dinsdag 25 december 2012

His birth - Zijn geboorteKlik voor het filmpje op de afbeelding
 
 
Zijn geboorte...
 voorzegd in oude geschriften

 Zijn geboorte ...
 een wonder dat een rijk zou bedreigen

 Zijn geboorte ...
 zou voortbrengen een revolutie van nieuw leven
en licht brengen in een wereld die gevuld is met duisternis

 Zijn geboorte ...
 veranderde de wereld voorgoed

 Zijn geboorte ...
 zou het grootste geschenk worden
 dat God ooit gegeven heeft

 Dat het wonderbaarlijke geschenk van Christus
je huis zal vullen met geloof
je hart met hoop
 en je leven met liefde
 
 
Jezus
Het kind in de kribbe
geboren in een stal;
de mens geworden Koning
die de wereld redden zal.

Jezus
Zijn leven was een leven
in alle eenvoud en dienstbaarheid;
Zijn liefde delend en gevend
vanuit een hart vol bewogenheid.

Jezus
Zoals Hij Zijn leven leefde,
is Hij en voorbeeld voor jou en mij,
opdat wij in Zijn voetsporen zullen treden
en leven zoals Hij.

Jezus
Het kind in de kribbe
werd de man aan het kruis;
zodat er voor jou en mij
een plaats is in het Vaderhuis.

Jezus
Hem volgen betekent
je leven neerleggen voor Hem;
Hem in alles gehoorzaam zijn,
luisteren naar Zijn stem.

Jezus
Het kind in de kribbe,
geboren in een stal.
Ja, Hij is de Koning der Koningen
die deze wereld verlossen zal.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten