maandag 12 augustus 2013

Bijzondere bewogenheid

God heeft een bijzondere bewogenheid voor de verschopten.
Hij sluit in Zijn armen wie door de wereld is buitengesloten.
God raapt op wie door de wereld is afgeschreven.

Max Lucado
Uit: Zijn Naam is Jezus

Toen ik deze paar zinnetjes las, ervoer ik de enorme liefde die God voor mij heeft.
Ik ervoer Zijn bewogenheid, ik voelde Zijn armen om mij heen en het was alsof ik opnieuw beleefde hoe Hij mij opraapte en ik voel opnieuw hoe Zijn handen over mijn leven gaan, aanrakend elke verwonding, elke pijn, elke nood, elke ...

En dit wil ik graag delen met iedereen.
Voel jij je zo?
Een verschoppeling, buitengesloten, afgeschreven?
Mag ik je dan deze woorden doorgeven.
God HOUDT van je!
Hij heeft een grote bewogenheid juist voor jou!
Hij wil je oprapen en je in Zijn armen sluiten!
Hij wil je aanraken, vergeven en genezen.

Jezus kwam voor jou, voor mij.
Hij kwam en schaamde Zich niet om met tollenaars en zondaars te eten.
Hij kwam niet om rechtvaardige mensen tot een nieuw leven te roepen.
Hij kwam voor mensen zoals jij en ik, beschadigd, verwond, ziek, zondig en onrein.
(Lucas 5:27-32)
Hij kwam, hoorde, luisterde, antwoordde.

Lees je even met me mee?
Gewoon, zomaar een paar voorbeelden.

Een man die melaats was, kwam naar Hem toe, viel op zijn knieën voor Jezus neer en zei: 'Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken?'
Jezus stak Zijn hand uit raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.'
Op het zelfde ogenblik was de man van zijn melaatsheid af en was hij rein.
Hij mocht het aan niemand vertellen, maar moest zich wel als getuigenis aan de priester gaan laten zien en het offer brengen dat Mozes had voorgeschreven.
(Mattheüs 8:2-4)

Een vrouw, die al twaalf jaar aan bloedingen leed, kwam vlak bij Jezus en raakte de kwast van Zijn kleed aan, want dacht zij, als ik Hem maar aanraak zal ik beter zijn en met het aanraken van Zijn kleed hield de bloeding op en was zij genezen.
Jezus voelde hoe er kracht van Hem was uitgegaan en sprak de vrouw aan.
Zij vertelde Hem haar verhaal en Hij zei: 'Uw geloof heeft u gered, Mijn kind. Ga in vrede; u bent van uw kwaal genezen.'
(Marcus 5:25-34)

Een blinde man, Bartimeüs genaamd, zat langs de weg te bedelen.
Toen hij hoorde dat Jezus voorbij kwam begon hij te roepen: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!'
Hoe meer de mensen hem vertelden dat hij zijn mond moest houden, hoe harder hij ging roepen.
En Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem hier. Wat kan Ik voor je doen? Wat wil je?'
'Weer zien, Rabbi!' antwoordde hij.
'Ga maar,'zei Jezus, 'uw geloof heeft u gered.'
Meteen kon Hij weer zien en hij volgde Jezus op zijn weg.
(Marcus 10:46-52)

Een vrouw, die op overspel was betrapt, werd door de schriftgeleerden en Farizeeën bij Jezus gebracht.
Hun bedoeling was om Jezus in de val te laten loten, want de wet van Mozes schreef voor dat deze vrouwen gestenigd moesten worden; zo zouden ze een mogelijk hebben om Hem te beschuldigen.
Terwijl Jezus zwijgend op de grond schreef bleven zij doorvragen totdat Hij Zich oprichtte en zei: 'Wie van u zonder zonde is, mag de eerste steen gooien.'
Opnieuw boog Hij Zich voorover en schreef verder.
Toen Hij wat later opkeek zag Hij niemand meer, al haar beschuldenaars waren weggegaan, alleen Jezus en de vrouw waren achtergebleven en Hij vroeg: 'Waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?'
'Niemand, Heer,' antwoordde zij.
'Ga, maar zondig voortaan niet meer.'
(Johannes 8:1-11)

Melaats.
Bloedvloeiend.
Blind.
Overspel.
Zomaar even een paar voorbeelden uit de Bijbel van mensen die door de wereld worden buitengesloten.
Verschoppelingen, afgeschreven.
Onrein verklaard, de mond gesnoerd.
Voor hen geen arm om de schouder, geen vriendelijk woord.
Geen liefde, geen kinderen, geen ...
Veroordeeld door de mensen, geen barmhartigheid, geen genade.

En Jezus?
Hij loopt niet door, Hij stopt en praat met hen.
Hij steekt Zijn hand uit en raakt aan.
Niemand stuurt Hij weg.
Hij neemt de tijd, heeft medelijden, is bewogen.
Hij reikt een ieder de hand en helpt hen overeind.
Hij vergeeft en geneest.
Hij oordeelt niet; zondig niet meer, is Zijn opdracht.
Jezus stuurt niemand weg die bij Hem komt.
Hij heeft juist een bewogen hart voor hen die door de wereld worden uitgespuugd.
Hij wil juist de levens die kapot en beschadigd zijn in Zijn handen nemen, aanraken, vergeven, genezen.
Geen zonde is te groot, geen ziekte te ernstig.
Jezus kijkt niet naar uiterlijk, naar geld, naar status, naar macht.
Nee, bij Hem mag je komen zoals je bent.

Mijn gedachten gaan naar het laatste vers van het gedicht dat ik heb geschreven bij het schilderij 'Waardevol' van Caroline van de Vate.
 
 
"Ik was niet meer dan een beschadigde bloem.
Wachtend om te worden vertrapt of weggedaan.
Maar Hij tilde mij op, omringde mij met zorg
en nam mij, als een waardevolle bloem, in genade aan."

Ben jij die beschadigde bloem?
Wachtend op de om te worden vertrapt, wachtend op de volgende afwijzing?
Weet dan, dat Hij je wil optillen en je met zorg wil omringen.
Hij wil je in genade aannemen, je met alle liefde en tedere zorg omringen.
Strek je uit naar Hem, roep Hem aan en Hij zal je horen!
Roep!
Ook al zeggen mensen om je heen misschien, net als bij Bartimeüs, dat je je mond moet houden.
Roep Hem aan, want Hij zal antwoorden!
Roep hem aan, laat Hem jou in ere herstellen.
Je bent kostbaar, geliefd, bemind en zo ontzettend waardevol!


* Van dit schilderij is ook een kaart met het gedichtje verkrijgbaar.
   Zie: Info en shop

1 opmerking:

  1. Dankjewel voor deze mooie blog.
    Voel me soms enkel nog een stengel... Overigens ervaar ik Gods antwoord ook vaak als enkel stilte. God antwoord niet altijd. Soms pas na lange tijd. Het kost dan overgave om te blijven vertrouwen.

    BeantwoordenVerwijderen