zondag 18 augustus 2013

Zingen over Gods kracht en liefde

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...    (88)


Maar ik zal zingen over Uw kracht,
juichen over Uw liefde, mijn God,
vanaf de vroege morgen.
Want U bent een burcht voor mij,
een toevlucht in nood.
Ik zal zingen voor U,
want U geeft mij kracht.
God, U bent mijn burcht,
de God die van mij houdt.

Psalm 59:17,18

U hoort, Heer!
Ik reken op Uw kracht!
Heer, U bent ons schild!

Maar ik zal zingen over Uw kracht, juichen over Uw liefde!
Vanaf de vroege morgen, want …
Ik zal zingen …

David had alle reden om bang te zijn, Saul had immers bevolen om zijn huis te omsingelen en hem te doden.
Je kunt dus wel zeggen dat hij behoorlijk in het nauw zat.
En Hij doet het enige dat hij kan doen, Gods aangezicht zoeken en zijn hart uitstorten bij God.
Hij houdt God het gehele plaatje voor van de situatie waarin hij zit en hij schroomt niet om al zijn gedachten  en gevoelens voor God bloot te leggen.
Ik kan hem bijna horen kreunen van ellende, of de boosheid en machteloosheid proeven van het onrecht.
En toch …

En toch klinkt middenin zijn betoog zijn vertrouwen op wie God is.
En toch kiest hij ervoor om zijn betoog te eindigen met een loflied waarin hij Gods grootheid, Gods trouw en liefde wil bezingen, ja, er zelfs over juicht!
Ondanks de omstandigheden waarin David verkeer, kiest hij ervoor om te midden van zijn hachelijke omstandigheden te zien op wie God is.
Gods grootheid, Gods liefde en trouw, Zijn bescherming houdt hij voor ogen!

U geeft mij kracht!
U bent mijn burcht!
U bent de God die van mij houdt!

Ik zal zingen, ook al wordt ik omringd door vijanden die mij naar het leven staan.
Ik zal juichen, ook al blijven ze terugkomen om mij te zoeken om te doden.
Ik zal zingen, vanaf de vroege morgen, want U bent …’

Want U bent!

O, welk een grote les ligt hierin voor ons.
Blijven wij zien op onze omstandigheden of kiezen we er net als David voor om te zien op wie God is?

Het jaar is al iets meer dan half om en door allerlei omstandigheden ben ik niet verder gekomen met het schrijven over hoe groot en indrukwekkend God is.
Natuurlijk ging het nog wel door mijn gedachten, maar er over schijven was al weer even geleden.
Toch merk ik nog steeds dat daarin  mijn kracht en sterkte ligt; bij het steeds opnieuw, iedere dag en in elke omstandigheid bedenken hoe groot en indrukwekkend God is.

Met deze woorden van David besef ik weer opnieuw  hoe zien op de omstandigheden  onze blik van God afhoudt en ons krachtelozer en kwetsbaarder maakt, terwijl als we zien op wie Hij is, op wat Hij allemaal gedaan heeft en wat Hij beloofd heeft om nog te zullen doen, ons boven onze omstandigheden plaatst en God regeert in plaats van de omstandigheden.
Dan kunnen de omstandigheden nog hetzelfde zijn, alleen wij staan er heel anders in.
En als onze lofprijs en aanbidding dan klinkt, net als van David, zal de hemel in beweging worden gebracht, daarvan ben ik overtuigd.

 
En zo wil ik met David zingen over Uw kracht, o God,
met David juichen over Uw liefde.
Ja, vanaf de vroege morgen,
want U bent mijn burcht,
mijn toevlucht in nood!
Voor U zal ik zingen,
want U geeft mij kracht.
U bent mijn burcht,
U houdt van mij!
Halleluja!
 
- Amen -
 

1 opmerking: