maandag 14 november 2016

Verborgen in God

‘… en uw leven is met Christus verborgen in God.’

Kolossenzen 3:3b


Als ik vanmorgen deze woorden lees, gebeurd er iets binnen in mijn hart.
O ja, ik heb  ze al heel wat vaker gelezen, maar vandaag is het alsof God mij wil doordringen van de diepte van deze woorden.
Het is deze ochtend niet ‘en uw leven is …’, alsof het tegen mij gezegd wordt, maar ‘mijn leven is met Christus verborgen in God’.
De Heilige Geest veranderd deze ochtend de woorden direct als ik ze lees en maakt ze zo persoonlijk, dat ze meer binnenkomen als ooit te voren.

‘Mijn leven is met Christus verborgen in God.’

Een snik welt op mijn keel; mijn hart beroert zich: ‘ik, mijn persoon, mijn leven, is met Christus verborgen in God!

Verborgen …
Het woordje raakt me heel diep deze ochtend.
Verborgen, dus veilig!
Verborgen, verstopt, niemand kan daar bij.
Verborgen in God;  in de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, Degene, die alles in handen heeft.
Verborgen in God! nooit eerder ervaarde ik zulke gevoelens van veiligheid en geborgenheid met het lezen van deze woorden als vanmorgen.
Veilig, geborgen, geliefd.

De stormen van het leven mogen komen en woedden, de golven beuken en slaan; de boze mag mij belagen, en dikwijls naar het leven staan, maar niets van dit alles zal mij kunnen deren als ik maar blijf vasthouden aan dit feit: ‘mijn leven is met Christus verborgen is in God’.

Veilig,
dicht aan Uw hart;
geborgen,
in vreugde en smart;
zo is mijn leven,
daar het met Christus
verborgen is in God.

- Amen –Nog twee  kleine opmerkingen.

Allereerst dit:
Voor de woorden ‘en uw leven is met Christus verborgen in God’, staat wel ‘want u bent gestorven’.
Om met Christus verborgen te zijn in God, is het wel nodig dat we Hem hebben aangenomen als onze Heer en Heiland; dat we ons (oude) leven zonder Hem hebben afgelegd (begraven) en een nieuw leven met Hem zijn begonnen.

Daarnaast:
Zoals meestal, sloeg ik verschillende vertalingen na om te kijken hoe deze tekst uit Kolossenzen daar stond.
Wat mij trof en eigenlijk ook heel verdrietig maakt, is hoe de BGT (Bijbel Gewone Taal) dit heeft weergegeven.
Daar staat namelijk: ‘Als christenen horen jullie nu al bij de hemelse wereld van God.’
Ik wil iedereen echt aanmoedigen om, als je een eenvoudige Bijbelvertaling lees, toch ook andere vertalingen erop na te slaan, daar je anders regelmatig de diepte en rijkdom mist van wat God in Zijn woord zegt.
Zoals in dit geval:
‘Als christenen horen jullie nu al bij de hemelse wereld van God.’ 
of
‘…, en uw leven is met Christus verborgen in God.’


Gods rijke zegen en Shalom!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten