zondag 22 december 2013

Mijn vrede geef Ik je!


Heer,
Uw woord klinkt:
Mijn vrede laat Ik achter,
Mijn vrede geef Ik je.
Een heel andere vrede
dan die de wereld biedt.
Een vrede,
die alle verstand te boven gaat.
Een vrede,
die alleen Ik kan geven,
omdat Ik de Vredevorst ben.
Houdt dit toch voor ogen
iedere dag opnieuw.
En als je onrustig bent of vermoeid,
verdrietig of bezorgd,
of als je de moed dreigt te verliezen,
zie dan op Mij!
Roep Mij aan,
zoek Mij op;
kom bij Mij!
Maak je niet ongerust
en verlies de moed niet,
want ook al krijgen jullie het
in de wereld zwaar te verduren,
Ik heb de wereld overwonnen!
Ik, de Vredevorst,
geef jou Mijn vrede.
Kom bij Mij,
en ontvang mijn vrede.

Naar: Johannes 14:27

1 opmerking: