vrijdag 14 maart 2014

Hoor jij Hem zingen?

I'm in the river that flows from your throne
Water of Life
Water of Life
It Covers me and I breath again
Your love is breath to my soul

I can hear Your voice as You sing over me
It's Your song of Hope breathing life into me
I can feel Your touch as I come close to You
And it heals my heart
You restore and renew


Opnieuw is dit nummer van M.W. Smith het lied dat alweer enige weken in mijn auto klinkt.
Gelukkig zit de knop om mijn cd-speler te bedienen aan mijn stuur, dus met één klik klinkt opnieuw hetzelfde nummer; en weer, en weer, en weer …
Soms laat ik de cd gewoon even verder spelen, maar negen van de tien keer gaat mijn vinger weer snel naar de knop, op zoek naar nummer 7.
Al eerder was er een bepaalde regel uit dit lied mijn hart zo raakte en dat er een gedicht uit voortvloeide.
Dit heet: ‘De adem van mijn ziel’, naar de regel ‘Your love is breath to my soul’ - Uw liefde is de adem van mijn ziel.
Je kunt er >>hier<< over lezen.

Maar opnieuw spreekt dit nummer alweer enige tijd tot mijn hart; al kon ik, naast die ene regel en de melodie, niet zeggen waarom.
Het lied vulde in ieder geval mijn hart met rust en vrede, met blijdschap; rede genoeg om dit nummer aan te laten staan.
Vorige week echter, toen ik onderweg was ergens heen, luisterde ik dit nummer opnieuw, maar nu met de vraag in mijn hart wat er toch in dit lied wad dat mijn hart opnieuw zo raakte, waardoor ik het maar bleef draaien en draaien en mezelf er niet toe kon zetten iets anders op te zetten.
Ik luisterde en luisterde , en ineens wist ik het: ‘…, as You sing over me – …, als U over mij zingt’, en ik wist diep van binnen dat dit, dat God over ons zingt, ergens* in de Bijbel moest staan.
Tegelijk verbaasde ik mij er opnieuw over, dat je soms iets kan horen, kan meezingen zonder dat het je hart echt beroerd, en dan ineens komt het de tekst of een gedeelte van de tekst, bij je binnen als nooit te voren; beroert het je tot in het diepst van je hart.

In de tijd die er inmiddels tussen ligt, tussen het besef en dit schrijven, zit zeker  alweer een week.
Er waren teveel andere dingen die mijn aandacht vroegen, maar het laat me niet los, wat dan voor mij een teken is dat ik er toch maar eens wat mee moet doen.
Dit werd afgelopen week nog eens bevestigd door een berichtje dat ik op Facebook tegenkwam.
Ingeborg schreef het volgende:

Vrij vertaald naar Jeremia 31:2-4:

2 Dit zegt de HEER:
In haar eenzame wereld kreeg Ik Ingeborg lief,
Mijn dochter die aan vernietiging ontkomen was.
Ik ging haar voor en gaf haar vrede.
3 Van ver ben Ik naar haar toe gekomen, naar Ingeborg.
Ik heb je altijd liefgehad,
Mijn liefde zal je altijd vergezellen.
4 Ik breng je weer tot bloei, Ingeborg.
Je zult weer dansen in de rei
en de tamboerijnen laten klinken.
In gedachten hoorde ik God deze woorden zingen bij het lezen.

‘In je (eenzame) wereld
kreeg Ik je lief,
jou, Mijn dochter, Mijn zoon,
die aan de vernietiging ontkomen was.
Ik ging je voor en gaf je vrede.

Ik heb je altijd liefgehad,
Mijn liefde zal je altijd vergezellen.
Ik breng je weer tot bloei;
je zult weer dansen en de tamboerijnen
laten klinken.

Met dat ik de woorden lees en ervaar dat God deze woorden over ons zingt, komt ook het refrein van het lied in mijn gedachten.

‘I can hear Your voice as You sing over me
It's Your song of Hope breathing life into me
I can feel Your touch as I come close to You
And it heals my heart
You restore and renew’

‘Ik hoor Uw stem als U over mij zingt.
Het is Uw lied van Hoop, dat mij leven inblaast.
Ik voel Uw aanraking als ik dicht bij U kom
en het geneest mijn hart;
U herstelt en vernieuwd.’

Klinkt in de woorden die Ingeborg schreef, niet Zijn lied van Hoop; een Hoop die leven geeft?!
Trekt de liefde, die onze Hemelse Vader hier uitspreekt, ons niet heel dicht aan Zijn hart?!
Zijn Zijn woorden van liefde niet als een aanraking die genezing geeft, die herstelt en vernieuwd?!
Voel je Zijn aanraking, de aanraking van Zijn Geest, als deze woorden je vertellen dat Hij je ziet, waar je ook ben, wat je ook doet?!
Brengt het geen vreugde en vrede in je hart, waardoor je weer gaat dansen?!

Zijn liefde, die in deze woorden doorklinkt, is de adem van mijn ziel.
Ik bid, dat Zijn liefde, die in deze woorden doorklinkt, ook de adem van jouw ziel mag zijn.


Adem.
Levensadem.
Ruach.
De adem van Zijn geest.

Leven.
Hersteld.
Nieuw leven.
Door het bloed van Jezus.

Vrede.
Vreugde.
Dansen.
De tamboerijnen klinken.

Liefde.
Bloei.
Weerspiegelen
Zijn eer en heerlijkheid.

- Amen –


* Het staat in Sefanja 3:17; echter in de Nederlandse Vertalingen wordt gesproken over ‘gejuich’ of ‘gejubel’. In de Engelse vertalingen spreekt men van ‘singing’ of ‘sing’.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten