vrijdag 6 januari 2017

Tijd als leraar ...

‘Tijd is een leraar, die je op Mij leert wachten en in het duister op Mij leert vertrouwen.’

Tijd als leraar …
Heb jij het eerder gehoord, of erover gelezen, over tijd als leraar?
Ik niet, maar ik moet je zeggen dat deze zin behoorlijk binnenkomt.

Ik heb zitten bedenken, dat als tijd een leraar is, de vakken waar hij les in geeft vast geduld en geloof zijn.
Geduld, het vermogen ergens op te kunnen wachten. (Encyclo)
Hoe ongeduldig zijn we tegenwoordig vaak niet; in de auto, in de winkel, voor het stoplicht, de trein, …
En dan heb ik het nog niet eens over de belangrijke dingen van het leven, over God, over Zijn plannen, antwoorden en timing.
Geloof,  vast vertrouwen op God en Gods woord (Christipedia)
Vaste grond, houvast, volharding, troost, bemoediging, uitzicht, hoop om vol te kunnen houden als tijd verstrijkt en verstrijk en verstrijk en er gebeurt (ogenschijnlijk) niets.

Ik denk dat er niet zoveel mensen meer zijn die tijd nog als leraar hebben, of die zijn lessen nog regelmatig volgen.
Komen we immers tegenwoordig niet allemaal bij tijd en wijle tijd te kort.
En zijn we allemaal niet op z’n tijd, al dan niet in meer of mindere mate, zeer ongeduldig als het gaat om hoe lang iets duurt, of op zich laat wachten?
En dan heb ik het nog niet eens over tijd als leraar als het gaat om de dingen van de Heer.

Tijd.
Tijd als leraar.
Hoeveel tijd gunnen we onszelf om te leren van leraar tijd.
Verlangen we er wel naar om te leren van hem, of staat ons leven in zo’n hoge versnelling dat we daar geen tijd meer voor (over) hebben?


God heeft ook de tijd geschapen.
Hij heeft het ritme bepaald, de dag, de nacht, de uren, minuten, seconden, dagen, maanden, jaren.
In het begin schiep God … Genesis 1 en 2.
Alles in dit leven heeft zijn uur en tijd … zegt Prediker 3.
Eén dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag - 2 Petrus 3:8.
In Uw hand zijn mijn tijden, … (Psalm 31:16a - NB)

In Uw hand zijn mijn tijden!?
Geloven we dat?
Geloven we werkelijk dat onze tijden in Zijn hand zijn; ook als het leven moeilijk is en onze dagen donker en duister?
Er geen antwoord komt op onze gebeden, we geen uitkomst zien, geen licht aan het einde van de tunnel?
Zijn we geduldig en vol geloof?
Kunnen we wachten en vertrouwen?


Mijn gedachten gaan naar Jozef, naar Mozes, naar David.
Van hun leven kun je zeggen dat de tijd hun leraar was.
Wachten op vervulling van dromen.
Wachten om gevormd te worden; ja, zelfs misschien zonder dat je weet.
Wachten op het juiste tijdstip.
Abraham.
Wachten op de vervulling van Gods belofte.
Wachten en daarbij vertrouwend ondanks de tijdsduur, ondanks de duistere momenten.
Geduld.
Geloof.

‘Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!
Dit zijn Davids woorden, voorafgaand aan ‘Mijn tijden zijn in Uw hand.’
Kunnen wij dit ook zeggen?


Psalm 27:14
‘Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.’

Psalm 40:2
‘Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.’


De tijd als leraar, om te leren wachten op Hem, om te leren vertrouwen op Hem.
Op Zijn timing, op Zijn antwoord, op de vervulling van Zijn beloften, op de voltooiing van Zin plan.
Wachten en vertrouwen; geduld en geloof.
Ja, ik geloof zeker, als ik naar de verhalen in de Bijbel kijk, dat God de tijd gebruikt als een leraar om ons te leren wachten en vertrouwen op Hem; zowel in mooie als donkere dagen.


Help mij Heer, om zijn lessen te volgen en niet te verzuimen.
- Amen -Geen opmerkingen:

Een reactie posten