maandag 5 november 2012

El Roï, de God Die jou ziet

Vanmorgen mocht ik de dag beginnen met een mooie bemoediging.
Met het verhaal van Hagar, de slavin van Sara (Genesis 16:1-16), kwam ik bij de bron Lachai-Roï, wat betekent: De levende God Die naar mij omziet.

Hagar had haar verhaal waardoor ze uitkwam bij de waterbron in de woestijn.
Hoe zij zich voelde toen de engel haar daar aantrof, staat niet in de Bijbel vermeld, maar ik kan me zo voorstellen dat ze uitgeput was.
Zowel lichamelijk als geestelijk.
Als we haar verhaal lezen, dan zien we hoe Saraï haar het leven zo zuur maakte, dat ze geen andere oplossing meer zag dan wegvluchten.
Beide vrouwen hadden zo hun eigen fouten gemaakt in dit verhaal, maar daar wil ik het verder niet over hebben.
Waar het om gaat is, dat de zwangere Hagar, wegvlucht de woestijn in en daar gezien wordt door God.
Hij ziet haar en Hij spreekt tot haar door Zijn engel naar haar toe te sturen met een boodschap.

En wij, jij en ik, hebben ons eigen verhaal.
Misschien zit jij nu, op dit moment wel net als Hagar, ergens uitgeput.
Niet meer wetend hoe je verder moet, noch waarheen.
Je hebt het gevoel door iedereen in de steek gelaten te zijn.
Mensen hebben je teleurgesteld, pijn gedaan, verraden, …
Niemand die werkelijk weet hoe je je voelt en je bent eenzamer dan je je ooit had kunnen voorstellen.
Je heb je teruggetrokken in een hoekje, verstopt in je huis, of in je werk, of in uitbundig gedrag.
Je heb een masker opgezet en niemand die daar achter mag kijken.

Maar God ziet jou!
Dat is de boodschap, dat is de bemoediging voor vandaag en voor iedere dag die nog volgt.
God ziet jou!
God is El Roï, de God die naar ons omziet.
Als jij vandaag, hier, op dit moment terecht bent gekomen, dan is dit jouw moment waarop God tegen jou zegt: ‘Ik heb je gezien.
Ik heb je pijn en verdriet gezien, je moeiten en je zorgen, je frustraties.
Alles wat er in jou omgaat, wat er is gebeurd, waar je doorheen bent gegaan, doorheen gaat; IK heb je gezien en hier ben Ik om jou te helpen.’

God hielp Hagar, God zal jou helpen.
Hij weet wat je nodig heeft, meer nog dan jij het zelf weet.
Vertrouw je leven maar aan Hem toe, en geef Hem de leiding over je leven.
Hij zal voor je zorgen.

Met deze bemoediging mogen we allemaal, ook als we niet als Hagar zijn, deze dag en elke volgende dag, ingaan.
We mogen ons leven iedere dag leven met de wetenschap dat we een God hebben die van ons houdt en voor ons wilt zorgen.
Hij is El Roï, de God die naar ons omziet.

Vader God, dank U wel; U bent El Roï.
El Roï ...  El Roï ...
O, ik wil deze Naam van U proeven op mijn tong, opbergen in mijn hart en meedragen de rest van mijn leven.
Zo zal ik altijd weten, in goede dagen, maar ook in slechte dagen, dat U mij ziet.
Welk een vreugde, welk een vertroosting, welk een bemoediging!
Dank U wel, Vader, voor de rust en de zekerheid die dit geeft in mijn leven.
Ik prijs Uw Naam!

- Amen -

El Roï 
de God die naar jou ziet 


1 opmerking:

  1. Zo waar, Hij ziet ons en weet wat we nodig hebben. Onze vertroostende Vader!

    BeantwoordenVerwijderen