dinsdag 7 oktober 2014

Ik sla mijn ogen naar de bergen ...


Schilderij©Caroline van de Vate
Sla je ogen op naar de hemel
en verwacht je hulp van Hem,
Die hemel en aarde geschapen heeft.
Hij, de Bewaarder van Israël,
Die niet sluimert, noch slaapt,
is het die jou met liefde omgeeft.

Je voet zal niet wankelen.
Hij is de schaduw aan je hand.
Elke dag zal Hij over je waken
tot je komt in het Beloofde Land.

Zie omhoog en verwacht;
van Hem komt je hulp en kracht.

Naar: Psalm 121


1 opmerking: