zondag 23 maart 2014

Als U over mij 'herdert', ...

In mijn auto klinkt nog steeds hetzelfde nummer van Michael W. Smith ‘I can hear Your voice’, maar vanaf mijn laptop klinken de afgelopen dagen de bemoedigende woorden van het lied ‘When You shepherd me’ van Brian Doerksen mij tegemoet.
Toen ik halverwege de week dit nummer weer eens aanzette, realiseerde ik mij, dat er ook vele mensen zullen zijn, die met mijn vorige stukje niets kunnen.
Die misschien Hem wel zo heel graag zouden willen horen zingen, maar die door de omstandigheden waarin ze verkeren, niet in staat zijn om dit te horen, te ervaren.
Soms hebben we gewoon iets heel anders van God nodig.
En daar werd ik bij bepaald toen ik de woorden van dit lied van Brian Doerksen hoorde.

Op mijn oude Blog (www.intoyourhands.punt.nl) heb ik al eens eerder over dit nummer geschreven, maar nu komt ditzelfde nummer, dieper binnen dan toen.
Schreef ik toen speciaal voor een lieve vriendin, nu komt de diepte van de betekenis achter de woorden ‘shepherd me’ heel diep bij mij persoonlijk binnen.


When You shepherd me
I have everything that I need
When You make me rest
Beside a peaceful stream
My soul is restored
My strength is renewed
When you shepherd me

Wanneer U over mij ‘herdert’,
heb ik alles wat ik nodig heb.
Wanneer U mij doet rusten aan vredig water,
wordt mijn ziel hersteld en mijn kracht vernieuwd.
Wanneer U over mij ‘herdert’ …


When You shepherd me
Your rod and staff comfort me
As You guide my steps
I can trust Your lead
Even when I walk
Through the valley shadowed with death
I will not fear for You are with me

Wanneer U over mij ‘herdert’,
word ik vertroost door Uw stok en Uw staf.
Als U mij op mijn wegen leidt, weet ik,
dat ik op U leiding kan vertrouwen.
Zelfs als ik moet gaan door een dal
overschaduwd door de dood
zal ik niet vrezen, want U bent bij mij.


I am overwhelmed by love
Overtaken by Your mercy
Lord Your goodness without end
Will be the house in which I dwell

Ik word overweldigd door uw liefde,
overvallen door Uw genade.
Heer, Uw goedheid zonder einde
zal het huis zijn waar ik woon.


When you shepherd me
Your prepare a bountiful feast
Even when my enemies
Are closing in on me
You anoint me with oil
My cup overflows
When You shepherd me

Wanneer U over mij ‘herdert’,
bereidt U voor mij een overvloedige feest.
Zelfs als mijn vijanden mij dreigen in te sluiten.
U zalft mij met olie,
mijn beker loopt over,
Wanneer U over mij ‘herdert’ …


I am overwhelmed by love
Overtaken by Your mercy
Lord Your goodness without end
Will be the house in which I dwell

Ik word overweldigd door uw liefde,
overvallen door Uw genade.
Heer, Uw goedheid zonder einde
zal het huis zijn waar ik woon.


When you shepherd me …
Wanneer U over mij ‘herdert’ …

Lord, You shepherd me
Heer, U ‘herdert’ mij!


Misschien zul je zeggen, de vertaling is niet goed, want het woord ‘herdert’ is geen Nederlands werkwoord.
Ja, dat klopt inderdaad, daar ben ik mij ook goed van bewust, maar ik heb dit met opzet zo vertaald.
When You shepherd me …
De betekenis gaat zovele malen dieper als je het zo vertaald.
Wanneer U over mij ‘herdert’; niet wanneer U 'als een herder’ voor mij zorgt.
Niet als, maar  is de Goede Herder en in die hoedanigheid zorgt Hij voor ons, ‘herdert’ Hij over ons.

Als U over mij ‘herdert’, 
voel ik mij veilig en geborgen.
Als U over mij ‘herdert’,
weet ik, dat er ieder moment van de dag
Iemand is, Die omziet naar mij.

Als U over mij ‘herdert’,
voel ik mij waardevol en kostbaar,
Als U over mij ‘herdert’,
weet ik, dat er ieder moment dan de dag
Iemand is, Die over mij waakt.

Als U over mij ‘herdert’, 
voel ik mij bijzonder en speciaal.
Als U over mij ‘herdert’,
weet ik, dat er Iemand is,
Wiens ogen rusten op mij.

Als U over mij ‘herdert’,
voel ik mij geliefd en bemind.
Als U over mij ‘herdert’, 
weet ik, dat er Iemand is, 
Die eens Zijn leven voor mij gaf.

Heer, U ‘herdert’ mij,
daardoor kan ik mijn wegen gaan.
Heer, U ‘herdert’ mij,
daardoor weet ik dat ik er nimmer 
alleen voor zal staan.

Hij ‘herdert’ over mij; mag Hij ook over jou herderen?1 opmerking: