zaterdag 22 december 2012

Bedenk wie Ik ben

De afgelopen weken zijn drukker geweest dan me lief is, maar soms is dat even niet anders.
Soms heb je van die pieken in je leven dat alles achter elkaar of tegelijk is.
Dan ontbreek me de tijd om even achter mijn laptopje te kruipen en even te schrijven.
Mijn wekelijks stukje voor op 'In rust met U ' is ingepland in mijn weekplanning, daar komt niets of niemand tussen (afgezien van onvoorziene dingen, natuurlijk), maar zo gewoon even zitten, dat kwam er niet echt van de laatste weken.

Ook kost het omzetten van mijn gedichtensite vergt natuurlijk heel veel tijd.
Inmiddels ben ik een aardig eind op weg, maar ik zal blij zijn als ik daarmee klaar ben  en op mijn nieuwe site verder kan.
Het constante kopiëren en plakken schijnt voor mijn laptopje ook niet zo goed te zijn.
Maar goed, het is beter dan alles te moeten overschrijven.
Ook ligt er wel weer een bepaalde rust in deze simpele handelingen.
Als door de drukte mijn hoofd niet zo best wil, dan kom ik ook weer tot rust door deze simpele en eentonige handelingen, maar ook door de herinneringen die aan bepaalde gedichten vastzitten.
Sommige gedichten hebben hun eigen verhaal en herinneren me aan tijden die niet bepaald fijn waren en voor heel veel pijn en verdriet zorgden, maar nu, achteraf, mij vertellen hoe God mij, ons, er doorheen geholpen heeft.
Ze vertellen van Zijn trouw en liefde, Zijn bemoeienis, Zijn troost en kracht, Zijn geduld.
Ze vertellen mij dat Hij de Almachtige is, de Helper in nood, Degene die voorziet enz.

Dan komen mijn gedachten opnieuw weer bij het woord dat ik deze week las uit Nehemia en wel uit Nehemia 4:8b waar staat:

'Bedenk hoe groot en indrukwekkend de Heer is en vecht voor uw medeburgers, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen!’

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de Heer is en vecht voor ...

Misschien ben je op dit moment wel ontmoedigd en moe door je omstandigheden, door alles wat er is gebeurd of gebeurt, of door de dingen die spelen in je leven.
Misschien om je kind (eren), je man/vrouw, familie, werk ...
Misschien bid je al zo lang, maar verandert er niets, en dreig je moedeloos te worden en het bidden op te geven.
Dan klinkt ook voor jou (misschien wel opnieuw) dit woord van God: 'Bedenk hoe groot en indrukweekend de Ik ben en vecht!'
Open je Bijbel en lees over Hem; zie Zijn trouw, Zijn grootheid, Zijn kracht, Zijn troost, Zijn liefde, Zijn bewogenheid, Zijn majesteit, Zijn heerlijkheid, Zijn almacht, Zijn ...
Kijk terug in je leven en zie naar die momenten waar God heeft laten zien wie Hij is voor jou, hoe Hij je al eerder heeft geholpen, nabij is geweest, heeft getroost, bemoedigd.
Je omringt heeft met Zijn liefde en trouw.
Je gedragen heeft, oplossingen heeft gegeven, genezing, vergeving.
Hij is nog steeds Diezelfde, onveranderlijke God!

Blijf vechten en strijden, geeft de moed niet op!
Onderschat de kracht van het gebed niet, ook al lijkt het alsof het niet ge/verhoord wordt.
Vertrouw op Degene bij wie alle gebeden terecht komen.
Hij hoort echt ieder gebed, wat ons gevoel ons ook vertel.
Bedenk steeds opnieuw hoe bedrieglijk gevoelens zijn, maar dat Zijn woord waarheid is.
Geef niet op, Hij doet dit ook niet.

Geloof en vertrouw op Hem, Die Liefde is, rechtvaardig en trouw.
In Wiens handen wij veilig en geborgen zijn, zo ook allen die ons zo lief en dierbaar zijn.
Heere,
U bent mijn Koning;
bekleed
met majesteit en macht,
bekleed
met het hoogste gezag.

De aarde staat vast,
onwankelbaar;
zo ook Uw troon
vanaf het eerste begin.
U bent er,
U was er,
U zult er altijd zijn.
Het vult mij
met diep ontzag.

Oceanen en rivieren gaan te keer;
onstuimig bruisen de wateren.
Maar U bent machtiger
dan de bulderende zee,
dan aanstormende golven.
Ja, Heere,
van U die hoog in de hemel troont,
van U is alle macht.

Uw woorden zijn betrouwbaar.
Heiligheid is een sieraad voor Uw huis,
voor altijd en eeuwig.
Ja, U bent mijn Koning,
bekleed
met majesteit en kracht.

Naar: Psalm 93

Geen opmerkingen:

Een reactie posten