ondoordringbare, lucht.

Het Licht doorbreekt het duister,
en verlicht elk hart, dat
onder de duisternis zucht.

Het Licht schijnt in de duisternis,
en richt op wat gebogen is,
terwijl het duister vlucht.


'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, 
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, 
zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.'

Filippenzen 4:6,7

1 opmerking: